settings icon
share icon
கேள்வி

கிறிஸ்தவத்தின் வரலாறு என்ன?

பதில்


கிறிஸ்தவத்தின் வரலாறு என்பது உண்மையில் மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் வரலாறு ஆகும். கிறிஸ்தவம் சமுதாயத்தில் பெரிய கலை, மொழி, அரசியல், சட்டம், குடும்ப வாழ்க்கை, காலண்டர் தேதிகள், இசை மற்றும் கிட்டத்தட்ட இரு நூற்றாண்டுகளாக கிறிஸ்தவ செல்வாக்கால் நிற்கும் எண்ணம் ஆகியவற்றில் சமுதாயத்தில் அனைத்து பரவலான செல்வாக்கு இருந்தது. எனவே, திருச்சபையின் கதையை தெரிந்திருப்பது ஒரு முக்கியமான ஒன்றாகும்.

திருச்சபையின் ஆரம்பம்

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு 50 நாட்களுக்குப் பிறகு திருச்சபை தொடங்கியது (கி.பி. 30). இயேசு தமது சபையை கட்டப்போவதாக வாக்கு பண்ணியிருந்தார் (மத்தேயு 16:18), பெந்தெகொஸ்தே நாளன்று (அப்போஸ்தலர் 2:1-4), பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது, திருச்சபை – எக்ளீசியா ("அழைக்கப்பட்ட சபை") - அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியது. அந்த நாளில் பேதுருவின் பிரசங்கத்திற்கு மூவாயிரம் பேர் பதிலளித்து கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றத் தீர்மானித்தார்கள்.

கிறித்தவத்திற்கு ஆரம்பகாலத்தில் யூதர்களும், அல்லது யூத மதத்திற்கு மதம் மாறியவர்கள், சபையாக எருசலேமில் மையமாக இருந்தது. இதன் நிமித்தமாக கிறிஸ்தவம் முதலில் யூதர்களையே கொண்டிருந்தது, பரிசேயர்கள், சதுசேயர்கள் அல்லது எசன்ஸ் போன்றவர்கள் அடங்கும். எனினும், அப்போஸ்தலர்கள் பிரசங்கித்ததை மற்ற யூத குழுக்கள் கற்பிப்பதில் இருந்து வேறுபடுகின்றன. இயேசு நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்திருந்த யூதர்களின் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட ராஜா (மேசியா) (மத்தேயு 5:17) மற்றும் அவருடைய மரணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார் (மாற்கு 14:24). இந்த செய்தி, பல யூத தலைவர்கள் கோபப்படுத்தியது, அதாவது அவர்கள் தங்கள் சொந்த மேசியாவை கொன்றார்கள் என்பது, ஆகவே தர்சு பட்டணத்தை சேர்ந்த சவுல் போன்றவர்கள், "வழி" முத்திரை பெற்று நடவடிக்கை எடுத்தனர் (அப்போஸ்தலர் 9:1-2).

யூத மதத்தில் கிறிஸ்தவத்திற்கு அதன் வேர்கள் இருப்பதாக சொல்வது மிகவும் சரியானது ஆகும். புதிய ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் பழைய ஏற்பாடு அமைக்கப்பட்டது, பழைய ஏற்பாட்டின் அறிவு இல்லாமல் கிறிஸ்தவத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இயலாது (மத்தேயு மற்றும் எபிரெயர் புத்தகங்களைப் பார்க்கவும்). பழைய ஏற்பாடு மேசியாவின் தேவைகளை விளக்குகிறது, அது மேசியாவின் மக்களுடைய சரித்திரத்தைக் கொண்டிருக்கிறது, மேசியாவின் வருகையை முன்னறிவிக்கிறது. அப்படியானால், புதிய ஏற்பாடு, மேசியாவின் வருகை மற்றும் பாவத்திலிருந்து நம்மை இரட்சிக்கும் அவருடைய வேலையைப் பற்றியது ஆகும். இயேசு அவருடைய வாழ்க்கையில், 300-க்கும் மேற்பட்ட குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றினார், பழைய ஏற்பாடு எதிர்பார்த்திருந்ததை நிரூபிக்கிற நிரூபணமாக அவர் இருக்கிறார்.

ஆரம்பகால திருச்சபையின் வளர்ச்சி

பெந்தெகொஸ்தே நாளுக்குப் பிறகு அதிக காலம் செல்லாமல், திருச்சபையின் கதவுகள் யூதர்களல்லாதவர்களுக்கும் திறக்கப்பட்டன. சுவிசேஷகன் பிலிப்பு சமாரியர்களிடம் பிரசங்கித்தார் (அப்போஸ்தலர் 8:5), அவர்களில் அநேகர் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தார்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு கொர்நேலியுவின் வீட்டில் புறஜாதியாருக்கு (அப்போஸ்தலர் 10) பிரசங்கித்தார், அவர்களும் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றனர். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் (முன்னமே சபையை உபத்திரவப்படுத்தினவர்) கிரேக்க-ரோம உலகத்தின்மீது சுவிசேஷத்தைப் பரப்பினார், ரோமாபுரிக்கு சென்றார் (அப்போஸ்தலர் 28:16) மற்றும் ஒருவேளை ஸ்பெயினுக்கும் சென்றிருப்பதற்கான வழியும் அமைந்திருக்கலாம்.

கி.பி. 70-ல், எருசலேம் அழிக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில், புதிய ஏற்பாட்டின் பெரும்பாலான புத்தகங்கள் எழுதி முடிக்கப்பட்டு திருச்சபைகளில் வலம் வந்துகொண்டிருந்தன. பிறகு அடுத்த 240 வருடங்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ரோமர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டனர் - சில நேரங்களில் இஷ்டப்படி, சில நேரங்களில் அரசு ஆணையால் பெரும் உபத்திரவத்திற்குள் கடந்து சென்றார்கள்.

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில், சபை விசுவாசிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால் திருச்சபை தலைமை இன்னும் அதிகமான படிநிலைக்கு ஆளானது. இந்த சமயத்தில் பல மதவெறிகளும் அம்பலப்பட்டு, மறுக்கப்பட்டு, புதிய ஏற்பாட்டு நியதி ஒப்புக்கொண்டது. அதுமட்டுமன்றி துன்புறுத்தல்கள் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்தது.

ரோம சபையின் எழுச்சி

கி.பி. 312-ல், ரோமப் பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் ஒரு மனமாற்ற அனுபவத்தை கொண்டிருந்ததாகக் கூறினார். சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தியோடோசியஸ் ஆட்சி காலத்தில் கிறிஸ்தவம் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மதமாக மாறியது. ஆயர்கள் அரசாங்கத்தினால் கௌரவ இடங்களை பெற்றனர், மற்றும் கி.பி. 400-ல், "ரோமன்" மற்றும் "கிறிஸ்தவன்" சொற்கள் ஒத்ததாக இருந்தன.

கான்ஸ்டன்டைன் பேரரசனுக்குப் பிறகு, கிறிஸ்தவர்கள் துன்புறுத்தப்படவில்லை. காலப்போக்கில், கிறிஸ்தவரல்லாதவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவத்திற்கு "மாற்றப்பட்டாலொழிய" துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான காலமாக மாறியது. இத்தகைய கட்டாய மத மாற்றங்களால், திருச்சபைக்குள் நுழைந்த பலர் இருதயத்தில் உண்மையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. புறஜாதியினர் தங்களுடைய விக்கிரகங்களையும், பழக்கவழக்கங்களையும் சபைக்குள் கொண்டு வந்தனர். சின்னங்கள், விரிவான கட்டிடக்கலை, யாத்திரை, மற்றும் புனிதர்களின் பூஜை ஆகியவை ஆரம்பகால திருச்சபையின் எளிய வழிபாட்டிற்கு சேர்க்கப்பட்டன. அதே சமயத்தில், சில கிறிஸ்தவர்கள் ரோமில் இருந்து விலகி, துறவிகளாக தனிமைப்படுத்தப்படுவதைத் தேர்ந்தெடுத்தனர், உண்மையான பாவத்தை கழுவும் வழிமுறையாக குழந்தை ஞானஸ்நானம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

அடுத்த நூற்றாண்டுகளின்போது திருச்சபையின் ஆலோசனை சங்கங்கள் அநேகம் அதிகாரகப்பூர்வ கோட்பாட்டை தீர்மானிப்பதற்காக, திருச்சபையின் தவறான செயல்களைக் கண்டித்து, போரிடும் பிரிவுகளுக்கு இடையே சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக கூடி வந்தன. ரோம சாம்ராஜ்யம் பலவீனமடைந்ததால், திருச்சபை மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தது, மேற்கு மற்றும் கிழக்கிலுள்ள திருச்சபைகளுக்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் தோன்றின. ரோம் நகரில் உள்ள மேற்கத்திய (லத்தீன்) சபை, மற்ற எல்லா சபைகளிலும் அப்போஸ்தல அதிகாரம் எனக் கூறியது. ரோம் பிஷப் கூட தன்னை "போப்" (தந்தை) என்று அழைக்க ஆரம்பித்தார். இது கான்ஸ்டான்டிநோபிலினை அடிப்படையாகக் கொண்ட கிழக்கு (கிரேக்க) திருச்சபையுடன் நன்றாக இசைந்திருக்கவில்லை. இறையியல், அரசியல், செயல்முறை மற்றும் மொழியியல் ஆகியவை 1054 ஆம் ஆண்டில் மாபெரும் பிளவை கொண்டு வந்தது, இதில் ரோமன் கத்தோலிக்க ("உலகளாவிய") திருச்சபை மற்றும் கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை ஒன்றுக்கொன்று விலகியது மற்றும் அனைத்து உறவுகளையும் முறித்துக் கொண்டது.

மத்திய காலங்கள்

ஐரோப்பாவில் மத்திய காலங்களில், ரோமன் கத்தோலிக்க சபை அதிகாரத்தைத் தொடர்ந்து கொண்டது, அனைத்து உயிர்களிலும் உயிர்களைக் காப்பாற்றும் அரசர்களாக போப்புகள் வாழ்ந்தனர். திருச்சபை தலைமையில் ஊழல் மற்றும் பேராசை சாதாரணமானதாக இருந்தது. கி.பி. 1095 முதல் கி.பி. 1204 வரை, போப்புகள் முஸ்லீம் முன்னேற்றங்களைத் தடுக்கவும் எருசலேமை விடுவிப்பதற்காகவும் இரத்தக்களரி மற்றும் சிலுவைப்போர்களை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டனர்.

சீர்திருத்தம்

பல வருடங்களாக ரோமானிய திருச்சபையின் இறையியல், அரசியல் மற்றும் மனித உரிமைகள் மீறல்கள் தொடர்பாக பல நபர்கள் கவனம் செலுத்த முயன்றனர். அனைவரும் ஒரே வழியில் அல்லது வேறு ஒன்றில் அமைதியாக இருந்தனர். ஆனால் கி.பி. 1517-ல் மார்ட்டின் லூத்தர் என்ற ஜெர்மன் துறவி ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துக் கொண்டார், அதை எல்லோரும் கேட்டார்கள். லூத்தர் புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்திற்கு வந்தார், மற்றும் மத்திய காலங்கள் நெருங்கி வந்தன.

லூத்தர், கால்வின் மற்றும் ஸ்விங்லி உள்ளிட்ட சீர்திருத்தவாதிகள், இறையியலில் பல நுணுக்கமான கருத்துக்களில் வேறுபடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் வேதாகம திருச்சபை பாரம்பரியத்தின் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தனர்; எபேசியர் 2:8-9). கத்தோலிக்கம் ஐரோப்பாவில் மீண்டும் வந்தாலும், புரோட்டஸ்டென்ட்ஸ் மற்றும் கத்தோலிக்கர்களிடையே தொடர்ச்சியான போர்கள் உருவாகின, சீர்திருத்தம் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் அதிகாரத்தை வெற்றிகரமாகக் கலைத்து, நவீன காலத்திற்கு கதவு திறக்க உதவியது.

மிஷினரி பயணங்களின் காலம்

கி.பி. 1790 முதல் கி.பி. 1900 வரை, மிஷனரி வேலையில் முன்னொருபோதும் இல்லாத அளவிற்கு ஆர்வம் காட்டப்பட்டது. மிஷனரிகளுக்கு நிதியளிக்கும் திறனை மக்கள் வழங்கினார்கள். சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பதற்காக உலகம் முழுவதிலும் மிஷனரிகள் சென்றனர், உலகம் முழுவதும் திருச்சபைகள் நிறுவப்பட்டன.

நவீன திருச்சபை

இன்று, ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை மற்றும் கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை ஆகியவை கத்தோலிக்கர்கள் மற்றும் லூத்தரன்கள் போன்ற உறவுகளை மீட்டெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுவிசேஷ திருச்சபை வலுவாக சுயாதீனமாக மற்றும் சீர்திருத்த இறையியலில் உறுதியாக இருந்தது. திருச்சபையில் பெந்தேகோஸ்தே எழுச்சி தோன்றி, கவர்ந்திழுக்கும் இயக்கம், மற்றும் பல்வேறு சமய மரபுகள் ஆகியவை காணப்பட்டன.

நம் வரலாற்றிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்

திருச்சபை வரலாற்றிலிருந்து வேறெதையும் நாம் கற்றுக் கொள்ளாவிட்டாலும், குறைந்தபட்சம் "கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதற்கு" (கொலோசெயர் 3:16) நாம் அனுமதிக்க வேண்டும். வேதவாக்கியம் என்ன சொல்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்வதற்கும் அதன்படி வாழ்வதற்கும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுப்பு இருக்கவேண்டியது அவசியமாகும். திருச்சபை கற்பிக்கிறதை மறந்து, இயேசு கற்பித்ததை அசட்டைபண்ணும்போதுதான், எல்லா குழப்பமும் வந்து நம்மை ஆளுகிறது.

இன்று பல திருச்சபைகள் உள்ளன, ஆனால் ஒரே ஒரு நற்செய்தி தான். இது "பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசம்" (யூதா 3). அந்த விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வதும் அதை மாற்றாமல் இருப்பதிலும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், தேவன்தாமே அவருடைய திருச்சபையை கட்டியெழுப்ப அவருடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவாராக.

Englishமுகப்பு பக்கம்

கிறிஸ்தவத்தின் வரலாறு என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries