settings icon
share icon
கேள்வி

சபையில் உள்ள போராட்டத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும்?

பதில்


ஒரு சபையில் மோதல் உருவாகக்கூடிய பல பகுதிகள் உள்ளன. இருப்பினும், அவைகளில் பெரும்பாலானவை மூன்று வகைகளில் ஒன்றின் கீழ் வருகின்றன: விசுவாசிகளிடையே வெளிப்படையாக காணப்படும் பாவத்தின் காரணமாக மோதல், சபையின் தலைமைத்துவத்துடன் மோதல் மற்றும் விசுவாசிகளுக்கு இடையிலான மோதல். ஒப்புக்கொண்டபடி, பல பிரச்சினைகள் கடந்து செல்லலாம் ஆனால் உண்மையில் அவை இந்த இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைகளை உள்ளடக்கியது.

வெளியரங்கமாக அல்லது அப்பட்டமாக பாவம் செய்யும் விசுவாசிகள் சபையில் மோதலை ஏற்படுத்துகிறார்கள், 1 கொரிந்தியர் 5. இல் காணப்படுவது போல், சபை உறுப்பினர்களிடையே பாவத்தைக் கையாளாத சபை அதிக பிரச்சனைகளுக்கு கதவைத் திறக்கும். சபை அவிசுவாசிகளின் தீர்ப்பு என்று அழைக்கப்படவில்லை, ஆனால் சபை 1 கொரிந்தியர் 5:11 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பாவங்களுக்கு மனந்திரும்பாத விசுவாசிகளை எதிர்கொண்டு மீட்டெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. “ஒருவன் விபசாரக்காரனாயாவது, பொருளாசைக்காரனாயாவது, விக்கிரகாராதனைக்காரனாயாவது, உதாசினனாயாவது, வெறியனாயாவது, கொள்ளைக்காரனாயாவது இருந்தால், அவனோடே கலந்திருக்கக்கூடாது; அப்படிப்பட்டவனுடனேகூடப் புசிக்கவுங்கூடாது." அத்தகைய நபர்கள் மனந்திரும்பத் தயாராக இருக்கும் வரை சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். மத்தேயு 18:15-17 வரையிலுள்ள வேதப்பகுதி ஒரு விசுவாசியின் மோதலுக்கும் பின்பு மீட்டெடுக்கப்படுவதற்கும் ஒரு சுருக்கமான செயல்முறையை வழங்குகிறது. மோதலை கவனமாகவும், சாந்தமாகவும், மீட்டெடுப்பின் குறிக்கோளுடன் செய்ய வேண்டும் (கலாத்தியர் 6:1). பாவம் செய்யும் நபர்களை அன்புடன் ஒழுங்குபடுத்தும் சபைகள் தங்கள் சபையில் பெரும் மோதலைக் குறைக்கும்.

சில சமயங்களில், சபைத் தலைவர்களின் செயல்கள் அல்லது உபதேசங்களில் விசுவாசிகள் திருப்தியடையாமல் இருக்கலாம். சபை வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இதை விளக்குகிறது (அப்போஸ்தலர் 6:1-7). எருசலேம் சபையில் உள்ள மக்கள் குழு, அப்போஸ்தலர்களிடம் புகார் அளித்தது, சிலர் தங்களுக்கு வேண்டிய அளவு சரியாகக் கொடுக்கப்பட்டுப் பராமரிக்கப்படவில்லை என்றார்கள். நிலைமை சரிசெய்யப்பட்டது, சபை வளர்ந்தது (அப்போஸ்தலர் 6:7). ஆரம்பகால சபை ஊழியத்தை மேம்படுத்த ஒரு மோதலை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தியது. இருப்பினும், கவலைகளைக் கையாள்வதற்கு சபைகளுக்கு தெளிவான செயல்முறை இல்லாதபோது, மக்கள் தங்கள் சொந்த தளங்களை உருவாக்க முனைகிறார்கள். தனிநபர்கள் சபையில் மற்றவர்களுக்கு வாக்களிக்கத் தொடங்கலாம், வதந்திகளில் ஈடுபடலாம் அல்லது "அக்கறை உள்ளவர்கள்" என்ற கூட்டத்தை உருவாக்கலாம். தன்னலமற்ற, அன்பான மேய்ப்பர்களாக இருப்பதன் மூலம் தலைமை இந்தப் பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்க முடியும். தலைவர்கள் எஜமானர்களாக இல்லாமல் ஊழியர்களாகவும் மாதிரிகளாகவும் இருக்க வேண்டும் (1 பேதுரு 5:1-3). விரக்தியடைந்த சபை உறுப்பினர்கள் தலைவர்களை மதிக்க வேண்டும் (எபிரேயர் 13:7, 17), குறைக்கூறி குற்றஞ்சாட்ட மெதுவாக இருக்க வேண்டும் (1 தீமோத்தேயு 5:19), அவர்களிடம் சத்தியத்தை அன்போடு பேச வேண்டும், அவர்களை பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசக்கூடாது (எபேசியர் 4:15). அந்த சமயங்களில் ஒரு தலைவர் கருதுதலுக்கு பதிலளிக்கவில்லை என்று தோன்றுகையில், ஒவ்வொருவரும் எங்கு நிற்கிறார்கள் என்பதில் குழப்பம் இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய மத்தேயு 18:15-17-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறையை ஒரு தனிநபர் பின்பற்ற வேண்டும்.

ஒரு சபையிலுள்ள மக்களில் ஒருவருக்கொருவர் மோதல்கள் இருக்கலாம் என்று கூறி வேதாகமம் எச்சரிக்கிறது. சில மோதல்கள் பெருமை மற்றும் சுயநலத்திலிருந்து உருவாகிறது (யாக்கோபு 4:1-10). மன்னிக்கப்படாத குற்றங்களால் சில மோதல்கள் வருகின்றன (மத்தேயு 18:15-35). சமாதானத்திற்காக பாடுபடும்படி தேவன் நமக்குச் சொன்னார் (ரோமர் 12:18; கொலோசெயர் 3:12-15). மோதலைத் தீர்ப்பது ஒவ்வொரு விசுவாசியின் பொறுப்பாகும். தீர்மானத்திற்கான சில அடிப்படை படிகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

1. சரியான இருதய அணுகுமுறையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்—சாந்தமாக (கலாத்தியர் 6:1); தாழ்மையாக (யாக்கோபு 4:10); மன்னிக்கிறவராக (எபேசியர் 4:31,32); மற்றும் பொறுமையோடு (யாக்கோபு 1:19,20) இருங்கள்.

2. மோதலில் உள்ள உங்கள் பங்கை மதிப்பிடுங்கள்—மத்தேயு 7:1-5 (மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கு முன் முதலில் உங்கள் கண்ணில் இருந்து உத்திரத்தை அகற்றுவது அவசியம்).

3. உங்கள் கவலையை தெரிவிக்க தனிநபரிடம் (மற்றவர்களிடத்தில் அல்ல) செல்லுங்கள்—மத்தேயு 18:15. இது அன்பில் செய்யப்பட வேண்டும் (எபேசியர் 4:15) வெறுமனே ஒரு குறையை வெளிப்படுத்த அல்லது உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்த அல்ல. ஒரு நபரை குற்றஞ்சாட்டுவது தற்காப்பை ஊக்குவிக்கும். எனவே, அந்த நபரை தாக்குவதை விட அவரது பிரச்சனையை தீர்க்கவும். இது அந்த நபருக்கு நிலைமையை தெளிவுபடுத்த அல்லது குற்றத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்க ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை அளிக்கிறது.

4. தீர்மானத்தின் முதல் முயற்சி தேவையான முடிவுகளை அடையவில்லை என்றால், மத்தியஸ்தத்திற்கு உதவக்கூடிய மற்றொரு நபருடன் தொடரவும் (மத்தேயு 18:16). உங்கள் குறிக்கோள் ஒரு வாதத்தை வெல்வது அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்; இது உங்கள் சக விசுவாசியை நல்லிணக்கத்திற்கு கொண்டு வருவதாகும். எனவே, மோதலைத் தீர்க்க உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

உறவுகளை மீட்டெடுக்கும் நோக்கத்துடன் தனிநபர்கள் ஜெபத்துடனும் பணிவுடனும் மற்றவர்களை நேசிப்பதில் கவனம் செலுத்தும்போது மோதல் சிறப்பாக கையாளப்படுகிறது. மேற்கண்ட வேதாகமக் கோட்பாடுகள் சரியாகப் பின்பற்றப்பட்டால் ஒரு சபைக்குள் பெரும்பாலான மோதல்கள் எளிதில் சமாளிக்கப்படும். இருப்பினும், வெளிப்புற ஆலோசனைகள் உதவக்கூடிய நேரங்களும் உள்ளன. PeaceMaker Ministries (www.hispeace.org) போன்ற மூலங்களைப் பயன்படுத்த நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

சபையில் உள்ள போராட்டத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries