settings icon
share icon
கேள்வி

நோவாவினுடைய பேழையின் கண்டுபிடிப்பு முக்கியமானதாக இருக்குமா?

பதில்


சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நோவாவினுடைய பேழையின் பல கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளன. கண்டுபிடிப்புகள் துருக்கியில் உள்ள அரராத் மலை முதல் ஈரானில் உள்ள மலைத்தொடர் வரை, அராரத் மலையில் மற்றும் முற்றிலும் வேறுபட்ட இடம் (பார்வையாளர்கள் மையத்துடன்) வரை பல்வேறு இடங்களில் உள்ளன. நோவாவின் பேழை கண்டுபிடிப்பு கூற்றுகள் முறையானதா இல்லையா என்பதை மதிப்பிடுவது இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கமல்ல. மாறாக, நமக்கு முன்பாக உள்ள கேள்வி என்னவென்றால், நோவாவின் பேழை கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குமா? நோவாவின் பேழையின் கண்டுபிடிப்பு ஜனங்களை விசுவாசத்தில் தேவனிடம் திரும்பச் செய்யுமா?

மத்திய கிழக்கின் மலைகளில் ஒரு படகு போன்ற அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, நோவாவின் பேழை (கி.மு. 2500) பற்றிய வேதாகமத்தின் கணக்கின் காலத்தை கார்பன் மூலம் கால அளவை முறையில் அளவிடப்பட்டது, ஒருமுறை கப்பலில் விலங்குகள் இருந்ததற்கான சான்றுகள் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும். தேவனை நம்புபவர்களுக்கும், அவருடைய ஏவப்பட்ட வார்த்தையாக வேதாகமத்தில் நம்பிக்கை வைப்பவர்களுக்கும், வேதாகமம் உண்மையானது என்றும், ஆரம்பகால மனித வரலாறு வேதாகமம் விவரிக்கிறபடி துல்லியமாக நிகழ்ந்தது என்றும் வலுவான உறுதிப்படுத்தலாக இருக்கும். நோவாவின் பேழையின் சரிபார்க்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்பு, பல தேடுபவர்கள் மற்றும் திறந்த மனதுடைய சந்தேகம் கொண்டவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கைகளை மறுமதிப்பீடு செய்யக்கூடும். இருப்பினும், நெருங்கிய விமர்சகர் மற்றும் கடினமான நாத்திகருக்கு, நோவாவின் பேழையின் கண்டுபிடிப்பு ஒரு வித்தியாசத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

ரோமர் 1:19-20 அறிவிக்கிறது, "தேவனைக்குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது; தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். எப்படியென்றால், காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள், உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே, உலகமுண்டானதுமுதற்கொண்டு, தெளிவாய்க் காணப்படும்; ஆதலால் அவர்கள் போக்குச்சொல்ல இடமில்லை" (ESV). பிரபஞ்சத்தில் உள்ள தேவனுடைய தெளிவான ஆதாரத்தை ஒருவர் நிராகரித்தால், வேதாகமம் தொடர்பான எந்த கண்டுபிடிப்பும் அவர்களுடைய மனதை மாற்றாது. அதேபோல, லூக்கா 16:31-ல், “அதற்கு அவன்: அவர்கள் மோசேக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் செவிகொடாவிட்டால், மரித்தோரிலிருந்து ஒருவன் எழுந்துபோனாலும், நம்பமாட்டார்களென்று சொன்னான்” என்று இயேசு அறிவிக்கிறார். சாத்தானால் கண்மூடித்தனமான (2 கொரிந்தியர் 4:4) மற்றும் கடினமான இதயத்துடனும் மூடிய மனதுடனும், நற்செய்தியின் வெளிச்சத்தை நிராகரிக்கும் ஒரு நபரின் மனதை எந்த கண்டுபிடிப்பும், எந்த வாதமும், எந்த அற்புதமும் மாற்றாது.

மாறாக, நோவாவின் பேழை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றால் அது முக்கியமா? இல்லை, அது ஒரு பொருட்டல்ல, ஏனென்றால் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை ஒவ்வொரு வேதாகமக் கணக்கிலும் வெளிப்படையாக/முடிவாக நிரூபிக்கப்படவில்லை. கிறிஸ்தவ விசுவாசம் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. "காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்" (யோவான் 20:29). இருப்பினும், நோவாவின் பேழை ஏன் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதற்கு இரண்டு முதன்மையான விளக்கங்கள் உள்ளன. முதலில், பேழையின் மரம் வெள்ளத்திற்குப் பிந்தைய நாட்களில் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக இருந்திருக்கும். நோவாவும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் தங்கள் வீடுகளைக் கட்ட மரங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும். நோவாவும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் அல்லது அவர்களது சந்ததிகளும் பேழையை சிதைத்து அதன் மரத்தை வேறு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இரண்டாவதாக, நோவாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் பேழையை அப்படியே விட்டுவிட்டாலும், ஏறக்குறைய 4,500 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன (வேதாகமக் கணக்கு உண்மையில் விளக்கப்பட்டால்). 4,500 ஆண்டுகளாக கடுமையான கூறுகளுக்கு வெளிப்படும் ஒரு மர அமைப்பு, பெரும்பாலும், ஒன்றுமில்லாமல் சிதைந்துவிடும்.

நோவாவினுடைய பேழையின் கண்டுபிடிப்பு ஒரு மகத்தான மற்றும் சக்திவாய்ந்த தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும் போது, அது கிறிஸ்தவர்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்காது. நோவாவின் பேழை, அல்லது உடன்படிக்கைப் பெட்டி, அல்லது ஏதேன் தோட்டம் அல்லது வேறு எந்த வேதாகமத்தின் கண்டுபிடிப்பு கலைப்பொருள் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையை நிரூபிக்காது, தேவன் இழுத்துகொள்ளாமல் யாருடைய மனதையும் எதுவும் மாற்றாது (யோவான் 6:44). "விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும், காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது" (எபிரெயர் 11:1).

Englishமுகப்பு பக்கம்

நோவாவினுடைய பேழையின் கண்டுபிடிப்பு முக்கியமானதாக இருக்குமா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries