settings icon
share icon
கேள்வி

அசல் பாவம் என்றால் என்ன?

பதில்


“அசல் பாவம்” என்ற சொல், நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசித்த ஆதாமின் கீழ்ப்படியாமை பாவத்தையும், மனித இனத்தின் பிற பகுதிகளிலும் அதன் விளைவுகளையும் குறிக்கிறது. அசல் பாவத்தை "ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் செய்த பாவத்தின் நேரடி விளைவாக தேவனின் பார்வையில் நாம் அனைவரும் கொண்டிருக்கும் பாவமும் அதன் குற்றமும்" என்று வரையறுக்கலாம். அசல் பாவத்தின் கோட்பாடு குறிப்பாக நம்முடைய இயல்பு மற்றும் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கும் தன்மை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது, நாம் மனசாட்சியில் பாவத்தைச் செய்ய போதுமான வயதாகும் முன்பே. அந்த விளைவைக் கையாளுகின்ற மூன்று முக்கிய பார்வைகள் உள்ளன.

பெலேஜியனிசம் (Pelagianism): இந்த பார்வை, ஆதாமின் பாவம் அவருடைய சந்ததியினரின் ஆத்மாக்களில் எந்தப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்று கூறுகிறது. இந்த பார்வையின் படி, மனிதன் வெறுமனே தேர்ந்தெடுத்தால் பாவத்தை நிறுத்தும் திறன் அவனுக்கு உள்ளது என்கிறது. இந்த போதனை மனிதனின் பாவங்களால் (தேவனின் தலையீட்டைத் தவிர) நம்பிக்கையற்ற முறையில் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதையும், அவருடைய நற்செயல்கள் தேவனின் தயவைப் பெறுவதில் "இறந்துவிட்டன" அல்லது பயனற்றவை என்பதையும் குறிக்கும் பல பத்திகளுக்கு மாறாக இயங்குகிறது (எபேசியர் 2:1-2; மத்தேயு 15:18-19; ரோமர் 7:23; எபிரெயர் 6:1; 9:14).

ஆர்மீனியனிசம் (Arminianism): ஆதாமின் பாவத்தின் விளைவாக மீதமுள்ள மனிதகுலம் பாவத்திற்கு ஒரு மனப்பான்மையை பெற்றுள்ளது என்று பொதுவாக ஆர்மீனியனிச கொள்கைக்காரர்கள் நம்புகிறார்கள், பொதுவாக இது "பாவ இயல்பு" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த பாவ இயல்பு ஒரு பூனையின் இயல்பு மியாவிற்கு வழிவகுப்பது போலவே அதே வழியில் பாவ சுபாவமானது பாவத்தை ஏற்படுத்துகிறது - அது இயற்கையாகவே வருகிறது. இந்த பார்வையின் படி, மனிதன் தன்னால் பாவம் செய்வதை நிறுத்த முடியாது; அதனால்தான் தேவன் நம்மை நிறுத்துவதற்கு அனைவருக்கும் ஒரு உலகளாவிய கிருபையை அளிக்கிறார். ஆர்மீனியனிசத்தில், இந்த கிருபை தடுப்புக்கிருபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பார்வையின் படி, ஆதாமின் பாவத்திற்கு நாம் பொறுப்பல்ல, மாறாக நாம் செய்யும் பாவம் மாத்திரம் நம்முடையது என்பதாகும். எல்லோரும் ஆதாமைப் போலவே பாவம் செய்யாவிட்டாலும், அனைவரும் பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏற்கிறார்கள் என்பதற்கு மாறாக இந்த போதனை இயங்குகிறது (1 கொரிந்தியர் 15:22; ரோமர் 5:12-18). முன்னுரிமையுள்ள கிருபையின் போதனையும் வேதத்தில் வெளிப்படையாகக் காணப்படவில்லை.

கால்வினிசம் (Calvinism): ஆதாமின் பாவம் நாம் ஒரு பாவ இயல்புடையதாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய குற்ற உணர்ச்சியையும் விளைவித்ததாக கால்வினிஸ்டிக் கோட்பாடு கூறுகிறது. நம்மீது அசல் பாவம் கருத்தரிக்கப்படுவதால் (சங்கீதம் 51:5) நாம் ஒரு பாவ இயல்பைப் பெறுவதில் மிகவும் பொல்லாதவர்களாக இருக்கிறோம், எரேமியா 17:9-ல் மனித இருதயத்தை “எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது” என்று விவரிக்கிறது. ஆதாம் குற்றவாளி அல்ல, ஏனெனில் அவர் பாவம் செய்தார், ஆனால் அவருடைய குற்றமும் தண்டனையும் (மரணம்) நமக்கும் சொந்தமானது (ரோமர் 5:12, 19) ஆகும். ஆதாமின் குற்றத்தை ஏன் தேவனால் பார்க்க வேண்டும் என்பதில் இரண்டு கருத்துக்கள் உள்ளன. முதல் பார்வை மனித இனம் ஆதாமுக்குள் விதை வடிவத்தில் இருந்தது என்று கூறுகிறது; ஆதாம் பாவம் செய்தபோது, நாம் அவனுக்குள் பாவம் செய்தோம். லேவி (ஆபிரகாமின் வழித்தோன்றல்) ஆபிரகாமில் மெல்கிசெடெக்கிற்கு தசமபாகம் கொடுத்தார் (ஆதியாகமம் 14:20; எபிரெயர் 7:4-9), நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு லேவி பிறக்கவில்லை என்றாலும் இது வேதாகம போதனைக்கு ஒத்ததாகும். மற்ற முக்கிய பார்வை என்னவென்றால், ஆதாம் எங்கள் பிரதிநிதியாக பணியாற்றினார், எனவே, அவர் பாவம் செய்தபோது, நாங்கள் குற்றவாளிகளாகக் காணப்பட்டோம்.

கால்வினிஸ்டிக் பார்வை பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையைத் தவிர ஒருவரை தனது பாவத்தை வெல்ல இயலாது என்று கருதுகிறது, ஒருவர் கிறிஸ்துவை நம்பியிருக்கும்போதும், சிலுவையில் பாவத்திற்காக அவர் செய்த பிராயச்சித்த பலியாகவும் இருக்கும்போது மட்டுமே அது இருக்கும். அசல் பாவத்தைப் பற்றிய கால்வினிஸ்டிக் பார்வை வேதாகமப் போதனையுடன் மிகவும் ஒத்துப்போகிறது. இருப்பினும், நாம் தனிப்பட்ட முறையில் செய்யாத பாவத்திற்கு தேவன் எவ்வாறு பொறுப்புக் கூற முடியும்? நம்முடைய பாவ இயல்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளவும், அதன்படி செயல்படவும் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அசல் பாவத்திற்கு நாம் பொறுப்பாளியாகிறோம் என்று ஒரு நம்பத்தகுந்த விளக்கம் உள்ளது. நம்முடைய சொந்த பாவத்தை நாம் அறிந்திருக்கும்போது நம் வாழ்வில் ஒரு காரணம் வருகிறது. அந்த சமயத்தில் நாம் பாவ இயல்புகளை நிராகரித்து மனந்திரும்ப வேண்டும். அதற்கு பதிலாக, நாம் அனைவரும் அந்த பாவ இயல்பை "ஒப்புக்கொள்கிறோம்", இதன் விளைவாக அது நல்லது என்று கூறுகிறார்கள். நம்முடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில், ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் செயல்களுடன் உடன்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறோம். ஆகவே, அந்த பாவத்தை உண்மையில் செய்யாமல் நாம் குற்றவாளிகளாக இருக்கிறோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

அசல் பாவம் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries