settings icon
share icon
கேள்வி

பொறுப்புக்கூறலின் முக்கியத்துவம் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

பதில்


இன்று உலகில் ஏற்கனவே நிறைய சோதனைகள் உள்ளன, மேலும் பலவற்றை உருவாக்க சாத்தானும் அதிக நேரம் வேலை செய்கிறான். இத்தகைய சோதனையின் போது, பல கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு "பொறுப்புக்கூறல் கூட்டாளரைத்" தேடுகிறார்கள், அவர்களுடன் ஜெபிக்கவும் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தைச் செய்வதன் மூலம் வரும் சுமைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் உதவுகிறார்கள். நாம் சோதனையை எதிர்கொள்ளும்போது நம் நம்பிக்கைக்குரிய அல்லது நாம் நம்பக்கூடிய ஒரு சகோதரர் அல்லது சகோதரி இருப்பது நல்லது. பத்சேபாளுடன் சாத்தான் தாவீதை விபச்சாரம் செய்ய தூண்டிய மாலை தாவீது ராஜா தனியாக இருந்தான். நமக்கு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம் உண்டு என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது (எபேசியர் 6:12).

அந்தகாரத்தின் சக்திகளுக்கு எதிரான ஒரு போரில் நாம் இருப்பதை அறிந்திருக்கிறபடி, நம்மைச் சுற்றிலும் கூடியிருக்கும் உதவியை நாம் அவ்வளவு அதிகமாக விரும்புகிறவர்களாக இருக்கவேண்டும், மேலும் யுத்தத்தில் நம்மை ஊக்குவிக்கக்கூடிய மற்றொரு விசுவாசியிடம் நம்மை பொறுப்புக்கூற ஏற்படுத்தி வைப்பதும் இதில் அடங்கும். இந்த யுத்தத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு தேவன் அளிக்கும் எல்லா வல்லமையும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் நமக்குச் சொல்கிறார்: “ஆகையால், தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்” (எபேசியர் 6:13). சோதனையானது வரும் என்பதில் நமக்கு எவ்விதமான சந்தேகமுமில்லை. எனவே அதற்காக நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

நம்முடைய பலவீனங்களை சாத்தான் நன்கு அறிவான், நாம் எப்போது பாதிக்கப்படுவோம் அல்லது தாக்கப்படுவோம் என்பதும் அவனுக்குத் தெரியும். ஒரு திருமணமான தம்பதியினர் சண்டையிடும்போது அவனுக்குத் தெரியும், வேறொருவர் அவர்களை நன்றாகப் புரிந்துகொண்டு அனுதாபம் கொள்ளக்கூடும் என்று நினைக்கலாம். ஒரு குழந்தை தனது பெற்றோரால் தண்டிக்கப்படும்போது அவனுக்குத் தெரியும், அந்த குழந்தை மேலும் வெறுப்பாக இருக்கலாம். வேலையில் நினைத்த விஷயங்கள் சரியாக நடக்காததும், வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் மதுபானக்கடை இருக்கும் இடமும் அவனுக்குத் தெரியும். நாங்கள் எங்கு உதவியைக் காணலாம்? தேவனுடைய பார்வையில் சரியானதைச் செய்ய நாம் விரும்புகிறோம், ஆனாலும் நாம் பலவீனமாக இருக்கிறோம். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நீதிமொழிகள் 27:17 கூறுகிறது, “இரும்பை இரும்பு கருக்கிடும்; அப்படியே மனுஷனும் தன் சிநேகிதனுடைய முகத்தைக் கருக்கிடுகிறான்.” ஒரு நண்பரின் முகம் என்பது ஊக்கம் அல்லது தார்மீக ஆதரவின் தோற்றம் அல்லது வெளிப்பாடு ஆகும். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டு ஒரு நண்பர் உங்களை கடைசியாக அழைத்தது எப்போது? கடைசியாக நீங்கள் ஒரு நண்பரை அழைத்து அவரிடம் பேசத் தேவையா என்று கேட்டீர்கள்? ஒரு நண்பரின் ஊக்கமும் தார்மீக ஆதரவும் சில சமயங்களில் சாத்தானுக்கு எதிராகவுள்ள போரில் போராடுவதில் விடுபட்ட பொருட்கள் ஆகும். ஒருவருக்கொருவர் தங்களைக்குறித்தப் பொறுப்புக் கூறினால், அந்த விடுபட்ட பொருட்களை நிச்சயமாக வழங்க முடியும்.

எபிரேயரின் எழுத்தாளர் மிக அருமையாக அதைச் சுருக்கமாகக் கூறியிருக்கிறார், “மேலும், அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரையொருவர் கவனித்து; சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும்” (எபிரெயர் 10:24, 25). கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒருவருக்கொருவரை கட்டியெழுப்ப அந்த சரீரத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஒருவருக்கொருவர் கடமைப்பட்டுள்ளோம். மேலும், யாக்கோபு கூறுகையில், “நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு, உங்கள் பாவங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது” (யாக்கோபு 5:16).

பாவத்தை வெல்லும் போரில் பொறுப்புக்கூறல் உதவியாக இருக்கும். உங்களை ஊக்குவிக்கவும், உங்களைக் கண்டிக்கவும், கற்பிக்கவும், உங்களுடன் சந்தோஷப்படவும், உங்களுடன் அழவும் ஒரு பொறுப்புணர்வு பங்குதாரர் இருக்க முடியும் அல்லது வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

பொறுப்புக்கூறலின் முக்கியத்துவம் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries