கருக்கலைப்பை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?


கேள்வி: கருக்கலைப்பை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

பதில்:
வேதாகமத்தில் கருக்கலைப்பு பிரச்சனைக்கு குறிப்பாக தீர்வு கொடுக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் கருக்கலைப்பை குறித்து தேவனுடைய கருத்து என்ன என்பதை அநேக வேத வசன போதனைகள் தெளிவாய் விளக்குகின்றன. எரேமியா 1:5ல் நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் என்று வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 139:13-14ல் நம்மை உண்டாக்கினதில் மற்றும் கர்ப்பத்தில் நம்மை உருவாக்கிய தேனுடைய பங்கு என்ன என்று வாசிக்கிறோம். யாத்திராகமம் 21:22-25 ஜீவனுக்கு சேதமுண்டாக்கினவனுக்கும், ஸ்திரியின் கர்ப்பதிற்கு சேதமுண்டாக்கினவனுக்கும் ஒரே தண்டனை என்பதை குறிப்பிடுகிறது. தேவன் கர்பத்தில் உள்ள குழந்தையை வளர்ந்த நபராகவே கருதுகிறார் என்பதை இவ்வசனம் தெளிவாய் விளக்குகிறது. கிறிஸ்தவர்களுக்கு கருக்கலைப்பு என்பது ஏதோ பெண்களுடைய தேர்வு செய்யும் உரிமையை சார்ந்தது அல்ல. தேவனுடைய சாயலாக படைக்கப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்வா சாவா என்பதை சார்ந்தது (ஆதியாகமம் 1:26-27; 9:6).

கருக்கலைப்பை குறித்து கிறிஸ்தவர்களின் முதலாவது வழுவான வாதம் “கற்பழிப்பு மற்றும் கட்டாய உடலுரவினால் ஏற்பட்ட கருவை என்ன செய்வது?” என்பதே. கற்பழிப்பு அல்லது கட்டாய உடலுரவினால் ஏற்பட்ட கருவை கலைப்பதும் குழந்தையை கொன்றதாக அர்த்தமா? இரண்டு தவறுகள் சேர்ந்து ஒரு சரியை உருவாக்க முடியாது. கற்பழிப்பு அல்லது கட்டாய உடலுரவினால் பிறந்த குழந்தையை குழந்தையில்லாத அன்புள்ள பெற்றோருக்கு தத்துக்கொடுக்கலாம் அல்லது அந்த குழந்தை அதனுடைய தாயின் மூலமே வளர்க்கப்படலாம். குழந்தை முழுமையாக குற்றமற்றதாக இருக்கும் போது அதனுடைய தகப்பனின் பாவத்திற்காக அக்குழந்தை தண்டிக்கப்பட கூடாது.

கருக்கலைப்பை குறித்து கிறிஸ்தவர்களின் இரண்டாவது வாதம் “தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து என்கிற போது என்ன செய்ய முடியும்?” உண்மையாக, கருக்கலைப்பு பிரச்சனையை குறித்த இந்த கேள்விக்கு பதிலளிப்பது கடினமாகும். முதலாவது, தற்போதய உலகத்திலே இந்த காரணத்தினால் கருக்கலைப்பு நடைபெறுவது பத்தில் ஒரு சதவிகிதமே ஆகும் என்பதை நாம் நினைவுகூற வேண்டும். உயிரை காப்பாற்ற கருவைக்கலைக்கும் பெண்களை விட தங்கள் வசதிக்காக கருவைக் கலைப்பது மிக அதிகமாகும். இரண்டாவது தேவன் அற்புதத்தின் தேவன் என்பதை நாம் நினைவு கூறவேண்டும். எல்லா மருத்துவமும் இதற்கு எதிராக இருந்தாலும் தேவனால் தாய் மற்றும் குழந்தையின் ஜீவனை காப்பாற்ற முடியும். எல்லாவற்றிற்க்கும் மேலாக இந்த கேள்விக்கான பதிலை கணவன், மனைவி மற்றும் தேவனே தீர்மானிக்க முடியும். மிகவும் கடினமான இந்த பிரச்சனையை சந்திக்கும் பெற்றோர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள தேவனிடத்திலே அவருடைய ஞானத்திற்காக nஐபிக்க வேண்டும்.

90 சதவிகித பெண்கள் தங்களுக்கு குழந்தை வேண்டாம் என்பதற்காகவே கருக்கலைப்பை செய்கின்றனர். 5 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவான கருக்கலைப்போ கற்பழிப்பு, கட்டாய உலலுறவு மற்றும் தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து என்பதற்காக நடைபெறுகிறது. இந்த 5 சதவிகித நிகழ்வுகளில் கூட கருக்கலைப்பை முதலாவது வழியாக தெரிந்து கொள்ள கூடாது. வயிற்றிலுள்ள குழந்தையின் ஜீவன் இக்குழந்தை பிறப்பதற்கு எடுக்கப்படும் எல்லா முயற்ச்சிகளுக்கும் தகுதியானது.

கருக்கலைப்பு செய்தவர்கள் நினைவுகூறவேண்டியது கருக்கலைப்பு பாவம் எல்லா பாவங்களை பார்க்கிலும் குறைவாக மன்னிக்கப்படுவதற்குரியதான பாவம் ஆகும். கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட முடியும் (யோவான் 3:16; ரோமர் 8:1; கொலோசெயர் 1:14). கருக்கலைப்பு செய்த பெண், கருக்கலைப்பு செய்ய தூண்டிய ஆண் மற்றும் அதற்கு உடந்தையாக இருந்த மருத்துவர் ஆகிய எல்லாரும் கிறிஸ்துவை விசுவாசத்தினால் மன்னிக்கப்பட முடியும்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கருக்கலைப்பை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?