settings icon
share icon
கேள்வி

எரோஸ் அன்பு என்றால் என்ன?

பதில்


கிரேக்க மொழி "அன்பு" என்பதன் அர்த்த வரம்பை விவரிக்க வெவ்வேறு வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு வார்த்தை எரோஸ், அது பாலியல் அன்பை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தை அல்லது ஒருவரையொருவர் உடல் ரீதியாக ஈர்க்கும் நபர்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் தூண்டுதலின் உணர்வுகளைக் குறிப்பதாகும். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில், இந்த வார்த்தையானது முழு புதிய ஏற்பாட்டிலும் ஒரு முறை கூட பயன்படுத்தப்படாத கலாச்சாரத்தால் மிகவும் இழிவாகிவிட்டது.

அன்பிற்கான மற்றொரு கிரேக்க வார்த்தை ஃபிலேயோ. இந்த வார்த்தை குடும்பம் அல்லது நண்பர்களிடையே பகிரப்பட்ட அன்பான பாசத்தைப் பற்றி அதிகம் பேசுகிறது. எரோஸ் ஆண்மை உணர்ச்சியுடன் மிகவும் நெருக்கமாக தொடர்புடையது, ஃபிலேயோ உணர்ச்சிகள் அல்லது இருதயத்துடன் (உருவகமாகச் சொன்னால்) அதிகம் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். நாம் நம்முடைய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் அன்பை உணர்கிறோம், வெளிப்படையாக எரோஸ் அர்த்தத்தில் அல்ல, மாறாக அவர்களை அன்பாக நடத்தவும், அவர்கள் வெற்றிபெற உதவவும் நம்மைத் தூண்டும் அன்பு. இருப்பினும், ஒருவருக்கொருவர் பகைமை கொண்டவர்களிடையே ஃபிலேயோ உணரப்படுவதில்லை. நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் ஃபிலேயோ அன்பை உணர முடியும், ஆனால் நாம் விரும்பாத அல்லது வெறுக்கும் நபர்களிடம் அல்ல.

அன்பிற்கான மூன்றாவது கிரேக்க வார்த்தையான அகப்பாவோ இவை இரண்டிலிருந்தும் வேறுபட்டது, பொதுவாக "சுய-தியாக-அன்பு" என வரையறுக்கப்படுகிறது. தனிப்பட்ட செலவைப் பொருட்படுத்தாமல், மற்றவர்களின் நல்வாழ்வைக் கவனிக்கும் அன்பே மக்களைச் செயலில் ஈடுபடுத்துகிறது. வேதாகமத்தின்படி, அகப்பாவோ என்பது தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவை அவர்களுடைய பாவங்களுக்காக மரிக்கும்படி அனுப்பியதில் அவர்களுக்குக் காட்டிய அன்பாகும். இது விருப்பத்தின் மீது கவனம் செலுத்தும் அன்பு, உணர்ச்சிகள் அல்லது ஆண்மை உணர்ச்சி அல்ல. இதுவே இயேசு தம்முடைய சீஷர்கள் தங்கள் எதிரிகளிடம் காட்டும்படி கட்டளையிடுகிறார் (லூக்கா 6:35). எரோஸ் மற்றும் ஃபிலேயோ நம்மை வெறுக்கும் மற்றும் நம்மை நோய்வாய்ப்பட விரும்பும் நபர்களிடம் காண்பிப்பதில்லை; மாறாக அது அகப்பாவோ ஆகும். ரோமர் 5:8ல், பவுல், தம்முடைய ஜனங்கள் மீதான தேவனுடைய அன்பு, “நாம் பாவிகளாக இருந்தபோதே [அதாவது, எதிரிகளாக இருந்தபோதே] கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார்” என்பதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று கூறுகிறார்.

எனவே அடித்தளத்திலிருந்து தூய்மையான நிலைக்கு நகரும் போது, எரோஸ், ஃபிலேயோ மற்றும் அகப்பாவோ ஆகியவை உள்ளன. இது எரோஸை பாவம் அல்லது தூய்மையற்றது என்று இழிவுபடுத்துவது அல்ல. பாலியல் அன்பு என்பது இயல்பாகவே அசுத்தமானது அல்லது தீயது அல்ல. மாறாக, திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துவதும், அவர்களுக்கிடையேயான பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதும், மனித இனம் உயிர்வாழ்வதை உறுதி செய்வதும் என்பதற்காக தேவன் கொடுத்த வரம் ஆகும். வேதாகமம் ஒரு முழு புத்தகத்தையும் பாலுணர்வெழுப்பும் அல்லது பாலியல், அன்பின் ஆசீர்வாதங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது—அதுதான் சாலமோனின் உன்னதபாட்டு. கணவன்-மனைவி இடையேயான அன்பு மற்றவற்றுடன் பாலுணர்வெழுப்பும் அன்பாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், பாலுணர்வெழுப்பும் அன்பை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்ட நீண்ட கால உறவு தோல்விக்கு வழிவகுக்கும். பாலியல் அன்பின் 'சுகம்' சில ஃபிலேயோ அல்லது அகப்பாவோ உடன் இணைந்து செல்லாவிட்டால், அது விரைவில் தேய்ந்துவிடும்.

மாறாக, பாலுணர்வெழுப்பும் அன்பில் உள்ளார்ந்த பாவம் எதுவும் இல்லை என்றாலும், இந்த அன்பின் கோளத்தில் தான் நமது பாவ இயல்பு மிகவும் வெளிப்படுகிறது, ஏனெனில் அது முதன்மையாக சுயத்தை மையமாகக் கொண்டது, அதேசமயம் ஃபிலேயோவும் அகப்பாவோவும் மற்றவர்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசே திருச்சபைக்குச் சொல்வதைக் கவனியுங்கள்: "விபசாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளைப் பூமியில் உண்டுபண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்துப்போடுங்கள்" (கொலோசெயர் 3:5). "பாலியல் ஒழுக்கக்கேடு" (பொர்னேயா) என்ற கிரேக்க வார்த்தையானது பாலியல் பாவத்தின் வரம்பை உள்ளடக்கியது (விபச்சாரம், வேசித்தனம், ஓரினச்சேர்க்கை, மிருகத்தனம் போன்றவை).

கணவன்-மனைவி இடையே பகிர்ந்து கொள்ளும்போது, பாலுணர்வெழுப்பும் அன்பு ஒரு அற்புதமான விஷயமாக இருக்கலாம், ஆனால் நமது பாவத்தின் காரணமாக, எரோஸ் அடிக்கடி பொர்னேயாவாக மாறுகிறது. இது நிகழும்போது, மனிதர்கள் உச்சநிலைக்குச் செல்கிறார்கள், துறவிகள் அல்லது ஹெடோனிஸ்ட்களாக மாறுகிறார்கள். துறவி என்பவர் பாலியல் அன்பை முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பவர். ஹெடோனிஸ்ட் என்பவர் கட்டுப்பாடற்ற பாலியல் அன்பை முற்றிலும் இயல்பானதாகப் பார்க்கும் நபர். வழக்கம் போல், வேதாகமத்தின் பார்வை இந்த இரண்டு பாவ உச்சநிலைகளுக்கு இடையில் சமநிலையில் காணப்படுகிறது. திருமணத்தின் பந்தங்களுக்குள் பாலுறவு, பாலியல் அன்பின் அழகை தேவன் கொண்டாடுகிறார்: “வாடையே! எழும்பு; தென்றலே! வா; கந்தப்பிசின்கள் வடிய என் தோட்டத்தில் வீசு; என் நேசர் தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து, தமது அருமையான கனிகளைப் புசிப்பாராக. என் சகோதரியே! என் மணவாளியே! நான் என் தோட்டத்தில் வந்தேன், என் வெள்ளைப்போளத்தையும் என் கந்தவர்க்கங்களையும் சேர்த்தேன்; என் தேன்கூட்டை என் தேனோடு புசித்தேன்; என் திராட்சரசத்தை என் பாலோடும் குடித்தேன். சிநேகிதரே! புசியுங்கள்; பிரியமானவர்களே! குடியுங்கள், பூர்த்தியாய்க் குடியுங்கள்” (உன்னதபாட்டு 4:16-5:1). ஆனால் வேதாகம திருமணத்திற்கு வெளியே, எரோஸ் சிதைந்து பாவமாகிறது.

Englishமுகப்பு பக்கம்

எரோஸ் அன்பு என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries