settings icon
share icon
கேள்வி

தேவன் நித்தியமானவர் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

பதில்


நித்தியம் என்ற வார்த்தைக்கு "ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத நித்தியமானது" என்று பொருள். சங்கீதம் 90:2 தேவனின் நித்தியத்தைப் பற்றி நமக்குச் சொல்கிறது: "பர்வதங்கள் தோன்றுமுன்னும், நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்குமுன்னும், நீரே அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாயிருக்கிறீர்." மனிதர்கள் எல்லாவற்றையும் சரியான காலத்திற்கு உட்பட்டு அளவிடுவதால், ஆரம்பம் இல்லாத, ஆனால் எப்போதும் இருந்த, மற்றும் என்றென்றும் தொடரும் ஒன்றை நாம் கருதுவது மிகவும் கடினம். இருப்பினும், வேதாகமம் தேவனின் இருப்பை அல்லது அவரது நித்தியத்தை நிரூபிக்க முயற்சிக்கவில்லை, மாறாக "ஆதியிலே தேவன்..." (ஆதியாகமம் 1:1) என்ற அறிக்கையுடன் தொடங்குகிறது, பதிவு செய்யப்பட்ட காலத்தின் ஆதியில், தேவன் ஏற்கனவே இருந்தார் என்று குறிப்பிடுகிறது. கால வரம்பில்லாமல் பின்னோக்கி நீட்டிக்கொண்டே கால வரம்பில்லாமல் நீட்டிக்கப்படும் காலத்திலிருந்து நித்திய யுகங்கள் முதல் நித்திய யுகங்கள் வரை, தேவன் என்றென்றுமாய் இருக்கிறார்.

மோசே தேவனால் கட்டளையிடப்பட்டபோது, அவரிடமிருந்து ஒரு செய்தியுடன் இஸ்ரவேலர்களிடம் செல்ல, தேவனுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டால் அவர்களிடம் என்ன சொல்வது என்று மோசே யோசித்தார். அப்போது தேவன் தந்த பதில் மாபெரும் வெளிப்பாடு ஆகும்: "அதற்குத் தேவன்: இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று மோசேயுடனே சொல்லி, இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்வாயாக என்றார்" (யாத்திராகமம் 3:14). இது தேவனுடைய உண்மையான இருப்பையும், அவரது சுய இருப்பையும், அவர் உயிரினங்களுக்கெல்லாம் தலையாய இருப்பாக உள்ளதையும் குறிக்கிறது. இது அவரது நித்தியம் மற்றும் மாறாத தன்மையையும், அவருடைய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் அவரது நிலைத்தன்மையையும் உண்மையையும் விவரிக்கிறது, ஏனென்றால் அது எல்லா நேரத்திலும், கடந்த காலத்திலும், நிகழ்காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும் உள்ளவற்றை உள்ளடக்கியது. நான் என்னவாக இருக்கிறேன் என்பது மட்டுமல்ல நான் நானாக இருந்திருக்கிறேன், நான் என்னவாக இருப்பேன் ஆகியவற்றையும் காண்பிக்கிறது. அவருடைய நித்தியத்தைப் பற்றி தேவனின் சொந்த வார்த்தைகள் வேதத்தின் பக்கங்களிலிருந்து நம்முடன் பேசுகின்றன.

தேவன் அவதாரம் எடுத்த இயேசு கிறிஸ்து தனது தெய்வத்துவத்தையும், அவருடைய நித்தியத்தையும், "ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்" என்பது வாயிலாக அறிவித்தார். இந்த அறிக்கையை கேட்ட யூதர்கள் அவரை கல்லால் அடித்து கொல்ல முயன்றதால், மாம்சத்தில் வந்த இயேசு தம்மை தேவன் என்று கூறிக்கொண்டார் என்பது தெளிவாகிறது. யூதர்களுக்கு, தன்னை ஒருவன் நித்திய தேவன் என்று அறிவிப்பது தேவதூஷணம் மற்றும் மரணத்திற்கு தகுதியான செயலாகும் (லேவியராகமம் 24:16). இயேசு நித்தியமானவர் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார், அவருடைய பிதா நித்தியமானவர். அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் கிறிஸ்துவின் தன்மையைப் பற்றிய இந்த உண்மையையும் அறிவித்தார்: "ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது" (யோவான் 1:1). இயேசுவும் அவருடைய பிதாவும் சாராம்சத்தில் ஒன்று, அவர்கள் காலம் கடந்த காலத்திற்கு உட்படாமல் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நித்தியத்தின் பண்புகளில் சமமாகப் பங்கு கொள்கிறார்கள்.

ரோமர் 1:20 தேவனுடைய நித்திய தன்மையையும் அவருடைய நித்திய வல்லமையையும் அவருடைய சிருஷ்டிப்பின் மூலம் நமக்கு வெளிப்படுகிறது என்று கூறுகிறது. எல்லா மனிதர்களும் தேவனின் தன்மையின் இந்த அம்சத்தை உருவாக்கிய ஒழுங்கின் பல்வேறு அம்சங்களின் சாட்சிகளால் பார்க்கிறார்கள் மற்றும் புரிந்துகொள்கிறார்கள். சூரியனும் வானத்திலுள்ளவைகளும் நூற்றாண்டுகளாகத் தங்கள் சுற்றுப்பாதையில் தொடர்கின்றன. பருவங்கள் அவற்றின் நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்து செல்கின்றன; மரங்கள் வசந்த காலத்தில் இலைகளை தளிர்த்து இலையுதிர்காலத்தில் விழுச் செய்கின்றன. ஆண்டுக்கு ஆண்டு இவை தொடர்கின்றன, அவற்றைத் தடுக்கவோ அல்லது தேவனின் திட்டத்தை மாற்றவோ யாராலும் முடியாது. இவை அனைத்தும் தேவனின் நித்திய வல்லமை மற்றும் அவரின் பூமியின் திட்டத்திற்கு சான்றளிக்கிறது. ஒரு நாள், அவர் ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் படைப்பார், அவரைப் போலவே அவைகளும் நித்தியத்தில் நீடிக்கும். தேவனின் சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிற நாமும் விசுவாசத்தின் மூலம் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்த நாம் நித்தியத்தில் தொடருவோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

தேவன் நித்தியமானவர் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries