settings icon
share icon
கேள்வி

நாம் கையாள்வதற்கும் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டேன் என்று தேவன் வாக்குறுதி அளிக்கிறாரா?

பதில்


1 கொரிந்தியர் 10:13 கூறுகிறது, “மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையேயல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொடாமல், சோதனையைத் தாங்கத்தக்கதாக, சோதனையோடுகூட அதற்குத் தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார்.” இந்த வேதம் ஒரு அற்புதமான கொள்கையை நமக்குக் கற்பிக்கிறது. நாம் அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் என்றால், நம்மால் தாங்க முடியாத எந்தக் கஷ்டமும் நம் வாழ்வில் வர தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார். நம் வழியில் வரும் ஒவ்வொரு சோதனையிலும், ஒவ்வொரு பரீட்சையிலும், தேவன் நமக்கு உண்மையாக இருப்பார்; சோதனையைத் தாங்கும் வழியை அவர் வழங்குவார். பாவத்திற்கு நாம் அடிபணிய வேண்டியதில்லை. எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நாம் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிய முடியும்.

எனவே, நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தெய்வீக ஊக்கம் உள்ளது. "தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்தருளும்" (மத்தேயு 6:13) என்ற ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும். இருப்பினும், இந்த வாக்குறுதிகள் நாம் ஒருபோதும் பிரச்சனைகளை சந்திக்க மாட்டோம் என்று அர்த்தமல்ல; மாறாக, இயேசு சொன்னார், "உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு" (யோவான் 16:33a). இயேசுவின் அடுத்த வார்த்தைகளில் திறவுகோல் காணப்படுகிறது, “ஆனாலும் திடன்கொள்ளுங்கள்; நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார்” (யோவான் 16:33).

புதிய பகுதிகளுக்கு நற்செய்தியை எடுத்துச் சென்றதால் பவுலும் அவருடைய கூட்டாளிகளும் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டனர். அவரது சாட்சியம் இதுதான்: “பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்றுப்போகத்தக்கதாக, எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று. நாங்கள் எங்கள்மேல் நம்பிக்கையாயிராமல், மரித்தோரை எழுப்புகிற தேவன்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கத்தக்கதாக, மரணம் வருமென்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம்” (2 கொரிந்தியர் 1:8-9). பவுல் தன்னால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாத அளவுக்குச் சோதிக்கப்பட்டது போல் தெரிகிறது - "எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம்". இந்த உண்மை நம்மை மற்றொரு உண்மைக்கு இட்டுச் செல்கிறது: சோதனையையும் பரீட்சையையும் தாங்கும் நமது வலிமை நம்மிடமிருந்து வரவில்லை; அது தேவனிடமிருந்து வருகிறது. இதைத்தான் பவுல் அடுத்து கூறுகிறார்: “நாங்கள் எங்கள்மேல் நம்பிக்கையாயிராமல், மரித்தோரை எழுப்புகிற தேவன்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கத்தக்கதாக இது நடந்தது” (2 கொரிந்தியர் 1:9). பவுல் கர்த்தருடைய விடுதலைக்காக அவரைத் துதிக்கிறார் (வசனம் 10) மற்றும் திருச்சபையின் ஜெபங்களின் செயல்திறனை வலியுறுத்துகிறார் (வசனம் 11).

நம் வழியில் வரும் எதையும், நம்மைச் சோதிக்கும் எதையும், நமக்கு ஏற்படும் எந்தத் துயரத்தையும், தேவனுடைய வல்லமையில், நாம் கடக்க வல்லவர்கள். எல்லாவற்றிலும் நாம் கிறிஸ்துவின் மூலம் ஆவிக்குரிய வெற்றியை அடைய முடியும். வாழ்க்கை எளிதானது அல்ல. உண்மை என்னவென்றால், நமக்கு அடிக்கடி "தப்பிக்கும் போக்கு வழி" தேவைப்படுகிறது. வாழ்க்கை கடினமானது, ஆனால் தேவனுடைய கிருபையான வாக்குறுதிகளில் நம்பிக்கையுடன் அதை எதிர்கொள்ள முடியும்.

நாம் கிறிஸ்துவில் "முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள்" (ரோமர் 8:37). “தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்” (1 யோவான் 5:4). உலகின் சோதனைகள் மற்றும் பரீட்சைகளை "வெல்வதற்கு" தாவீது, தேவனுடைய பலத்தில், கோலியாத்தை வென்றது போல், அவற்றை வென்றெடுப்பதாகும். தீய திட்டங்கள் மற்றும் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகள் இந்த நாளை வெல்லாது. "என் சிறுவயது தொடங்கி அநேகந்தரம் என்னை நெருக்கியும், என்னை மேற்கொள்ளாமற்போனார்கள்" (சங்கீதம் 129:2). எங்கள் சோதனைகள் ஒரு நோக்கத்திற்காக, தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம் மற்றும் ஜெபத்தின் பாக்கியம் நம்மிடம் உள்ளது, மேலும் நம்முடைய சோதனைகள் நம் நம்பிக்கையை வெல்லாதபடி தேவன் பார்த்துக்கொள்வார். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமது நிலை பாதுகாப்பானது; சோதனைகளை அப்படியே கடந்து வருவோம். “மரணமானாலும், ஜீவனானாலும், தேவதூதர்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், வல்லமைகளானாலும், நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும், உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், வேறெந்தச் சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய அன்பைவிட்டு நம்மைப் பிரிக்கமாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்" (ரோமர் 8:38-39).

Englishமுகப்பு பக்கம்

நாம் கையாள்வதற்கும் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டேன் என்று தேவன் வாக்குறுதி அளிக்கிறாரா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries