settings icon
share icon
கேள்வி

ரஸ்தாஃபரியனிசம் என்றால் என்ன?

பதில்


ரஸ்தாஃபரியனிசம் என்ற வார்த்தையானது ஜடை முடிச்சிகள் (நீண்ட ஜடை அல்லது இயற்கையான முடிகள்), கஞ்சா (மரிஜுவானா), கிங்ஸ்டன், ஜாமைக்காவின் தெருக்கள் மற்றும் பாப் மார்லியின் ரெக்கே தாளங்களின் ஒரே மாதிரியான படங்களை அடிக்கடி நினைவுபடுத்துகிறது. ரஸ்தாஃபாரியன்களுக்கு உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தலைவர்கள் இல்லை, உலகளாவிய வரையறுக்கும் கொள்கைகள் இல்லை. இது ஒரு கறுப்பு உணர்வு இயக்கம்-ஆஃப்ரோ-கரீபியன்-மற்றும் மதத்திற்கும் அதனுடன் இணைந்த சமூக உணர்வுக்கும் இடையே பிளவு உள்ளது, எனவே ரஸ்தாக்கள் மதத்தைத் தழுவாமல் சமூக ரீதியாக என்ன செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் பாராட்டலாம்.

இந்த இயக்கம் அதன் பெயரை "ராஸ் தஃபாரி" என்ற தலைப்பில் இருந்து எடுத்தது. எத்தியோப்பியன் (அம்ஹாரிக்) மொழியில், ராஸ் என்றால் "தலை", ""இளவரசன்" அல்லது "ஃபீல்ட் மார்ஷல்" என்றும், தஃபாரி என்றால் "பயப்படுதல்" என்றும் பொருள். ரஸ்தாஃபரியனிசத்தின் அமைப்பிற்குள், இந்த வார்த்தையானது ராஸ் தஃபாரி மகோன்னனை (1892-1975) குறிக்கிறது, அவர் எத்தியோப்பியன் பேரரசர் ஹெய்லி செலாசி I (அவரது கிறிஸ்தவ ஞானஸ்நானம் பெயர்) 1930 இல் முடிசூட்டப்பட்டபோது, செலாசி பட்டங்களுடன் பாராட்டப்பட்டார். "யூதாவின் சிங்கம், கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர், ராஜாக்களின் ராஜா." இது ஆப்ரோ-கரீபியன் கலாச்சாரத்தில் ஒரு அதிர்ச்சி அலையை அனுப்பியது. ஜமைக்காவின் கிங்ஸ்டனின் தெருக்களில், ஜோசப் ஹிபர்ட் போன்ற போதகர்கள், ஹெய்லி செலாஸி நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட மேசியா, கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை என்று அறிவிக்கத் தொடங்கினர். இவ்வாறு ரஸ்தாஃபாரியின் ஒரு பாடல் பிறந்தது, இது செலாசியை வாழும் தேவன் மற்றும் கருப்பு மேசியாவாகக் கருதியது, அவர் இருக்கும் ஒழுங்கைத் தூக்கியெறிந்து கறுப்பர்களின் ஆட்சியைத் தொடங்குவார்.

மேசியாவின் வரிசையுடன் ரஸ்தாவின் மற்றொரு வரிசை உருவாகியுள்ளது. இந்த குழு அதன் வேர்களை லியோனார்ட் பெர்சிவல் ஹோவெல்லிலிருந்து கண்டுபிடித்தது மற்றும் திட்டவட்டமான இந்துமத கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. 1930-களின் முற்பகுதி முதல் நடுப்பகுதி வரை, ஹோவெல் 14-பக்க துண்டுப்பிரசுரத்தை தயாரித்தார், "தி ப்ராமிஸ்டு கீ" (The Promised Key), இது ரோசிக்ரூசியனிசத்துடன் இந்து மதத்தின் தாக்கத்தால் ராஸ்தாபரியனிசத்திற்குள் இரண்டாவது பாதைக்கு அடித்தளம் அமைத்தது. இந்த பாதையில் உள்ள பல தலைவர்கள் ஃப்ரீமேசன்களாகவும் இருந்துள்ளனர். இதன் விளைவாக "நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் உள்ள சிங்கத்தின் ஆவி: கிறிஸ்து ஆவி" என்று தேடும் ஒரு வகையான ரஸ்தாஃபரியன் பாந்தீசம் உள்ளது.

ரஸ்தாஃபரிய இறையியலின் சுருக்கம், பாந்தீஸ்டிக் பாதையில் சாட்சியமளிக்கப்படுகிறது: "தேவன் மனிதனாக இருக்கிறார் மற்றும் மனிதனே தேவன்" என்ற நம்பிக்கை; இரட்சிப்பு பூமிக்குரியது; வாழ்வை கொண்டாடவும் பாதுகாக்கவும் மனிதர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள்; தெய்வீக இருப்பு மற்றும் சக்தியின் வெளிப்பாடாக பேசப்படும் வார்த்தை [இரண்டும்] அழிவை உருவாக்கலாம் மற்றும் கொண்டு வரலாம்; பாவம் என்பது தனிப்பட்ட மற்றும் பெருநிறுவனமானது; மேலும் ரஸ்தா சகோதரர்கள் தேவனுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தவும் உலகில் அமைதியை மேம்படுத்தவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள்.

ரஸ்தாவின் இரண்டு பாடல்களும் வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேர் மாறாக உள்ளன. முதலில், ஹெய்ல் செலாசி மேசியா அல்ல. அப்படி அவரை வணங்குபவர்கள் ஒரு பொய்யான தேவனை வணங்குகிறார்கள். ஒரே ராஜா, ஒரே யூதாவின் சிங்கம், அது இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே (வெளிப்படுத்துதல் 5:5; 19:16 ஐப் பார்க்கவும்), அவர் எதிர்காலத்தில் தனது பூமிக்குரிய ராஜ்யத்தை அமைப்பதற்குத் திரும்புவார். அவரது வருகைக்கு முன், ஒரு பெரிய உபத்திரவம் இருக்கும், அதன் பிறகு முழு உலகமும் இயேசு "மகத்தான வல்லமையுடனும் மிகுந்த மகிமையுடனும் வானத்தின் மேகங்களில் வருவதை" பார்க்கும் (மத்தேயு 24:29-31 ஐப் பார்க்கவும்). ஹெய்ல் செலாஸி ஒரு மனிதர், எல்லா மனிதர்களையும் போலவே, அவர் பிறந்தார், வாழ்ந்தார், இறந்தார். உண்மையான மேசியாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிருடன் இருக்கிறார், பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் (எபிரேயர் 10:12).

ரஸ்தாவின் பான்தீஸ்டிக் ட்ராக் அதே பொய்யானது மற்றும் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து சாத்தான் மனிதகுலத்திற்குச் சொல்லி வரும் அதே பொய்யை அடிப்படையாகக் கொண்டது: "நீங்கள் தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள்" (ஆதியாகமம் 3:4). ஒரே ஒரு தேவனே இருக்கிறார், பலர் இல்லை, மேலும் விசுவாசிகள் உள்ளிள் வசிக்கும் பரிசுத்த ஆவியைக் கொண்டிருந்தாலும், நாம் தேவனுக்குச் சொந்தமானவர்கள் என்றாலும், நாம் தேவன் இல்லை. ஏனென்றால் “நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை; நானே தேவன் எனக்குச் சமானமில்லை” (ஏசாயா 46:9) தேவன் கூறியிருக்கிறார். மேலும், இரட்சிப்பு பூமிக்குரியது அல்ல, இது மற்றொரு வேதாகமத்திற்கு எதிரானது, அதாவது "கிரியைகளால் இரட்சிப்பு" என்கிற யோசனையாகும். எந்த ஒரு பூமிக்குரிய வேலைகள் அல்லது நற்செயல்கள் நம்மை பரிசுத்தமான மற்றும் பரிபூரணமான தேவனுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதனால்தான் அவர் தம்முடைய பரிசுத்த மற்றும் பரிபூரணமான குமாரனை நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையைச் செலுத்த சிலுவையில் மரிக்க அனுப்பினார் (2 கொரிந்தியர் 5:21). இறுதியாக, ரஸ்தாஃபாரியன்கள் தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அல்ல. யூதர்கள் தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்றும் அவர்களின் மீட்பிற்கான திட்டத்தை அவர் இன்னும் முடிக்கவில்லை என்பதையுங் குறித்து வேதம் தெளிவாக உள்ளது (யாத்திராகமம் 6:7; லேவியராகமம் 26:12; ரோமர் 11:25-27).

Englishமுகப்பு பக்கம்

ரஸ்தாஃபரியனிசம் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries