settings icon
share icon
கேள்வி

மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?

பதில்


குறைந்த பட்ச நிலையிலாவது நித்திய நரகத்தின் யோசனையுடன், பலர் சொல்வது சங்கடமாகவே இருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இந்த சங்கடகரமான காரியம் பெரும்பாலும் மூன்று விஷயங்களைப் பற்றிய முழுமையற்ற புரிதலின் விளைவாகும்: தேவனுடைய சுபாவம், மனிதனின் சுபாவம் மற்றும் பாவத்தின் த.ன்மை. விழுந்துப்போன, பாவமுள்ள மனிதர்களாக இருக்கிற நாம் தேவனின் தன்மையின் இயல்பை புரிந்துகொள்வது என்பது கடினமான காரியமாகும். நாம் தேவனை ஒரு வகையான, இரக்கமுள்ளவராகப் பார்க்க முனைகிறோம், அவருடைய அன்பு நம்முடைய மற்ற எல்லா பண்புகளையும் மீறுகிறது. நிச்சயமாகவே தேவன் அன்பானவர், இரக்கமுள்ளவர், கருணையுள்ளவர், ஆனால் அவர் முதன்மையாக ஒரு பரிசுத்தம் மற்றும் நீதியுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். பாவத்தை பார்க்கக்கூடாத மற்றும் சகித்துக்கொள்ள முடியாத அவர் ஒரு பரிசுத்தர் ஆவார். பொல்லாத மற்றும் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு எதிராக அவர் கோபம் எரியும் (ஏசாயா 5:25; ஓசியா 8:5; சகரியா 10:3). அவர் ஒரு அன்பான தேவன் மட்டுமல்ல - அவரே அன்பு! ஆனால் அவர் எல்லா விதமான பாவங்களையும் வெறுக்கிறார் என்றும் வேதாகமம் சொல்லுகிறது (நீதிமொழிகள் 6:16-19). அவர் இரக்கமுள்ளவராக இருக்கும்போது, அவருடைய இரக்கத்திற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன. “கர்த்தரைக் கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரைத் தேடுங்கள்; அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள். துன்மார்க்கன் தன் வழியையும், அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும்விட்டு, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடவன்; அவர் அவன்மேல் மனதுருகுவார்; நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்பக்கடவன்; அவர் மன்னிக்கிறதற்குத் தயை பெருத்திருக்கிறார்” (ஏசாயா 55:6-7).

மனிதகுலம் பாவத்தால் கறைபடிந்து இருக்கிறது, அந்த பாவம் எப்போதும் நேரடியாக தேவனுக்கு எதிரானது ஆகும். பத்சேபாளுடன் விபச்சாரம் செய்து உரியாவைக் கொலை செய்ததன் மூலம் தாவீது பாவம் செய்தபோது, அவர் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஜெபத்துடன் மாறுத்திரம் அளித்தார்: “தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவஞ்செய்து, உமது கண்களுக்கு முன்பாகப் பொல்லாங்கானதை நடப்பித்தேன்...” (சங்கீதம் 51:4). தாவீது பத்சேபாளுக்கும் உரியாவுக்கும் எதிராக பாவம் செய்ததால், தேவனுக்கு எதிராக மட்டுமே பாவம் செய்ததாக அவர் எப்படிக் கூற முடியும்? எல்லா பாவங்களும் இறுதியில் தேவனுக்கு எதிரானவை என்பதை தாவீது புரிந்துகொண்டார். தேவன் ஒரு நித்தியமானவர் மற்றும் எல்லையற்றவர் (சங்கீதம் 90:2). இதன் விளைவாக, எல்லா பாவங்களுக்கும் நித்திய தண்டனை தேவைப்படுகிறது. தேவனின் பரிசுத்த, பரிபூரண மற்றும் எல்லையற்ற தன்மை நம் பாவத்தால் புண்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய வரையறுக்கப்பட்ட மனதிற்கு நம்முடைய பாவம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், காலத்திற்கு வெளியே இருக்கும் தேவனுக்கு - அவர் வெறுக்கும் பாவம் தொடர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. நம்முடைய பாவம் நித்தியமாக அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறது, அவருடைய பரிசுத்த நீதியை பூர்த்தி செய்வதற்காக அது நித்தியமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

நரகத்தில் உள்ள ஒருவரை விட இதை வேறுயாரும் அவ்வளவு நன்றாக புரிந்து கொள்ளமுடியாது. ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஐசுவரியவான் மற்றும் லாசருவின் கதை. இருவரும் இறந்துவிட்டார்கள், லாசரு பரலோகத்திற்குச் சென்றபோது ஐசுவரியவான் நரகத்திற்குச் சென்றான் (லூக்கா 16). நிச்சயமாக, ஐசுவரியவான் தனது வாழ்நாளில் மட்டுமே தனது பாவங்களைச் செய்தார் என்பதை அறிந்திருந்தார். ஆனால், சுவாரஸ்யமாக, “நான் எப்படி இங்கே வந்தடைந்தேன்?” என்று அவர் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை. அந்த கேள்வி ஒருபோதும் நரகத்தில் கேட்கப்படுவதில்லை. “நான் இதற்கு உண்மையில் தகுதியானவனா? என்று அவர் சொல்லவில்லை. இது கொஞ்சம் தீவிரமானது என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லையா? மேலே கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறதா?” என்று ஒருவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கும் தனது சகோதரர்களிடம் சென்று தனது தலைவிதிக்கு எதிராக எச்சரிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே கேட்கிறார்.

ஐசுவரியவானைப் போலவே, நரகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாவியும் அவர் அங்கு இருக்க தகுதியானவர் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்துள்ளார்கள். ஒவ்வொரு பாவிக்கும் ஒரு முழுமையான தகவல், நன்கு அறிந்த, மற்றும் உணர்திறன் மனசாட்சி உள்ளது, இது நரகத்தில், தனது சொந்த வேதனைப்படுத்துகிறவராக மாறுகிறது. இது நரகத்தில் சித்திரவதை செய்யப்பட்ட அனுபவமாகும் - ஒரு நபர் தனது பாவத்தை இடைவிடாமல் குற்றம் சாட்டும் மனசாட்சியுடன், ஒரு கணம் கூட நிவாரணம் இல்லாமல் முழுமையாக அறிந்தவர். பாவத்தின் குற்றம் அவமானத்தையும் நித்திய சுய வெறுப்பையும் உருவாக்கும். வாழ்நாள் முழுவதும் பாவங்களுக்கு நித்திய தண்டனை நியாயமானது மற்றும் தகுதியானது என்பதை ஐசுவரியவான் அறிந்திருந்தார். அதனால்தான் அவர் ஒருபோதும் நரகத்தில் இருப்பதை எதிர்க்கவோ கேள்வி எழுப்பவோ இல்லை.

நித்திய தண்டனை, நித்திய நரகம் மற்றும் நித்திய நாசம் ஆகியவற்றின் யதார்த்தங்கள் பயமுறுத்தும் மற்றும் கலக்கமடைய வைக்கிறவைகளாக இருக்கின்றன. ஆனால், நாம் மெய்யாகவே அப்படி பயந்து போவது நல்லது. இது கடுமையானதாக தோன்றினாலும், ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார் (யோவான் 3:16) மேலும் நாம் நரகத்திலிருந்து இரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்புகிறார் (2 பேதுரு 3:9). ஆனால், தேவன் நீதியான நீதியுள்ளவராக இருப்பதால், நம்முடைய பாவம் தண்டிக்கப்படாமல் இருக்க அவரால் அனுமதிக்க முடியாது. அதற்கு யாராவது விலைக்கிரயம் செலுத்த வேண்டும். அவருடைய மிகுந்த கிருபையிலும் அன்பிலும், தேவன் நம்முடைய பாவத்திற்காக தனது சொந்த ஊதியத்தை வழங்கினார். நமக்காக சிலுவையில் மரித்து நம் பாவங்களுக்கான தண்டனையைச் செலுத்த அவர் தம்முடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினார். இயேசுவின் மரணம் எல்லையற்ற மரணம் ஆகும், ஏனென்றால் அவர் எல்லையற்ற தேவன் / மனிதர், நம்முடைய எல்லையற்ற பாவக் கடனை செலுத்துகிறார், இதனால் நாம் அதை நித்தியத்திற்காக நரகத்தில் செலுத்த வேண்டியதில்லை (2 கொரிந்தியர் 5:21). நம்முடைய பாவத்தை ஒப்புக்கொண்டு, கிறிஸ்துவின் மீது நம்முடைய விசுவாசத்தை வைத்தால், கிறிஸ்துவின் பலியின் அடிப்படையில் தேவனிடத்தில் மன்னிப்பைக் கேட்டால், நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம், மன்னிக்கப்படுகிறோம், தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறோம், பரலோகத்தில் ஒரு நித்திய இல்லத்திற்கு செல்லுவோம் என்கிற வாக்குறுதி அளிக்கப்பெறுகிறோம். தேவன் நம்மை மிகவும் நேசித்தார், அவர் நம்முடைய இரட்சிப்பின் வழிகளை வழங்கினார், ஆனால் அவருடைய நித்திய ஜீவனை நாம் நிராகரித்தால், அந்த முடிவின் நித்திய விளைவுகளை எதிர்கொள்வோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries