திருமணத்தில் ஒரே மாம்சமாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?


கேள்வி: திருமணத்தில் ஒரே மாம்சமாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?

பதில்:
“ஒரே மாம்சம்” என்ற சொல் ஏவாளின் படைப்பின் போதுள்ள ஆதியாகமக் கணக்கிலிருந்து வந்தது ஆகும். ஆதாம் தூங்கும்போது ஆதாமின் விலாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எலும்பிலிருந்து தேவன் ஏவாளை உருவாக்கிய செயல்முறையை ஆதியாகமம் 2:21-24 விவரிக்கிறது. ஏவாள் தன்னுடைய ஒரு அங்கம் என்பதை ஆதாம் உணர்ந்தான்-உண்மையில் அவை “ஒரே மாம்சம்” ஆகும். "ஒரே மாம்சம்" என்ற சொல்லின் அர்த்தம் என்னவென்றால், நம் உடல்கள் ஒரு முழு நிறுவனம் மற்றும் துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்படாமல் இன்னும் முழுதாக இருக்க முடியாது, எனவே தேவன் அதை திருமண உறவோடு இருக்க விரும்பினார். இனி இரண்டு நிறுவனங்கள் (இரண்டு நபர்கள்) இல்லை, ஆனால் இப்போது ஒரேஒரு நிறுவனம் (திருமணமான தம்பதியர்) மட்டுமே உள்ளது. இந்த புதிய நிறுவனத்திற்கு பல அம்சங்கள் உள்ளன.

உணர்ச்சி ரீதியான இணைப்புகளைப் பொருத்தவரை, புதிய அலகு முந்தைய மற்றும் எதிர்கால உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது (ஆதியாகமம் 2:24). சில திருமண பங்காளிகள் புதிய கூட்டாளருடன் இருப்பதை விட பெற்றோருடனான உறவுகளுக்கு அதிக மதிப்பைக் கொடுக்கின்றனர். இது திருமணத்தில் பேரழிவுக்கான ஒரு செய்முறையாகும், இது "விட்டுப்பிரிந்து இசைந்திருத்தல்" என்ற தேவனின் அசல் நோக்கத்தின் ஒரு விபரீதமாகும். ஒரு துணை தனது குழந்தைக்கு தனது வாழ்க்கை துணையாளருக்கு பதிலாக உணர்ச்சி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஒரு குழந்தையுடன் நெருங்கி வரத் தொடங்கும் போது இதே போன்ற பிரச்சினை உருவாகலாம்.

உணர்ச்சி ரீதியாகவும், ஆவிக்குரிய நிலையிலும், அறிவுப்பூர்வமாகவும், நிதி ரீதியாகவும், மற்ற எல்லா வழிகளிலும், தம்பதியர் ஒருவராக மாற வேண்டும். உடலின் ஒரு பகுதி மற்ற உடல் பாகங்களை கவனித்துக்கொள்வது போலவும் (வயிறு உடலுக்கு உணவை ஜீரணிக்கிறது, மூளை உடலை முழு நன்மைக்காக வழிநடத்துகிறது, கைகள் உடலின் பொருட்டு செயல்படுகின்றன, முதலியன), எனவே ஒவ்வொன்றும் திருமணத்தில் துணையாளர் மற்றவரை கவனிப்பது. ஒவ்வொரு துணையாளரும் சம்பாதித்த பணத்தை “எனது” பணமாகப் பார்க்க முடியாது; மாறாக “எங்கள்” பணம் என்றே பார்க்கவேண்டும். எபேசியர் 5:22-33 மற்றும் நீதிமொழிகள் 31: 10-31 ஆகியவை இந்த “ஒற்றுமையை” முறையே கணவன் மற்றும் மனைவியின் பங்கிற்கு அளிக்கின்றன.

உடல் ரீதியாக, அவைகள் ஒரே மாம்சமாகின்றன, அந்த ஒரு மாம்சத்தின் விளைவாக குழந்தைகளில் அவர்களின் ஒருங்கிணைந்த நிலை உருவாகிறது; இந்த குழந்தைகள் இப்போது ஒரு சிறப்பு மரபணு ஒப்பனை வைத்திருக்கிறார்கள், இது அவர்களின் ஒருங்கிணைந்த நிலைக்கு குறிப்பாக குறிப்பிடுகிறது. தங்கள் உறவின் பாலியல் அம்சத்தில் கூட, ஒரு கணவன் மற்றும் மனைவி தங்கள் உடல்களை தங்கள் சொந்தமாக கருதக்கூடாது, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் துணையாளருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்றுதான் கருத வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 7:3-5). அவர்கள் தங்கள் சொந்த இன்பத்தில் கவனம் செலுத்துவது மட்டுமல்ல, மாறாக தங்கள் துணைக்கு இன்பம் கொடுப்பதும் ஆகும்.

இந்த ஒற்றுமையும் ஒருவருக்கொருவர் பயனடைய விரும்பும் விருப்பமும் தானாக வருவதில்லை, குறிப்பாக மனிதகுலம் பாவத்தில் விழுந்த பிறகு இது முற்றிலும் மாறிப்போனது. மனிதன், (ஆதியாகமம் 2:24) தன் மனைவியிடம் “இசைந்து” என்று கூறப்படுகிறது. இந்த வார்த்தையின் பின்னால் இரண்டு யோசனைகள் உள்ளன. ஒன்று, அவரது மனைவியிடம் “இணைந்து இருக்கவேண்டும்”, இது திருமண பிணைப்பு எவ்வளவு இறுக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சித்திரமாகும். மற்ற அம்சம் என்னவென்றால், மனைவியை "கடினமாகப் பின்தொடர்வது". இந்த "கடினமாகப் பின்தொடர்வது" என்பது திருமணத்திற்கு வழிவகுக்கும் நிலைக்கு அப்பாற்பட்டது, மேலும் திருமணம் முழுவதும் தொடர வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணைக்கு என்ன நன்மை பயக்கும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்வதை விட “எனக்கு நல்லது என்று நினைப்பதைச் செய்வதே” மாம்ச போக்கு. இந்த சுயநலம்தான் திருமணங்கள் பொதுவாக "தேனிலவு முடிந்ததும்" ஒன்றுமில்லாமல் அடங்கிப்போகிறது. ஒவ்வொரு புருஷனும் மனைவியும் தனது சொந்த தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்பட்டது அல்லது செய்யவில்லை என்பதைப் பற்றிப் பேசுவதற்குப் பதிலாக, அவன் அல்லது அவள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் அவர்கள் இருவரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

ஒருவருக்கொருவர் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்து இரண்டு பேர் ஒன்றாக வாழ்வது எவ்வளவு நல்லது, திருமணத்திற்கு தேவன் அதிக அழைப்பு விடுக்கிறார். திருமணத்திற்கு முன்பு அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையோடு கிறிஸ்துவுக்கு சேவை செய்யவேண்டுமென்றாலும் (ரோமர் 12:1-2), இப்போது அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஒரு பிரிவாகச் சேவித்து, தங்கள் பிள்ளைகளை தேவனைச் சேவிக்க்கும்படிக்கு வளர்க்க வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 7:29-34; மல்கியா 2 :15; எபேசியர் 6:4). அப்போஸ்தலர் 18 இல் கூறப்பட்டுள்ள பிரிஸ்கில்லா மற்றும் ஆக்கில்லா இதற்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டுகளாக இருக்கும். ஒரு தம்பதியினர் ஒன்றாக கிறிஸ்துவுக்கு சேவை செய்வதைப் போல, ஆவியானவர் அளிக்கும் மகிழ்ச்சி அவர்களின் திருமணத்தை நிரப்புகிறது (கலாத்தியர் 5:22-23). ஏதேன் தோட்டத்தில், மூன்று பேர் (ஆதாம், ஏவாள், தேவன்) இருந்தார்கள், மகிழ்ச்சி இருந்தது. எனவே, இன்று ஒரு திருமணத்தில் தேவன் மையமாக இருந்தால், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். தேவன் இல்லாமல், உண்மையான மற்றும் முழு ஒற்றுமை என்பதற்கு சாத்தியமில்லை.

English


முகப்பு பக்கம்
திருமணத்தில் ஒரே மாம்சமாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?