settings icon
share icon
கேள்வி

சரீரத்திற்கு புறம்பே உள்ள அனுபவம் / நிழலிடா நிலைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்


"சரீரத்திற்கு புறம்பே" உள்ள அனுபவம் பற்றிய தகவல்கள் பரந்த மற்றும் அகநிலையானது ஆகும். விக்கிபீடியாவின் கூற்றுப்படி, பத்து பேரில் ஒருவர் தங்களது சரீரத்திற்கு புறம்பே உள்ள அனுபவம் (out-of-body experience, OBE) இருப்பதாகக் கூறுகிறார். ஒரு அதிர்ச்சி அல்லது விபத்தின் போது ஏற்படும் தன்னிச்சையற்ற உடல் அனுபவங்கள் அல்லது மரணத்திற்கு அருகாமையில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் முதல் "நிழலிடா நிலை" வரை, ஒரு நபர் தன் உடலை விட்டு வெளியேற முயற்சிக்கும் மற்றும் உண்மையும் தெளிவும் காணக்கூடிய ஆவிக்குரிய தளத்திற்கு ஏறுதல் ஆகும்.

ஒரு சில பிரபலமான கிறிஸ்தவர்கள், இன்றைய உலகில், சரீரத்திற்கு வெளியே ஒரு அனுபவத்தை அனுபவித்திருக்கிறார்கள், குறிப்பாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். அவர் 2 கொரிந்தியர் 12:1-4 இல் கூறுகிறார், “மேன்மைபாராட்டுகிறது எனக்குத் தகுதியல்லவே; ஆகிலும், கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்லுகிறேன். கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன்; அவன் பதினாலு வருஷத்திற்கு முன்னே மூன்றாம் வானம்வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான்; அவன் சரீரத்திலிருந்தானோ, சரீரத்திற்குப் புறம்பேயிருந்தானோ, அதை அறியேன்; தேவன் அறிவார். அந்த மனுஷன் பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு, மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்குக்கெட்டாததுமாகிய வார்த்தைகளைக் கேட்டானென்று அறிந்திருக்கிறேன். அவன் சரீரத்திலிருந்தானோ, சரீரத்திற்குப் புறம்பேயிருந்தானோ, அதை அறியேன்; தேவன் அறிவார்.” இந்த வேதப்பகுதிக்கு முந்தைய வசனங்களில், பவுல் தனது "பெருமைகள்" அல்லது தன்னைப்பற்றியக் காரியங்களைப் பட்டியலிடுகிறார், அவர் தனது இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கான செயல்களையும் நற்செயல்களையும் நம்பினால், அவை அவரை பரலோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுமா. அவர் வேறொருவரைக் குறிப்பிடுவதாகத் தோன்றினாலும், அவர் மூன்றாம் நபரில் தன்னைப் பற்றியே பேசுகிறார் என்பதை வேத அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். சரீரத்திற்குப் புறம்பான அனுபவங்கள் பரபரப்பான விஷயம், ஆனால், பவுல் சொல்வது போல், “அதனால் எதுவும் பெற முடியாது.” இது அவரது சரீரத்திற்கு புறம்பே உள்ள அனுபவம் உண்மையானது அல்ல என்று அர்த்தமல்ல, அவர் உண்மையில் தனக்கு அல்லது பிறருக்கு எந்த வகையிலும் பயனளிக்கவேண்டும் என்று அதை சார்ந்திருக்கவில்லை.

ஒரு தன்னிச்சையற்ற உடல் அனுபவமோ அல்லது மரணத்திற்கு அருகில் உள்ள அனுபவமோ, ஒரு கிறிஸ்தவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு கனவாகவே கருதப்பட வேண்டும் - இது ஒரு நல்ல கதையை உருவாக்கும், ஆனால் நமக்கு சத்தியத்தைத் தராத ஒரு விவரிக்கப்படாத நிகழ்வு. முழுமையான சத்தியத்தை நாம் காணும் ஒரே இடம் தேவனுடைய வார்த்தையில் மட்டுமே ஆகும். மற்ற அனைத்து ஆதாரங்களும் வெறும் அகநிலை மனிதக் கணக்குகள் அல்லது நமது வரையறுக்கப்பட்ட மனதுடன் நாம் கண்டறியக்கூடியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட விளக்கங்கள்.

ஒரு தன்னிச்சை-உடலுக்கு புறம்பே உள்ள அனுபவம், அல்லது "நிழலிடா நிலை" ஆவிக்குரிய பிரகாரம் ஆபத்தானது. ஒரு நபர் நிழலிடா நிலையைப் பயிற்சி செய்கிறார் அல்லது ஆவி உலகத்துடன் இணைவதற்காக உடலுக்கு புறம்பே உள்ள அனுபவத்தை அடைய முயற்சிக்கிறார். இதற்கு இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன. முதலாவது "கட்டம்" மாதிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதில் ஒரு நபர் அன்றாட வாழ்க்கையில் "மூடப்பட்ட" மனதின் ஒரு பகுதியை அணுகுவதன் மூலம் புதிய ஆவிக்குரிய சத்தியத்தைக் கண்டறிய முயற்சிக்கிறார். இந்த நடைமுறை பௌத்தம் அல்லது பின்நவீனத்துவம் மற்றும் தனக்குள்ளேயே பார்ப்பதன் மூலம் அறிவொளி அடையும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. "மாயா" மாதிரி என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு வடிவம், சரீரப்பிரகாரமான உலகத்துடன் தொடர்பில்லாத ஒரு மாய தளத்திற்கு அவரது ஆவி பயணிப்பதை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

அமானுஷ்ய நடைமுறைகள் அல்லது சூனியத்திற்கு எதிராக வேதாகமம் வெளிப்படையாக எச்சரிக்கிறது, மேலும் அந்த எச்சரிக்கையானது சரீரப்பிரகாரமான அனுபவங்கள் மற்றும் நிழலிடா கணிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம் (கலாத்தியர் 5:19-20 ஐப் பார்க்கவும்). தேவனுடைய கட்டளைகள் எப்பொழுதும் நம் நன்மைக்காகவே உள்ளன, மேலும் அமானுஷ்ய நடைமுறைகளிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்குமாறு அவர் கட்டளையிடுகிறார். ஆவிக்குரிய உலகத்தை அணுக முயற்சிக்கும்போது, தேவனைப் பற்றி நம்மிடம் பொய் சொல்லும் மற்றும் நம் மனதைக் குழப்பும் பிசாசுகளுக்குத் தன்னைத் திறக்கும் பெரும் ஆற்றல் உள்ளது. வேதாகமத்தின் படி, சரீரத்திற்குப் புறம்பே உள்ள அனுபவங்களின் படிநிலை மாதிரியும் பயனற்றது. எரேமியா 17:9 கூறுகிறது, “எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?" மனிதனின் வரையறுக்கப்பட்ட மனதிற்குள் எல்லையற்ற ஞானத்தைத் தேடுவது வீண்.

தன்னிச்சையற்ற சரீர அனுபவங்கள் சில சமீபத்திய புத்தகங்கள் மற்றும் திரைப்படங்களில் இடம் பெற்றுள்ளன. பாஸ்டர் டான் பைப்பர் எழுதிய பரலோகத்தில் 90 நிமிடங்கள் (90 Minutes in Heaven) என்ற பிரபலமான புத்தகம் இதற்கு ஒரு உதாரணம். பைப்பர், சாராம்சத்தில், கடுமையான கார் விபத்திற்குப் பிறகு தனக்கு ஏற்பட்ட உடலுக்கு புறம்பே உள்ள ஒரு அனுபவம் என்ன என்பதை விவரிக்கிறார், அந்த நேரத்தில் அவர் மரித்து தொண்ணூறு நிமிடங்கள் பரலோகத்திற்குச் சென்றார் என்று நம்புகிறார். பைப்பர் உண்மையில் பரலோகத்தைப் பார்த்தாரா இல்லையா என்பது விவாதத்திற்குரியது, இறுதியில் தேவனைத் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது. இருப்பினும், பைப்பர் தனது அனுபவத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவோடு, இறையியல் ரீதியாகப் பார்த்தால், ஒரு தீவிரமான பிரச்சனை உள்ளது. அவர் வாசகரிடம், இப்போது அவர் பரலோகத்திற்குச் சென்றுவிட்டதால், இறுதிச் சடங்கில் துக்கப்படுபவர்களுக்கு அவர் முன்பு இருந்ததை விட "அதிக அதிகாரத்துடன்" ஆறுதல் சொல்ல முடியும் என்று கூறுகிறார். பைப்பரின் நோக்கங்கள் நல்லது: அவர் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க விரும்புகிறார். இருப்பினும், பரலோகத்தின் நம்பிக்கையை மற்றவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு அவருடைய சொந்த அகநிலை அனுபவம் அவருக்கு அதிக அதிகாரத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்வது முற்றிலும் தவறானது. வேதமானது நம் அனுபவத்தைத் தவிர, அதற்கும் மேலான அதிகாரம் உடையது.

முடிவில், உடலுக்கு புறம்பே உள்ள ஒரு அனுபவம் நமக்கு சத்தியத்தையோ அறிவையோ தராது. ஒரு கிரிஸ்துவர் வாழ்க்கையில் தன்னிச்சையாக புறம்பே உள்ள உடல் அனுபவம் ஏற்பட்டால், சிறந்த அணுகுமுறை அதை ஒரு கனவு போன்ற அதே பிரிவில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்—சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கலாம், ஒருவேளை, ஆனால் உண்மையின் நம்பகமான ஆதாரம் இல்லாமல் இருக்கலாம். கிரிஸ்துவர் உடலுக்குப் புறம்பே உள்ள அனுபவங்கள் அல்லது நிழலிடா நிலைப் பயிற்சி செய்ய முயலக்கூடாது. யோவான் 17:17ல் இயேசு ஜெபிப்பது போல, தேவனுடைய வார்த்தைகளில் மட்டுமே நாம் சத்தியத்தைக் காண வேண்டும், “உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முடைய வசனமே சத்தியம்."

Englishமுகப்பு பக்கம்

சரீரத்திற்கு புறம்பே உள்ள அனுபவம் / நிழலிடா நிலைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries