settings icon
share icon
கேள்வி

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான சிறந்த ஆதாரம்/வாதம் எது?

பதில்


நவீன விஞ்ஞான நுண்ணறிவு உயிரியல் முதல் வானியல் வரை, இயற்பியல் முதல் அண்டவியல் வரை பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான திடுக்கிடும் ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம் சில முக்கிய வாதங்களைச் சுருக்கமாகக் கூறுவதுதான்.

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான சிறந்த ஆதாரம்/வாதம் எது? — உயிரியலில் இருந்து

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், வில்லியம் டெம்ப்ஸ்கி "விளக்க வடிப்பான்" என்று அறியப்பட்ட ஒரு முறையை முன்னோடியாகக் கொண்டுள்ளார், இதன் மூலம் சில உயிரினங்களின் இயற்கையின் நிகழ்வுகளிலிருந்து வடிவமைப்பை ஊகிக்க முடியும். வடிப்பான் மூன்று ஆம்/இல்லை என்ற கேள்விகளின் வரிசையைக் கொண்டுள்ளது, இது கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்வை அறிவார்ந்த காரண முகவருக்குக் கூற முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கும் செயல்முறைக்கு வழிகாட்டுகிறது. இந்த வடிப்பானின் அடிப்படையில், ஒரு நிகழ்வு, அமைப்பு அல்லது பொருள் நுண்ணறிவின் விளைபொருளாக இருந்தால், அது பின்வருமாறு இருக்கும்

1. தற்செயலாக இருக்கும்

2. சிக்கலானதாக இருக்கும்

3. சுயாதீனமாக ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட வடிவத்தைக் காண்பிக்கும்

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்வு அறிவார்ந்த வடிவமைப்பின் விளைபொருளாகும் என்பதில் உறுதியாக இருக்க, அது இயற்கையின் விதிகளிலிருந்து அவசியமாக உருவாகும் ஒரு ஒழுங்குமுறையாக இருக்க முடியாது, அல்லது வாய்ப்பின் விளைவாகவும் இருக்க முடியாது. டெம்ப்ஸ்கியின் கூற்றுப்படி, விளக்கமளிக்கும் வடிகட்டியானது புத்திசாலித்தனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்புகளின் மிக முக்கியமான தரத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது, அதாவது குறிப்பிட்ட சிக்கலானது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு அறிவார்ந்த முகவரின் வேலையைக் குறிப்பிடுவதற்கு சிக்கலானது மட்டும் போதாது; அது ஒரு சுயாதீனமாக குறிப்பிடப்பட்ட முறைக்கு இணங்க வேண்டும்.

உயிரியல் துறையில் வடிவமைப்பிற்கான மிகவும் உறுதியான சான்றுகளில் உயிரணுக்களில் உள்ளார்ந்த டிஜிட்டல் தகவல்களின் கண்டுபிடிப்பு உள்ளது. அது மாறிவிடும், உயிரியல் தகவல் ஒரு சிக்கலான, திரும்பத் திரும்ப வராத வரிசையை உள்ளடக்கியது, அவை செயல்படும் செயல்பாட்டு அல்லது தகவல்தொடர்பு தேவைகளுடன் தொடர்புடையது. இத்தகைய ஒற்றுமை, "மரபணுக்களின் இயந்திரக் குறியீடு அசாத்தியமான முறையில் கணினியைப் போன்றது" என்று டாக்கின்ஸின் அவதானிப்பு ஒரு பகுதியாக விளக்குகிறது. நினைவான நுண்ணறிவின் மறுக்கமுடியாத உற்பத்தியான தகவல் மென்பொருளுக்கும் டிஎன்ஏ மற்றும் பிற முக்கியமான உயிரி மூலக்கூறுகளில் காணப்படும் தகவல் வரிசைகளுக்கும் இடையே உள்ள இந்த ஒற்றுமையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான சிறந்த ஆதாரம்/வாதம் எது? — இயற்பியலில் இருந்து

இயற்பியலில், அண்ட நுண்-சரிப்படுத்துதலின் கருத்து வடிவமைப்பு அனுமானத்திற்கு மேலும் ஆதரவை அளிக்கிறது. அண்ட நுண்-சரிப்படுத்தல் என்ற கருத்து, நமது பிரபஞ்சத்தின் ஒரு தனித்துவமான பண்புடன் தொடர்புடையது, இதன் மூலம் இயற்பியல் மாறிலிகள் மற்றும் விதிகள் சிக்கலான வாழ்க்கையின் தோற்றத்தை அனுமதிக்கும் "ரேசரின் விளிம்பில்" சமநிலையில் இருப்பதைக் காணலாம். இயற்பியலின் மாறிலிகள் எந்த அளவிற்கு துல்லியமான அளவுகோல்களுடன் பொருந்த வேண்டும் என்பது, பல அஞ்ஞான விஞ்ஞானிகள், உண்மையில், அண்ட அரங்கிற்குப் பின்னால் ஏதோவொரு ஆழ்நிலை நோக்கம் இருப்பதாக முடிவு செய்துள்ளனர். பிரிட்டிஷ் வானியல் இயற்பியலாளர் ஃப்ரெட் ஹோய்ல் எழுதுகிறார், "உண்மைகளின் பொது அறிவு விளக்கம், இயற்பியலிலும், அதே போல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியலிலும் ஒரு சூப்பர் புத்தி ஊகம் போல் உள்ளது, மேலும் இயற்கையில் பேசத் தகுந்த குருட்டு சக்திகள் இல்லை என்று கூறுகிறது. உண்மைகளிலிருந்து ஒருவர் கணக்கிடும் எண்கள், இந்த முடிவைக் கேள்விக்கு அப்பாற்பட்டதாகச் சொல்லும் அளவுக்கு எனக்கு மிகவும் அதிகமாகத் தோன்றுகின்றன.”

பிரபஞ்சம் விரிவடையும் விகிதத்தை நன்றாகச் சரிப்படுத்துவதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த மதிப்பு 1055 இல் ஒரு பகுதியின் துல்லியத்துடன் சமப்படுத்தப்பட வேண்டும். பிரபஞ்சம் மிக விரைவாக விரிவடைந்தால், நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் மற்றும் விண்மீன் திரள்கள் உருவாகுவதற்குப் பொருள் மிக விரைவாக விரிவடையும். பிரபஞ்சம் மிக மெதுவாக விரிவடைந்தால், விண்மீன்கள் உருவாவதற்கு முன்பே பிரபஞ்சம் விரைவில் நிலைகுலைந்துவிடும்.

அதுமட்டுமின்றி, மின்காந்த விசை மற்றும் ஈர்ப்பு விகிதமானது 1040 இல் ஒரு பகுதியின் அளவிற்கு நேர்த்தியான சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். இந்த மதிப்பை சிறிது அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால், அனைத்து நட்சத்திரங்களும் நமது சூரியனை விட குறைந்தது 40% அதிக அளவில் இருக்கும். நட்சத்திர எரிப்பு மிகவும் சுருக்கமாகவும், சிக்கலான உயிரை ஆதரிக்க முடியாத அளவுக்கு சீரற்றதாகவும் இருக்கும் என்பதை இது குறிக்கும். இந்த மதிப்பு சிறிது குறைக்கப்பட்டால், அனைத்து நட்சத்திரங்களும் சூரியனை விட குறைந்தது 20% குறைவாக இருக்கும். இது உயிரைத் தக்கவைக்கத் தேவையான கனமான கூறுகளை உற்பத்தி செய்ய இயலாது.

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான சிறந்த ஆதாரம்/வாதம் எது? —பிரபஞ்சவியலில் இருந்து

அண்டவியல் துறையில் நவீன கண்டுபிடிப்புகள் மூலம், பிரபஞ்சத்தின் உறுதியான தொடக்கத்தின் கருத்து கிட்டத்தட்ட கேள்விக்கு அப்பாற்பட்டதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. என்று கலாம் வாதம் கூறுகிறது

1. இருக்கத் தொடங்கும் ஒவ்வொன்றும் தன்னையல்லாமல் வேறொரு காரணத்தைக் கொண்டுள்ளது.

2. பிரபஞ்சம் இருக்கத் தொடங்கியது.

3. எனவே, பிரபஞ்சம் தன்னையல்லாமல் வேறொரு காரணத்தைக் கொண்டுள்ளது.

விண்வெளி மற்றும் காலம் ஆகியவற்றின் நான்கு பரிமாணங்களுக்கு வெளியே ஒரு காரணமற்ற முதல் காரணம் உள்ளது என்று தரவுகளிலிருந்து தெரிகிறது, இது நித்தியமான, தனிப்பட்ட மற்றும் அறிவார்ந்த குணங்களைக் கொண்டுள்ளது, இது வேண்டுமென்றே இடம், பொருள் மற்றும் உண்மையில் காலத்தையுங்கூடக் கொண்டுவரும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான சிறந்த ஆதாரம்/வாதம் எது? – முடிவுரை

இந்த கட்டுரை வடிவமைப்பு அனுமானத்தில் சம்பந்தப்பட்ட சில முக்கிய கூறுகளின் சுருக்கமான கண்ணோட்டமாகும். உயிரியல், இயற்பியல் மற்றும் அண்டவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான பரந்த அளவிலான ஆதரவை நிரூபிப்பதே இதன் நோக்கம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பிற்கான சிறந்த ஆதாரம்/வாதம் எது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries