என் தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்?


கேள்வி: என் தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்?

பதில்:
உங்கள் தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதல் வார்த்தையிலும் செயலிலும் மரியாதைக்குரிய நிலையில் இருப்பதுடன், அவர்களின் நிலைப்பாட்டிற்கு மதிப்பளிக்கும் உள்ளார்ந்த மனப்பான்மையும் கொண்டது. மரியாதைக்கான கிரேக்க வார்த்தையின் அர்த்தம் “வணங்குதல், பரிசு மற்றும் மதிப்பு” ஆகும். மரியாதை என்பது தகுதிக்கு மட்டுமல்ல, தரவரிசைக்கும் மரியாதை அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, சில அமெரிக்கர்கள் ஜனாதிபதியின் முடிவுகளுடன் உடன்படவில்லை, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் நாட்டின் தலைவராக அவரது நிலையை மதிக்க வேண்டும். இதேபோல், எல்லா வயதினரும் தங்கள் பெற்றோருக்கு மரியாதை அளிக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் பெற்றோரை மதிக்க வேண்டும்.

தந்தை மற்றும் தாயை கனம்பண்ண தேவன் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். பத்து கட்டளைகளிலும் (யாத்திராகமம் 20:12) மீண்டும் புதிய ஏற்பாட்டில் அதைச் சேர்க்கும் அளவுக்கு தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதலை அவர் மதிக்கிறார் மற்றும் விரும்புகிறார் என்பதைக் காண்பிக்கிறது. “பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றாருக்குக் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள், இது நியாயம். உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும், பூமியிலே வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும், உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக என்பதே வாக்குத்தத்தமுள்ள முதலாங் கற்பனையாயிருக்கிறது” (எபேசியர் 6:1-3). தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதல் என்பது நீண்ட ஆயுளை வெகுமதியாக உறுதியளிக்கிற வாக்குத்தத்தத்தோடு வேதத்தில் உள்ள ஒரேயொரு கட்டளையாகும். தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் (எரேமியா 35:18-19). இதற்கு நேர்மாறாக, "மோசமான மனம்" உடையவர்களும், கடைசி நாட்களில் அநாவசியத்தை வெளிப்படுத்துபவர்களும் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் (ரோமர் 1:30; 2 தீமோத்தேயு 3:2).

ஞானவானாகிய சாலொமோன், பிள்ளைகளை பெற்றோரை மதிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் (நீதிமொழிகள் 1:8; 13:1; 30:17). நாம் இனி அவர்களின் அதிகாரத்தின் கீழ் நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும், நம்முடைய தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுங்கள் என்கிற தேவனின் கட்டளையை மீற முடியாது. குமாரனாகிய இயேசுவும் கூட தம்முடைய பூமிக்குரிய பெற்றோருக்கும் (லூக்கா 2:51) அவருடைய பரலோகத் தகப்பனுக்கும் தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தார் (மத்தேயு 26:39). கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி, நம்முடைய பரலோகத் தகப்பனை பயபக்தியுடன் அணுகும் விதத்தில் நம் பெற்றோரையும் நடத்த வேண்டும் (எபிரெயர் 12:9; மல்கியா 1:6).

வெளிப்படையாக, நம் பெற்றோரை கனம்பண்ணும்படி நாம் கட்டளையிடப்படுகிறோம், ஆனால் எப்படி? செயல்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் இரண்டிலும் அவர்களுக்குக் கனம் கொடுக்கும் நிலையில் இருக்கவேண்டும் (மாற்கு 7:6). அவர்கள் கூறாத மற்றும் கூறும் விருப்பங்களுக்கு மதிப்பளிக்கவும் வேண்டும். “ஞானமுள்ள மகன் தகப்பனுடைய போதகத்தைக் கேட்கிறான்; பரியாசக்காரனோ கடிந்துகொள்ளுதலுக்குச் செவிகொடான்” (நீதிமொழிகள் 13:1). மத்தேயு 15:3-9-ல், பரிசேயர்களுக்கு தங்கள் தந்தையையும் தாயையும் கனம்பண்ணும்படியான தேவனின் கட்டளையை இயேசு நினைவுபடுத்தினார். அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கடிதத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்தனர், ஆனால் அவர்கள் அதனோடு தங்கள் சொந்த மரபுகளைச் சேர்த்திருந்தனர், அது அடிப்படையில் அதை மீறியது. அவர்கள் பெற்றோரை வார்த்தையில் கனம்பண்ணினாலும், அவர்களின் செயல்கள் அவர்களின் உண்மையான நோக்கத்தை நிரூபித்தன. உதடு சேவையை விட கனம்பண்ணுதல் அதிகம். இந்த பத்தியில் உள்ள “கனம்” என்ற சொல் ஒரு வினைச்சொல் மற்றும் சரியான செயலைக் கோருகிறது.

நம்முடைய எண்ணங்கள், வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்களில் தேவனை மகிமைப்படுத்த நாம் பாடுபடுவதைப் போலவே நம் பெற்றோரை கனம்பண்ணவும் முயல வேண்டும். ஒரு சிறு குழந்தையைப் பொறுத்தவரை, பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படிவது அவர்களை கனம்பண்ணுவதில் கைகோர்த்துச் செல்கிறது. கேட்பது, செவிசாய்ப்பது மற்றும் அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு அடிபணிவது ஆகியவை இதில் அடங்கும். குழந்தைகள் முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு, குழந்தைகளாக அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட கீழ்ப்படிதல், அரசு, காவல்துறை மற்றும் முதலாளிகள் போன்ற பிற அதிகாரிகளை கனம்பண்ணுவதில் அவர்களுக்கு நன்றாக சேவை செய்யும்.

பெற்றோரை கனம்பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கும்போது, அதில் தேவபக்தியற்றவர்களைப் பின்பற்றுவதும் இல்லை (எசேக்கியேல் 20:18-19). தேவனின் கட்டளைகளுக்கு முற்றிலும் முரணான ஒன்றைச் செய்ய ஒரு பெற்றோர் எப்போதாவது ஒரு குழந்தைக்கு அறிவுறுத்தினால், அந்தக் குழந்தை அவன் / அவள் பெற்றோரை விட தேவனுக்குத்தான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் (அப்போஸ்தலர் 5:28).

கனம் கனத்தைப் பிறப்பிக்கிறது. பெற்றோரை கனம்பண்ண வேண்டும் என்ற கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களை தேவன் கனம்பண்ண மாட்டார். தேவனைப் பிரியப்படுத்தவும் ஆசீர்வதிக்கவும் நாம் விரும்பினால், நாம் நம் பெற்றோரை மதிக்க வேண்டும். கனம்பண்ணுவது எளிதானது அல்ல, எப்போதும் வேடிக்கையாக இருக்காது, நிச்சயமாக அது நம் சொந்த பலத்தினால் சாத்தியமில்லை. ஆனால் கனம்பண்ணுதல் என்பது வாழ்க்கையில் நம் நோக்கத்திற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட பாதை இருக்கிறது – தேவனை மகிமைப்படுத்துதல். "பிள்ளைகளே, உங்களைப் பெற்றாருக்கு எல்லாக் காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள்; இது கர்த்தருக்குப் பிரியமானது" (கொலோசெயர் 3:20).

English


முகப்பு பக்கம்
என் தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்?