settings icon
share icon
கேள்வி

ஒரு கணவனிலிருந்து நான் எதை எதிர்பார்க்கவேண்டும்?

பதில்


ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் ஒரு கணவனைத் தேடும்போது, அவள் “தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற” ஒரு மனிதனைத் தேட வேண்டும் (அப்போஸ்தலர் 13:22). நம்மில் எவருக்கும் உள்ள மிக முக்கியமான உறவு என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடனான நம்முடைய தனிப்பட்ட உறவுதான். அந்த உறவு மற்ற அனைவருக்கும் முன்பாக வருகிறதாக இருக்கிறது. தேவனுடனான நமது செங்குத்தான உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், அது நமது கிடைமட்ட உறவுகளுடன் அந்த யதார்த்தத்தை பிரதிபலிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். ஆகையால், ஒரு சாத்தியமுள்ள கணவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதில் கவனம் செலுத்துபவனாக இருக்க வேண்டும், அவனுடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு மகிமை தரும் வகையில் வாழ முற்படுகிறதாய் இருக்கவேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 10:31).

கவனிக்கவேண்டிய வேறு சில குணங்கள் யாவை? 1 தீமோத்தேயு 3-ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு கணவனில் நாம் தேட வேண்டிய குணங்களை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்குத் தருகிறார். இந்த வேத பகுதியில் சரீரமாகிய திருச்சபையிலுள்ள ஒரு தலைவருக்கான தகுதிகள் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த குணங்கள் "தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவாறு" நடக்கும் எந்தவொரு மனிதனின் வாழ்க்கையையும் கிருபையானது நடத்த வேண்டும் மற்றும் அதற்கு தேவனுடைய கிருபையும் அருளப்பட வேண்டும். குணங்கள் பின்வருமாறு பொழிப்புரை செய்யப்படலாம்: ஒரு மனிதன் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், அவனது நடத்தையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலை வேண்டும், பெருமை நிறைந்தவனாக இருக்கக்கூடாது, ஆனால் நிதானமான மனப்பான்மை கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும், அவனது உணர்ச்சிகளை ஆட்கொண்டவனாக அவைகளுக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கவேண்டும், மற்றவர்களுக்கு கிருபையினால் கொடுக்கப்படக் கூடியவர்களாக இருக்கவேண்டும், பொறுமையுள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும், குடிப்பழக்கத்திற்கோ அல்லது தேவனின் வாரங்களில் ஏதேனும் கட்டுப்பாடற்ற பயன்பாட்டிற்கோ கொடுக்கப்படக்கூடாது, வன்முறைக்கு ஆளாகாதவர், வாழ்க்கையின் விவரங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறவர், தேவன்மீது அதிக கவனம் செலுத்துகிறவர், முன்கோபியாக இருக்கக்கூடாது, எல்லாவற்றையும் லேசாக எடுத்துக்கொள்பவராக இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருப்பவர் தகுதியற்றவர் அல்ல, இதனால் அவர் எளிதில் குற்றம் சாட்டுகிறார், மற்றவர்கள் பெற்ற வரங்களைக் கண்டு பொறாமைப்படுவதை விட, தேவன் கொடுத்ததற்கு நன்றி கூறவேண்டும்.

முதிர்ச்சியுள்ள விசுவாசியாக மாறுவதற்கான செயலில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள ஒரு மனிதனை மேற்கண்ட குணங்கள் விவரிக்கின்றன. ஒரு பெண் அப்படிப்பட்ட ஒரு கணவனாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். ஆமாம், சரீரப்பிரகாரமான ஈர்ப்பு, ஒத்த ஆர்வங்கள், நிரப்பு பலங்கள் மற்றும் பலவீனங்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான விருப்பம் ஆகியவை கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவையாகும். இந்த விஷயங்கள், ஒரு ஆணில் ஒரு பெண் தேட வேண்டிய ஆவிக்குரிய குணங்களுக்கு இரண்டாம் நிலையாக இருக்க வேண்டும். தெய்வபக்தியின் பாதையில் நீங்கள் நம்பக்கூடிய, மதிக்கக்கூடிய, பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மனிதன் நல்ல தோற்றம், புகழ், சக்தி அல்லது பணம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட மனிதனை விட மிக உயர்ந்த மதிப்புடையவன்.

இறுதியாக, ஒரு கணவனை "தேடும்போது", நம் வாழ்வில் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நாம் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது “இளவரசன் அழகானவள்” என்பதைக் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறாள், ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், அவளிடம் இருக்கும் பல குறைபாடுகளைக் கொண்ட ஒரு மனிதனை அவள் திருமணம் செய்து கொள்வாள். பின்னர், தேவனின் கிருபையால், அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் ஒன்றாகக் கழிப்பார்கள், ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு ஒரு கூட்டாளராகவும், ஊழியராகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொள்வார்கள். நாம் நம் வாழ்க்கையின் இரண்டாவது மிக முக்கியமான உறவில் (திருமணம்) நுழைய வேண்டும், இது ஒரு உணர்ச்சிகரமான மேகத்தின் கீழ் அல்ல, ஆனால் கண்களைத் திறந்து பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய தேவன் மற்றும் இரட்சகருடனான நமது மிக முக்கியமான உறவு, நம் வாழ்வின் மையமாக இருக்க வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஒரு கணவனிலிருந்து நான் எதை எதிர்பார்க்கவேண்டும்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries