மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?


கேள்வி: மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?

பதில்:
நரகத்தில் வெவ்வேறு அளவிலான தண்டனைகள் உள்ளன என்ற கருத்து முதன்மையாக 1308 மற்றும் 1321 க்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் டான்டே அலிகேரி என்பவர் எழுதிய “தெய்வீக நகைச்சுவை” (The Divine Comedy) என்னும் புத்தகத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. அந்த கவிதையில், ரோமானிய கவிஞர் விர்ஜில் டான்டேவை நரகத்தின் ஒன்பது வட்டங்கள் வழியாக வழிநடத்துகிறார். குவிந்துள்ள வட்டங்கள், படிப்படியாக துன்மார்க்கமானது அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் பூமியின் மையத்தில் உச்சம் பெறுகிறது, அங்கு சாத்தான் அடிமைத்தனத்தில் வைக்கப்படுகிறான். ஒவ்வொரு வட்டத்தின் பாவிகளும் தங்கள் குற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு பாவியும் அவர் செய்த பிரதான பாவத்தால் நித்தியம் முழுவதும் துன்பப்படுகிறார். டான்டேவின் கூற்றுப்படி, வட்டங்கள் முழுக்காட்டப்படாத மற்றும் நல்லொழுக்கமுள்ள புறமதவாசிகள் வசிக்கும் முதல் வட்டத்திலிருந்து, இறுதி பாவத்தைச் செய்தவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நரகத்தின் மையம் வரை-தேவனுக்கு எதிரான துணிகர துரோகம்.

வேதாகமம் குறிப்பிட்டு அவ்வாறு கூறவில்லை என்றாலும், நரகத்தில் வெவ்வேறு அளவிலான தண்டனைகள் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. வெளிப்படுத்துதல் 20:11-15-ல், “புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளபடி யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின்படியே நியாயத்தீர்ப்படைந்தார்கள்” (வெளிப்படுத்துதல் 20:12). இந்த தீர்ப்பில் எல்லா மக்களும் அக்கினி கடலில் தள்ளப்படுவார்கள் (வெளிப்படுத்துதல் 20:13-15). எனவே, ஒருவேளை, தீர்ப்பின் நோக்கம் நரகத்தில் தண்டனை எவ்வளவு கடுமையானதாக இருக்கும் என்பதை தீர்மானிப்பதாகும். எது எப்படியிருந்தாலும், அக்கினிக்கடல் சற்றே குறைவான சூடான பகுதிக்குள் வீசப்படுவது நித்தியத்திற்காக இன்னும் அழிந்துபோகிறவர்களுக்கு அதிக ஆறுதல் அளிக்காது.

நரகத்தில் வெவ்வேறு அளவிலான தண்டனைகள் இருக்கலாம் என்பதற்கான மற்றொரு அறிகுறி இயேசுவின் வார்த்தைகளில் காணப்படுகிறது: “தன் எஜமானுடைய சித்தத்தை அறிந்தும் ஆயத்தமாயிராமலும், அவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யாமலும் இருந்த ஊழியக்காரன் அநேக அடிகள் அடிக்கப்படுவான். அறியாதவனாயிருந்து, அடிகளுக்கு ஏதுவானவைகளைச் செய்தவனோ சில அடிகள் அடிக்கப்படுவான். எவனிடத்தில் அதிகங் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவனிடத்தில் அதிகங் கேட்கப்படும்; மனுஷர் எவனிடத்தில் அதிகமாய் ஒப்புவிக்கிறார்களோ அவனிடத்தில் அதிகமாய்க் கேட்பார்கள்” (லூக்கா 12: 47-48).

நரகத்தில் எந்த அளவு தண்டனை இருந்தாலும், தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இடம் நரகம் என்பது தெளிவாகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, பெரும்பாலான மக்கள் நரகத்தில் பங்கடைவார்கள் என்று வேதாகமம் கூறுகிறது: “இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள்; கேட்டுக்குப் போகிற வாசல் விரிவும், வழி விசாலமுமாயிருக்கிறது; அதின் வழியாய்ப் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். ஜீவனுக்குப் போகிற வாசல் இடுக்கமும், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர்” (மத்தேயு 7:13-14). ஒருவர் கேட்க வேண்டிய கேள்வி “நான் எந்த பாதையில் இருக்கிறேன்?” என்பதுதான். விசாலமான பரந்த பாதையில் உள்ள “பலருக்கு” பொதுவான ஒன்று உள்ளது - அவர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவை பரலோகத்திற்கு ஒரே வழி என்பதை நிராகரித்திருக்கிறார்கள். இயேசு, “இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்” (யோவான் 14: 6). ஒரே வழி என்று அவர் சொன்னபோது, அதுதான் அவர் துல்லியமாக அர்த்தப்படுத்தினார். இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர வேறொரு "வழியை" பின்பற்றும் ஒவ்வொருவரும் அழிவுக்கான பரந்த பாதையில் உள்ளனர், மேலும், நரகத்தில் வெவ்வேறு அளவிலான தண்டனைகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், துன்பமானது, பயங்கரமான, நித்தியமான மற்றும் தவிர்க்கமுடியாதது ஆகும்.

English


முகப்பு பக்கம்
மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?