settings icon
share icon
கேள்வி

காவற்கோபுரம் வேதாகமக் கைப்பிரதிக் கழகம் என்றால் என்ன?

பதில்


காவற்கோபுரம் வேதாகமக் கைப்பிரதிக் கழகம் என்பது யேகோவாவின் சாட்சிகளின் தலைவர்களால் இயக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. காவற்கோபுரக் கழகம் 1886-ல் நிறுவப்பட்டது, தற்போது அது நியூயார்க்கிலுள்ள புரூக்ளினில் உள்ளது. காவற்கோபுரம் அதன் உறுப்பினர்கள் மீது மிகப்பெரிய கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு என்று அழைக்கப்படும் வேதாகமத்தின் சொந்த மொழிபெயர்ப்பைத் தயாரிக்கும் அளவிற்கு சென்றுள்ளது. கழகம் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து பல தலைவர்களை கடந்து சென்று, சுவிசேஷ கிறிஸ்தவத்திற்கு ஒரு முக்கிய போட்டியாளராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது. யேகோவா தேவனின் ஒரே முறையாகப் பின்பற்றுபவர்கள் என்று தங்களைக் கூறிக்கொண்டாலும், காவற்கோபுரம் வரலாற்று கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் பல அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை மறுக்கிறது மற்றும் எதிர்க்கிறது.

தொடங்குவதற்கு, காவற்கோபுரம் அனைத்து மத கேள்விகளிலும் மிக முக்கியமான ஒன்றை தவறாகப் பெறுகிறது: இயேசு கிறிஸ்து யார்? இயேசு கிறிஸ்து உண்மையில் யேகோவா தேவனின் முதல் படைப்பு என்று காவற்கோபுர சங்கம் கற்பிக்கிறது, வேதாகமம் தெளிவாகக் கற்பிப்பது போல் தேவன் மனிதனாக வரவில்லை என்கிறது (தீத்து 2:13; கொலோசெயர் 2:9). அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஒரு சிருஷ்டியாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள், மாறாக எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் என்ற அவருடைய சரியான இடத்தை ஒப்புக்கொள்வதில்லை (கொலோசெயர் 1:16-17; யோவான் 1:1-3). ஏரியனிசத்தின் தவறை அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறார்கள், இது நைசியா ஆலோசனைச் சங்கத்தில் கிறிஸ்தவ திருச்சபையால் இது மதங்களுக்கு எதிரானது என்று கண்டனம் செய்யப்பட்டது மற்றும் வேதத்தை நியாயமான வாசிப்பால் எளிதில் இது மறுக்கப்படுகிறது.

அதன் தொடக்கத்திலிருந்தே, காவற்கோபுரம் திரித்துவக் தேவனின் வேதாகமப் போதனையை மறுத்துள்ளது (மூன்று இணை சமமான, இணையான நித்திய நபர்களாக இருக்கும் ஒருவர்) மற்றும் கிறிஸ்தவத்தின் தேவன் ஒரு சாத்தானிய போலி என்று கூறுகிறார்கள். யேகோவாவின் சாட்சிகளின் நிறுவனரும் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவருமான சார்லஸ் டேஸ் ரஸ்ஸல், தேவன் பற்றிய கிறிஸ்தவக் கருத்தை “பிசாசு தானே” என்றும் குறிப்பிட்டார். காவற்கோபுரத்தின் தேவன் வேதாகமக் தேவன் அல்ல, எனவே ஜனங்களை அவர்களின் பாவங்களிலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது.

வேதாகம விளக்கத்தின் மூலம் அவர்களின் கோட்பாடுகளை நியாயப்படுத்தும் முயற்சியில், சங்கம் 1961-ஆம் ஆண்டில் வேதாகமத்தின் சொந்த மொழிபெயர்ப்பைத் தயாரித்தது. புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு என்று அழைக்கப்படும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு, வேதாகமத்தின் உரையின் உண்மையுள்ள ஒரே மொழிபெயர்ப்பாக யெகோவாவின் சாட்சிகளால் கருதப்படுகிறது. NWT தனித்துவமானது, இது ஒரு குழுவின் கோட்பாட்டுடன் உடன்படும் குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக திருத்தப்பட்ட மற்றும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வேதாகமத்தின் முழுமையான பதிப்பை தயாரிப்பதற்கான முதல் வேண்டுமென்றே செய்த முறையான முயற்சியாகும். இறையியல் ஸ்பெக்ட்ரம் முழுவதிலும் உள்ள கிரேக்க அறிஞர்கள் NWT-யை முக்கிய வேதாகமப் பத்திகளின் தவறான பொருள்படும் சொற்கள் என்று பலமுறை விமர்சித்துள்ளனர்.

பிரின்ஸ்டன் இறையியல் கல்லூரியில் புதிய ஏற்பாட்டு மொழியின் முன்னாள் பேராசிரியரும், உரை விமர்சனம் குறித்த பல பாராட்டப்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியவருமான மறைந்த டாக்டர் புரூஸ் மெட்ஜெர், “யெகோவாவின் சாட்சிகள் தங்கள் புதிய ஏற்பாட்டின் மொழிபெயர்ப்புகளில் கிரேக்க மொழியின் பல பிழையான மொழிபெயர்ப்புகளை இணைத்துள்ளனர்” என்று கூறினார். டாக்டர் ராபர்ட் கவுண்டஸ், தனது பிஎச்டி முடித்தவர். புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரை, காவற்கோபுரத்தின் மொழிபெயர்ப்பு "உண்மையான மொழிபெயர்ப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துவதில் இருந்து கோட்பாட்டுப் பரிசீலனைகளை வைத்திருப்பதில் கடுமையாக தோல்வியுற்றது" என்று கூறுகிறது. இது ஒரு தீவிர சார்புடைய படைப்பாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும். சில சமயங்களில் அது உண்மையில் நேர்மையற்றது.

காவற்கோபுரத்தின் கூற்றுகளை நிராகரிப்பதற்கான மற்றொரு காரணம் தவறான தீர்க்கதரிசனங்களைச் செய்த அவர்களின் நீண்ட வரலாறு. காவற்கோபுரம் சங்கம் பல சந்தர்ப்பங்களில் உலகின் முடிவைக் கணித்துள்ளது, மிக சமீபத்திய தேதிகள் 1946, 1950 மற்றும் 1975 இல் உள்ளன. அவர்களின் தவறான கணிப்புகள் வெளிப்படையான பொய்களாகும், அவர்கள் "இக்காலத்தில் பூமியில் இருக்கும் தேவனுடைய உண்மையான தீர்க்கதரிசன ஊதுகுழல்" என்று கூறுகின்றனர். சமுதாயத்தின் தவறான தீர்க்கதரிசனத்தின் வரலாறு ஒரு உண்மையான தீர்க்கதரிசியின் தரத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது: "ஒரு தீர்க்கதரிசி கர்த்தரின் நாமத்தினாலே சொல்லும் காரியம் நடவாமலும் நிறைவேறாமலும் போனால், அது கர்த்தர் சொல்லாத வார்த்தை; அந்தத் தீர்க்கதரிசி அதைத் துணிகரத்தினால் சொன்னான்; அவனுக்கு நீ பயப்படவேண்டா" (உபாகமம் 18:22).

மேலும், காவற்கோபுரம் இராணுவ சேவை, விடுமுறை நாட்களைக் கொண்டாடுவது மற்றும் தேசத்தின் கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்துவதை தடை செய்கிறது. இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கான தூண்டுதல், யேகோவாவின் ஜனங்களின் பிரத்தியேகமான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சேகரிப்பு என்ற அவர்களின் தவறான கூற்றில் வேரூன்றியுள்ளது. காவற்கோபுரம் இந்த நடைமுறைகளை யேகோவாவிடமிருந்து ஜனங்களை விலக்குவதற்கு சாத்தானின் உபாயங்களாகக் கருதுகிறது. காவற்கோபுரம் முழு "உலக அமைப்பு" (காவற்கோபுரத்துடன் இணைக்கப்படாத எந்த நடவடிக்கையும்) சாத்தானுடன் இணைக்கப்பட்டதாகக் காண்கிறது, இதனால் அது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. காவற்கோபுரம் வேதத்தால் தடைசெய்யப்பட்டதாக தவறாக நம்பும் இரத்தமேற்றும் நடைமுறையும் இதில் அடங்கும். இரத்தமேற்றுதல் "உடனடியாகவும் மிகவும் தற்காலிகமான வாழ்நாளில் நீடிப்பதாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள கிறிஸ்தவருக்கு நித்திய வாழ்வின் விலையில் உள்ளது" என்று காவற்கோபுரம் கூறியுள்ளது. இரத்தத்தை உண்பதற்கான வேதாகமத் தடை (ஆதியாகமம் 9:4; அப்போஸ்தலர் 15:28-29) இரத்தமேற்றுதலின் நவீன நடைமுறை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சமூகம் தவறாகக் கருதுகிறது, இது நடைமுறையில் பல யேகோவாவின் சாட்சிகளின் உயிர்களை இழந்துவிட்டது மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள் கூட இழந்துவிட்டது.

பலமுறை தவறான தீர்க்கதரிசனங்கள் இருந்தபோதிலும், அவர்களின் சொந்த ஜனங்களை வழிபாட்டுத் தனிமைப்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களின் சொந்த இறையியலை நியாயப்படுத்த வேதாகமத்தின் அப்பட்டமான தவறான மொழிபெயர்ப்பு இருந்தபோதிலும், காவற்கோபுரம் வேதாகம கைப்பிரத்திக் கழகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி மதம் மாற்றுவதைத் தொடர்கிறது. இந்த பிழைகளை சரியான கோட்பாட்டின் மூலம் மறுக்க தயாராக இருப்பது வேதாகமத்தில் விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவர்களின் வேலையாகும் (தீத்து 1:9). யூதா நமக்குச் சொல்வது போல், "பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டும்" (யூதா 3).

Englishமுகப்பு பக்கம்

காவற்கோபுரம் வேதாகமக் கைப்பிரதிக் கழகம் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries