பூமியின் வயது என்ன? பூமி எவ்வளவு பழமையானது?


கேள்வி: பூமியின் வயது என்ன? பூமி எவ்வளவு பழமையானது?

பதில்:
சிருஷ்டிப்பில் ஆறாம் நாள் ஆதாம் படைக்கப்பட்டான் என்பது வேதாகமத்தின் படி உண்மை. மனித இனம் ஏறத்தாழ எவ்வளவு பழமையானது என்ற காலக்கணக்கை வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் நாம் தீர்மானிக்க முடியும். எனவே ஆதியாகமத்தில் சிருஷ்டிப்பின் பதிவு துல்லியமானது என்பதை ஏற்றுகொள்ள முடிகிறது. ஆதியாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆறு நாள் சிருஷ்டிப்பின் காலக்கணக்கில் எந்த வித சந்தேகத்திற்குரிய இடைவெளியும் இல்லை. இது சரியாக 24 மணி நேர காலகட்ட சிருஷ்டிப்பே.

ஆதியாகமம் 5 மற்றும் 11ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வம்சஅட்டவனை ஆதாம் மற்றும் அவனுடைய வம்சத்தார்கள,; வம்சபிதாக்கள் அவர்களுடைய அடுத்த தலைமுறையினர் என ஆதாம் முதல் ஆபிரகாம் வரையிலான தொடர்ந்து வருகிற முற்பிதாக்;களின் காலகட்டத்தை தெளிவாய் நமக்கு தருகிறது. காலவரிசை மற்றும் ஆதியாகமம் 5 மற்றும் 11ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலங்களின் படி ஆபிரகாமின் காலம் வரலாற்றில் எங்கு பொருந்துகிறது என்பதை கனிப்பதன் மூலம் பூமியின் வயதானது 6000 ஆண்டுகள் என்பதை வேதாகமம் போதிக்கிறது.

அநேக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அநேக கல்வி நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பூமி நூறு கோடி ஆண்டுகள் பழமையானது என்ற கருத்து பற்றி என்ன என்று பார்க்கும் போது இது ரேடியோமெட்ரிக் காலஅளவு மற்றும் நிலவியல் காலவரிசை என்கிற இரண்டு கால நுட்பத்தின் அடிப்படையில் கனிக்கப்படுகிறது. பூமி 6000 ஆண்டுகள் பழமையானது என்பதை முக்கியப்படுத்தும் விஞ்ஞானிகள் வலியுருத்துவது ரேடியோமெட்ரிக் காலஅளவு முறையில் தொடரான தவறான கருத்துக்கள் உள்ளடக்கிய குறைபாடுகள் இருக்கிறது. அதுபோல நிலவியல் காலவரிசை சுலற்ச்சி காரணங்களை பயன்படுத்துவதால் குறையுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதே. எல்லவற்றிருக் மேலாக அவர்கள் நிறுபனமாகத பூமியை குறித்த பழங்கதையை குறிப்பிடுகின்றனர். அதாவது படுகைகள், புதைவடிவம், மற்றும் வைரங்கள், நிலக்கரி, எண்ணெய், சுண்ணாம்பு, மற்றும் பல உருவாக நீண்ட கால நேரம் எடுத்தது என்பதை குறித்த பிரபலமான தவறான கருத்தை குறிப்பிடுகின்றனர். முடிவாக பூமி இளமையானது என்ற கருத்தை வலிறுருத்துபவர்கள் பூமியின் இளம் வயதை குறித்ததான தேவையான ஆதாரங்களை பழமையான பூமியின் ஆதாரங்களின் தவறுகளை சுட்டிகாட்டுவதன் மூலம் நிறுபிக்கின்றனர். பூமி இளமையானது என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும் விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் என்பதை ஓப்புக்கொண்டாலும், திரும்பவும் ஆதாரங்கள் மற்றும் தற்போது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பழமையான பூமியின் கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலம் அவர்களின் தரம் பெருகும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றனர்.

இறுதியாக பூமி எவ்வளவு பழமையானது என்பதை நிரூபிக்க முடியாது. 6000 அல்லது நூறு கோடி ஆண்டுகள் பூமி பழமையானது என்ற இவ்விரண்டு கருத்துக்களுமே விசுவாசம் மற்றும் அனுமானத்தை சார்ந்தது. யாறெல்லம் பூமி நூறு கோடி ஆண்டுகள் பழமையானது என்ற கருத்தை கைகொள்ளுகிறார்களோ அவர்கள் ரேடியோமெட்ரிக் காலஅளவு முறையே சார்ந்து கொள்ளத்தக்கது என்றும், எதுவுமே வரலாற்றின் படி நேர்ந்ததல்ல எனென்றால் அது ரேடியோ ஐசோடோப்புகளின் சாதாரன சிதைவுறுக்கு இடையுறாக இருந்திருக்கும் என்பதை விசுவாசிக்கின்றனர். யாறெல்லம் பூமியின் வயது 6000 ஆண்டுகள் என்ற கருத்தை கைகொள்ளுகிறார்களோ அவர்கள் வேதாகமம் உண்மையானது மற்றும் பிற ஆதாரங்கள் குறிப்பாக பெருவெள்ளம் மற்றும் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பு இவைகள் வெளிப்படையாக பூமியின் பழமையை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை விசுவாசிக்கின்றனர். உதாரணமாக தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் முழு வளர்ச்சி பெற்ற மனிதர்களாகவே படைத்தார். தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைத்த அந்த நாளிளே உண்மையில் அவர்களுடைய வயது ஒரு நாளுக்கும் குறைவானதாக இருக்கும் போது மருத்துவர்கள் அவர்களை சோதித்திருந்தால் அவர்களுடைய வயது 20 ஆண்டுகள் (அல்லது அவர்களின் தோற்றம்) என்று மதிப்பிட்டு இருப்பார்கள். எதுவாயினும் நாத்திக விஞ்ஞானிகளின் பரிமான நிகழ்வுகள் கருத்துக்களை விட தேவனுடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்க நல்ல காரணங்கள் எப்பொழுதும் உண்டு.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பூமியின் வயது என்ன? பூமி எவ்வளவு பழமையானது?