settings icon
share icon
கேள்வி

இயேசு எப்படி நம் சாபத் ஓய்வாக இருக்கிறார்?

பதில்


இயேசு எப்படி நம் ஓய்வுநாள் ஓய்வு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான திறவுகோல் எபிரேய வார்த்தையான சாபத் என்பதில் இருக்கிறது, அதாவது "ஓய்வெடுப்பது அல்லது நிறுத்துதல் அல்லது வேலையை நிறுத்துதல்" என்பதாகும். சாபத்தின் தோற்றம் சிருஷ்டிப்புக்கு செல்கிறது. தேவன் ஆறு நாட்களில் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த பிறகு, அவர் "தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகளையெல்லாம் முடித்தபின்பு, ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார்" (ஆதியாகமம் 2:2). தேவன் சோர்வாக இருந்தார் மற்றும் ஓய்வு தேவை என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், உண்மையில் "அனைத்து வல்லமையும் வாய்ந்தவர்" என்பதை நாம் அறிவோம். அவர் ஒருபோதும் சோர்வடைய மாட்டார், மேலும் அவரது மிகக் கடினமான ஆற்றல் செலவு அவரது சக்தியைக் குறைக்காது. எனவே, தேவன் ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார் என்றால் என்ன அர்த்தம்? வெறுமனே அவர் செய்வதை நிறுத்திவிட்டார் என்பதாகும். அவர் தனது வேலையை முடித்துவிட்டார். சாபத் நாளின் ஸ்தாபித்தல் மற்றும் நமது ஓய்வுநாளில் கிறிஸ்துவின் பங்கைப் புரிந்துகொள்வதில் இது முக்கியமானது.

தேவன் தனது மக்களுக்கு சாபத் நாளின் ஓய்வின் கொள்கையை நிறுவ ஏழாவது நாளில் தனது ஓய்வுக்கான உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தினார். யாத்திராகமம் 20:8-11 மற்றும் உபாகமம் 5:12-15 இல், தேவன் இதை இஸ்ரவேலர்களுக்கு அவருடைய பத்து கட்டளைகளில் நான்காவது கட்டளையாகக் கொடுத்தார். அது ஓய்வுநாளை "ஆசரிக்கவேண்டும்" மற்றும் "பரிசுத்த நாளாக ஆசரிக்கவேண்டும்" என்று கூறினார். ஒவ்வொரு ஏழு நாட்களில் ஒரு நாள், இஸ்ரவேலர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பிலிருந்து ஓய்வெடுக்க வேண்டும், அதே நாளில் தங்கள் வேலைக்காரர்களுக்கும் மிருகங்குகளுக்கும் ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். இது உழைப்பின் முழுமையான நிறுத்தமாகும். அவர்கள் எந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு நாள் முழுவதும் நிறுத்த வேண்டும். (சாபத் நாள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிறு மற்றும் சாபத் நாள் ஆகிய எங்களது மற்ற கட்டுரைகளையும் வாசித்து இந்தப் பிரச்சினையை மேலும் ஆராயவும்.) மக்கள் தங்கள் வேலைகளிலிருந்து ஓய்வெடுக்கவும், ஒரு நாள் ஓய்வுக்குப் பிறகு புதிதாகத் தொடங்கவும் சாபத் நாள் நிறுவப்பட்டது.

சாப்பத்தின் பல்வேறு கூறுகள் மேசியாவின் வருகையை அடையாளப்படுத்துகின்றன, அவர் தனது மக்களுக்கு நிரந்தர ஓய்வு அளிக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ், யூதர்கள் தங்களை தேவனுக்கு ஏற்றவர்களாக மாற்றிக் கொள்ள தொடர்ந்து "வேலை" செய்து கொண்டிருந்தனர். ஆசரிப்பு சடங்காச்சார நியாயப்பிரமாணம், தேவாலய நியாயப்பிரமாணம், தனி உரிமைகள் சம்பந்தமான நியாயப்பிரமாணம் போன்றவற்றில் செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை என பலவற்றை அவர்கள் கடைப்பிடிக்க முயன்றனர். அப்படிச்செய்தால் அவர்கள் அவரிடம் மன்னிப்புக்காக வந்து அவருடனான ஐக்கியத்தை மீட்டெடுக்க முடியும், ஆனால் தற்காலிகமாக மட்டுமே. ஒரு நாள் ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர்கள் தங்கள் சரீர உழைப்பை மீண்டும் தொடங்கியதைப் போலவே, அவர்களும் தொடர்ந்து பலிகளைச் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. எபிரெயர் 10:1 நமக்குச் சொல்கிறது, "வருஷந்தோறும் இடைவிடாமல் செலுத்தப்பட்டுவருகிற ஒரேவிதமான பலிகளினாலே அவைகளைச் செலுத்த வருகிறவர்களை ஒருக்காலும் பூரணப்படுத்தமாட்டாது." இருப்பினும், இந்த பலிகள் எதிர்காலத்தை சுட்டிக்காட்டின. சிலுவையில் கிறிஸ்துவின் கடைசி பலியை எதிர்பார்த்து அவை வழங்கப்பட்டன, அவர் "பாவங்களுக்காக ஒரே பலியைச் செலுத்தி, என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்" (எபிரெயர் 10:12). இறுதி பலியைச் செலுத்தியபின், இயேசு உட்கார்ந்து "ஓய்வெடுத்தார்"—அதாவது, அவர் செய்த பிராயச்சித்தத்தை முடித்துவிட்டார், ஏனென்றால் இனி செய்யவேண்டியது எதுவும் இல்லை. மீட்பின் வேலை முடிந்தது (யோவான் 19:30). இயேசு செய்ததன் காரணமாக, தேவனுடைய பார்வையில் நீதிமானாக்கப்படுவதற்கு நாம் இனி நியாயப்பிரமாணத்தை பராமரிப்பதில் "வேலை" வேண்டியதில்லை. நாம் தேவன் மற்றும் அவர் அளித்த இரட்சிப்பில் ஓய்வெடுக்கவே இயேசு வந்தார்.

சாபத் ஓய்வின் மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், தேவன் அதை ஆசீர்வதித்தார், தூய்மையாக்கினார், பரிசுத்தப்படுத்தினார். கிறிஸ்துவின் அடையாளத்தை நம் ஓய்வுநாளில் இங்கே பார்க்கிறோம்—பரிசுத்தமான, பரிபூரணமான தேவனுடைய குமாரன், அவரை நம்பும் அனைவரையும் பரிசுத்தமாக்குகிறார். தேவன் ஓய்வுநாளைப் பரிசுத்தப்படுத்தியது போலவே, அவர் கிறிஸ்துவைப் பரிசுத்தப்படுத்தி உலகிற்கு அனுப்பினார் (யோவான் 10:36). அவரிடத்தில் நம் சுய முயற்சியின் உழைப்பிலிருந்து முழுமையான ஓய்வைக் காண்கிறோம், ஏனென்றால் அவர் மட்டுமே பரிசுத்தர் மற்றும் நீதிமான். “நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை நமக்காகப் பாவமாக்கினார்" (2 கொரிந்தியர் 5:21). நாம் இப்போது அவருக்குள் ஒரு ஆவிக்குரிய ஓய்வைப் பெற்றிருக்கிறோம், வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டுமல்ல, எப்போதும்.

இயேசுவும் நமது ஓய்வுநாள் ஓய்வு, ஏனெனில் அவர் "ஓய்வுநாளுக்கும் கர்த்தராக இருக்கிறார்" (மத்தேயு 12:8). மனித அவதாரம் எடுத்த தேவன், அவர் சாப்பாத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை தீர்மானிக்கிறார், ஏனென்றால் அவரே அதை உருவாக்கினார், மேலும் அவர் மாம்சத்தில் நம் ஓய்வுநாள் ஓய்வாக இருக்கிறார். ஓய்வுநாளில் இயேசுவை குணமாக்கியதற்காக பரிசேயர்கள் விமர்சித்தபோது, ஓய்வுநாளில் ஒரு ஆட்டை ஒரு குழியிலிருந்து வெளியே இழுக்க அவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் என்பதை அவர் அவர்களுக்கு நினைவூட்டினார். அவர் தனது "ஆடுகளை" தேடி வந்து இரட்சித்ததால், அவர் சாபத் விதிகளை மீற முடியும். ஆடுகளை விட மக்கள் முக்கியம், மற்றும் இயேசு வழங்கும் இரட்சிப்பு விதிகளை விட மிகவும் முக்கியமானது. "மனுஷன் ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை, ஓய்வுநாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது" (மாற்கு 2:27) என்று கூறி, இயேசு தனது கிரியையிலிருந்து விடுபட சாபத் ஓய்வு நிறுவப்பட்டது என்ற கொள்கையை மீண்டும் கூறினார். பரிசேயர்கள் சாப்பாத்தை சுமை விதிமுறைகளின் நாளாக மாற்றினர். இயேசு அவருடைய கிருபையால் நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க வந்தார் (யோவான் 1:17; ரோமர் 6:14). அவர் நம்முடைய சொந்த இரட்சிப்பை அடைய முயற்சி செய்வதிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும் சாப்பாத்தின் கர்த்தர். அவரில், நாம் நம்முடைய வேலைகளிலிருந்து ஓய்வெடுக்கிறோம், நம் சார்பாக அவர் செய்து முடித்த வேலையை நம்புகிறோம்.

எபிரேயர் 4 ஆம் அதிகாரம் இயேசுவை நமது ஓய்வுநாள் ஓய்வு என்று உறுதியாகக் கூறுகிறது. கிறிஸ்து வழங்கிய ஓய்வுநாளின் "உள்ளே பிரவேசியுங்கள்" என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்தரத்தில் செய்ததைப் போல, அவருக்கு எதிராக நம் இருதயங்களைக் கடினப்படுத்துவதை மாற்ற வேண்டும். அவர்களின் நம்பிக்கையின்மை காரணமாக, இஸ்ரவேலர்களின் தலைமுறை வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்தை அணுகுவதை தேவன் தடைப்பண்ணினார், "என்னுடைய இளைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை" (எபிரெயர் 3:11). எபிரெயர் புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் இயேசு கிறிஸ்துவில் தேவனுடைய ஓய்வுநாளை நிராகரிப்பதன் மூலம் அதே தவறை செய்ய வேண்டாம் என்று கோருகிறார். "ஆகையால், தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுகிற காலம் இனிவருகிறதாயிருக்கிறது. ஏனெனில், அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசித்தவன், தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்ததுபோல, தானும் தன் கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான். ஆகையால், அந்தத் திருஷ்டாந்தத்தின்படி, ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்துபோகாதபடிக்கு, நாம் இந்த இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாயிருக்கக்கடவோம்” (எபிரேயர் 4:9-11).

இயேசுவைத் தவிர வேறொரு ஓய்வுநாள் ஓய்வு இல்லை. அவர் மட்டுமே நியாயப்பிரமாணத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறார், மேலும் பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்யும் பலியை அவர் மட்டுமே செலுத்துகிறார். அவர் நம்முடைய தேவனின் ஏற்பாடாக இருக்கிறார், நம்முடைய சொந்த வேலைகளின் உழைப்பிலிருந்து நம்மை நிறுத்தி ஓய்வெடுக்க அனுமதிக்கிறார். இந்த ஒரே இரட்சிப்பின் வழியை நாம் நிராகரிக்கத் துணியவில்லை (யோவான் 14:6). தேவனுடைய திட்டத்தை நிராகரிக்கத் தேர்ந்தெடுப்பவர்களுக்கு தேவனுடைய எதிர்வினை எண்ணாகமம் 15 இல் காணப்படுகிறது. அங்கு, சாபத் நாளில் ஒரு மனிதன் விறகு குச்சிகளை சேகரிப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த அத்துமீறல் வேண்டுமென்றே செய்த பாவமாகும், இது பகல் நேரத்தில் தைரியமாக, தெய்வீக அதிகாரத்தை வெளிப்படையாக மீறிச் செய்யப்பட்டது. "கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: அந்த மனிதன் நிச்சயமாய்க் கொலைசெய்யப்படவேண்டும்” என்று கூறினார் (வசனம் 35). ஆகவே, கிறிஸ்துவுக்குள் சாபத் ஓய்வின் தேவனுடைய ஏற்பாட்டை நிராகரிக்கும் அனைவருக்கும் அது இருக்கும். "இவ்வளவு பெரிதான இரட்சிப்பைக்குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படித் தப்பித்துக்கொள்ளுவோம்?" (எபிரெயர் 2:3).

Englishமுகப்பு பக்கம்

இயேசு எப்படி நம் சாபத் ஓய்வாக இருக்கிறார்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries