settings icon
share icon
கேள்வி

லிவியாதான் என்றால் என்ன?

பதில்


லிவியாதான் ஒரு பெரிய நீர்வாழ் உயிரினம். பயங்கரமான மூர்க்கமும் பெரும் சக்தியும் கொண்ட ஒரு பயங்கரமான மிருகம் என்று வேதாகமம் குறிப்பிடுகிறது. "லிவியாதான்" என்பதற்கான எபிரேய வார்த்தையின் மூலப் பொருள் "சுருண்டது" அல்லது "முறுக்கப்பட்டது" என்பதாகும். ஏசாயா 27:1, “லிவியாதான் என்னும் நீண்ட பாம்பை, லிவியாதான் என்னும் கோணலான சர்ப்பத்தையே; . . . கடல் அரக்கன்" (NET). கடலின் இந்த அரக்கன் எதுவாக இருந்தாலும் (அல்லது இருந்திருந்தாலும்), அதன் வலிமை மற்றும் காட்டுத்தனமான இயல்பு நன்கு அறியப்பட்டது.

பழைய ஏற்பாட்டில் லிவியாதான் பற்றிய குறிப்புகள் சில உள்ளன. பெரும்பாலான பத்திகள் லிவியாதானை ஒரு உண்மையான உயிரினமாக விவரிக்கின்றன, பார்வையால் இல்லாவிட்டாலும் நற்பெயரால் (நிச்சயமாக, தூரத்தில் வைத்திருந்த) ஜனங்களுக்கு நன்கு தெரிந்திருக்கும். சங்கீதம் 104:25-26 இல், லெவியதன் வாழ்விடத்தை உருவாக்கியவர் என்று தேவன் போற்றப்படுகிறார்: “பெரிதும் விஸ்தாரமுமான இந்தச் சமுத்திரமும் அப்படியே நிறைந்திருக்கிறது; அதிலே சஞ்சரிக்கும் சிறியவைகளும் பெரியவைகளுமான எண்ணிறந்த ஜீவன்கள் உண்டு. அதிலே கப்பல்கள் ஓடும்; அதிலே விளையாடும்படி நீர் உண்டாக்கின திமிங்கிலங்களும் (லிவியாதான்களும்) உண்டு.” ஒரு பெரிய தேவனால் மட்டுமே லிவியாதானை உருவாக்கி, அது பாதுகாப்பாக "உல்லாசமாக" இருக்கும் அளவுக்கு பெரிய இடத்தை உருவாக்கியிருக்க முடியும்.

ஏசாயா 27:1 இல், தேவனுடைய ஜனங்களை எதிர்த்து நிற்கும் பூமியின் பொல்லாத ராஜாக்களுக்கான அடையாளமாக லிவியாதான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. துன்மார்க்கமான தேசங்கள் கையாளும் மாபெரும் வல்லமை திகிலூட்டும், ஆனால் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு, தீமை, எவ்வளவு கொடூரமானதாக இருந்தாலும், தோற்கடிக்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கிறார்: “அக்காலத்திலே கர்த்தர் லிவியாதான் என்னும் நீண்ட பாம்பை, லிவியாதான் என்னும் கோணலான சர்ப்பத்தையே, கடிதும் பெரிதும் பலத்ததுமான தமது பட்டயத்தால் தண்டிப்பார்; சமுத்திரத்தில் இருக்கிற வலுசர்ப்பத்தைக் கொன்றுபோடுவார்." சங்கீதம் 74:14, லிவியாதான் மீது தேவன் பெற்ற வெற்றியைப் பற்றிய அதே குறிப்பு உள்ளது; அந்த சங்கீதத்தில், எகிப்தின் பார்வோன் என்பது பெரும்பாலும் குறிக்கப்படுகிறது.

யோபு 41 லிவியாதான் ஒரு உண்மையான கடல் உயிரினம் என்பது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அளிக்கிறது. அந்த அதிகாரத்தில், தேவன் லிவியாதானை விவரிக்கிறார், விலங்குகளின் அளவு, வலிமை மற்றும் தீய தன்மை ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறார். லிவியாதானைக் கட்டவோ அல்லது அடக்கவோ முடியாது (யோபு 41:1, 5); பார்ப்பதற்கு கூட பயமாக இருக்கிறது (வசனம் 9); அதை தனியாக விட்டுவிடுவது நல்லது (வசனம் 8, 10). லிவியாதான் ஒரு அழகான வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது (வசனம் 12) ஆனால் நம்பமுடியாத அளவிற்கு செதில்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது (வசனங்கள் 13, 15-17). அதன் மார்பு முதுகைப் போல ஊடுருவ முடியாதது (வசனம் 15, 24). அது பயமுறுத்தும் பற்களைக் கொண்டுள்ளது (வசனம் 14), மேலும் அதன் வாயை நெருங்கும் எவருக்கும் மரணம் காத்திருக்கிறது (வசனங்கள் 18-21). வலிமைமிக்க மனிதர்கள் கூட லிவியாதானுக்கு பயப்படுகிறார்கள் (வசனம் 25). வாள், ஈட்டி, வேல், வாலம், அம்பு, கல், கதை அல்லது ஈட்டியால் அதை வெல்ல முடியாது (வசனம் 26, 28-29). அதைக் கூண்டில் அடைக்க முடியாது, ஏனென்றால் அது வைக்கோல் போல இரும்பை உடைக்கிறது (வசனம் 27). நிலத்தில், லிவியாதான் ஒரு தடயத்தை விட்டுச்செல்கிறது; தண்ணீரில், அது ஆழமான, சலசலக்கும் விழிப்புணர்வை உருவாக்குகிறது (வசனம் 30-32). லிவியாதான் பற்றிய தேவனுடைய விளக்கம் அது மிருகங்களின் உண்மையான ராஜா என்று ஒரு அறிக்கையுடன் முடிவடைகிறது: "பூமியின்மேல் அதற்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்லை; அது நிர்ப்பயமாயிருக்க உண்டுபண்ணப்பட்டது" (வசனம் 33).

அப்படியானால், யோபு 41-ஆம் அதிகாரம் எந்த விலங்கை விவரிக்கிறது? சில வர்ணனையாளர்கள் லிவியாதான் ஒரு முதலை என்று நம்புகிறார்கள். மற்றவர்கள் இது ஒரு திமிங்கிலம் அல்லது சுறா என்று நம்புகிறார்கள். வேதாகம விளக்கத்தின் அடிப்படையில், லிவியாதான் ஒரு பெரிய கடல் ஊர்வனவாக இருக்கலாம், ஒருவேளை நீள்கழுத்துடைய ஊரும் விலங்குவகை (ப்ளேசியோசொரஸ்) போன்ற டைனோசர் இனமாக இருக்கலாம். யோபுவின் புத்தகம் வரலாற்றின் மிகவும் ஆரம்ப காலத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதால், டைனோசருடன் யோபின் அறிமுகம் வெகு தொலைவில் இல்லை.

யோபு 41 இல் தேவன் குறிப்பிடும் கருத்து என்னவென்றால், லிவியாதான் தேவனுடைய இறையாண்மைக் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். யோபு தேவனைக் கேள்விகேட்டுக் கொண்டிருந்தான் (யோபு 26-31), ஆனால் தேவன் திருப்பி, யோபின் பலவீனத்தையும் இயலாமையையும் வலியுறுத்த லிவியாதான் வலிமையைப் பயன்படுத்துகிறார். தேவன் லிவியாதானை (ஒரு விலங்கு யோபுவால் அதற்கு முன்பாக நிற்க முடியாது) உருவாக்கினார் என்றால், தேவன் எவ்வளவு பெரியவர்? யோபு ஏன் சர்வவல்லமையுள்ளவருடன் போராட முயற்சிக்கிறான்?

லிவியாதான் ஒரு ஆபத்தான உயிரினம், இது அனுபவமிக்க வீரர்களை திரும்பி ஓடச் செய்தது. லிவியாதான் ஒரு கட்டுக்கதை அல்ல, மாறாக கடலில் வசித்த உண்மையான உயிரினம், அது அதன் படைப்பாளருக்கு மட்டுமே கீழ்ப்பட்டது. லிவியாதான் பற்றிய விளக்கத்தில் தேவன் கூறுவது போல், “அதை எழுப்பத்தக்க தைரியவான் இல்லாதிருக்க, எனக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? தனக்குப் பதில் கொடுக்கப்படும்படி, முந்தி எனக்குக் கொடுத்தவன் யார்? வானத்தின் கீழுள்ளவைகள் எல்லாம் என்னுடையவைகள்” (யோபு 41:10-11).

Englishமுகப்பு பக்கம்

லிவியாதான் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries