எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் ஏன் மாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள்?


கேள்வி: எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் ஏன் மாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள்?

பதில்:
"மாயக்காரர்கள்" என்பதைவிட வேறு எந்த குற்றச்சாட்டும் ஆத்திரமூட்டக்கூடியதாக இருக்காது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் மாயக்காரர்கள் என்ற கருத்தில் சிலர் நியாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். “மாயக்காரர்” என்ற சொல் ஆங்கில மொழியில் வளமான பாரம்பரியத்தை பெறுகிறது. இந்த சொல் லத்தீன் ஹிப்போகிரைசீஸ் என்னும் சொல்லின் வழியாக "நாடகம்-நடிப்பு, பாசாங்கு" என்பதன் அர்த்தம் மூலம் நமக்கு வருகிறது. மேலும், இந்த வார்த்தை கிளாசிக்கல் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு கிரேக்க மொழிகளில், அதே கருத்தைக் கொண்டுள்ளது-ஒரு பங்கை வகிப்பது, பாசாங்கு செய்வது.

கர்த்தராகிய இயேசு இந்த வார்த்தையை இப்படியாகத்தான் பயன்படுத்தினார். உதாரணமாக, ராஜ்யத்தின் ஜனங்களுக்கு ஜெபம், உண்ணாவிரதம் மற்றும் தர்மம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை கிறிஸ்து கற்பித்தபோது, மாயக்காரர்களின் உதாரணங்களைப் பின்பற்றக்கூடாது என்பதை அவர் ஊக்கப்படுத்தினார் (மத்தேயு 6:2, 5, 16). நீண்ட பொது ஜெபங்களைச் செய்வதன் மூலமும், மற்றவர்கள் தங்கள் உபவாசங்களைக் கவனிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலமும், தங்கள் பரிசுகளை ஆலயத்துக்கும் ஏழைகளுக்கும் அணிவகுத்துச் செல்வதன் மூலமும், அவர்கள் தேவனிடம் ஒரு வெளிப்புற இணைப்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தினர். மத நல்லொழுக்கத்தின் பொது எடுத்துக்காட்டுகளாக பரிசேயர்கள் தங்கள் வியத்தகு பாத்திரத்தை சிறப்பாகச் செய்திருந்தாலும், உண்மையான நல்லொழுக்கம் வாழும் இதயத்தின் உள்ளான நிலையில் அவர்கள் பரிதாபமாக தோல்வியடைந்தார்கள் (மத்தேயு 23:13-33; மாற்கு 7:20-23).

இயேசு ஒருபோதும் தம்முடைய சீஷர்களை மாயக்காரர்கள் என்று அழைக்கவில்லை. அந்த பெயர் தவறாக வழிநடத்தப்பட்ட மத ஆர்வலர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. மாறாக, அவர் தமக்கு சொந்தமானவர்களை “பின்பற்றுபவர்கள்”, “குழந்தைகள்,” “ஆடுகள்” மற்றும் அவருடைய “திருச்சபை” என்று அழைத்தார். கூடுதலாக, மாயக்கார பாவத்தைப் பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு எச்சரிக்கை உள்ளது (1 பேதுரு 2:1), இது பேதுரு "நேர்மையற்ற தன்மை" என்று அழைக்கிறது. மேலும், மாயக்காரத்தனத்தின் இரண்டு அப்பட்டமான எடுத்துக்காட்டுகள் திருச்சபையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அப்போஸ்தலர் 5:1-10-ல், இரண்டு சீஷர்கள் தங்களை எல்லாரையும் விட தாராளமாக கொடுப்பதாக நடித்ததற்காக அம்பலப்படுத்தப்படுகிறார்கள். இதன் விளைவு மிகவும் கடுமையாக இருந்தது. எல்லா ஜனங்களிடமும், புறஜாதியார் விசுவாசிகளுக்கு மாயக்காரத்தனத்திற்கு ஒரு குழுவை வழிநடத்தியதாக பேதுரு மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது (கலாத்தியர் 2:13).

புதிய ஏற்பாட்டின் போதனையிலிருந்து, குறைந்தது இரண்டு முடிவுகளை நாம் எடுக்கலாம். முதலாவதாக, கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறும் மாயக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தார்கள், களைகள் மற்றும் கோதுமை பற்றிய இயேசுவின் உவமையின்படி, அவை நிச்சயமாக அறுவடை வரை இருக்கும் (மத்தேயு 13:18-30). கூடுதலாக, ஒரு அப்போஸ்தலன் கூட பாசாங்குத்தனத்திற்கு குற்றவாளி என்றால், "சாதாரண" கிறிஸ்தவர்கள் அதிலிருந்து விடுபடுவார்கள் என்று நம்புவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. அதே சோதனையில் நாம் விழாதபடி நாம் எப்போதும் நம்மை பாதுகாத்துக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 10:12).

நிச்சயமாக, ஒரு கிறிஸ்தவர் என்று கூறும் அனைவரும் உண்மையிலேயே ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல. கிறிஸ்தவர்களிடையே பிரபலமான மாயக்காரர்களில் அனைவருமே அல்லது பெரும்பாலானவர்கள் உண்மையில் பாசாங்கு செய்பவர்களாகவும் ஏமாற்றுபவர்களாகவும் இருந்திருக்கலாம். இன்றுவரை, முக்கிய கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் பயங்கரமான பாவங்களில் சிக்கியுள்ளனர். நிதி மற்றும் பாலியல் முறைகேடுகள் சில சமயங்களில் கிறிஸ்தவ சமூகத்தை பாதிக்கின்றன. இருப்பினும், ஒரு சிலரின் நடவடிக்கைகளை எடுத்து, கிறிஸ்தவர்களின் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் இழிவுபடுத்துவதற்குப் பதிலாக, கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறிக்கொள்பவர்கள் அனைவரும் உண்மையிலேயே கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்களா என்று நாம் கேட்கவேண்டும். கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையிலேயே சொந்தமானவர்கள் ஆவியின் கனியை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்பதை பல வேதாகமப் பகுதிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன (கலாத்தியர் 5:22-23). மத்தேயு 13-ல் உள்ள விதை மற்றும் நிலத்தைப் பற்றிய இயேசுவின் உவமை, அவர்மீது விசுவாசம் கொண்ட அனைத்து அறிக்கைகளும் உண்மையானவை அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவரைச் சேர்ந்தவர்கள் எனக் கூறும் பலர், “அக்கிரமச் செய்கைக்காரரே, என்னைவிட்டு அகன்று போங்கள்! ”(மத்தேயு 7:23) என்று ஆண்டவர் இயேசு கூறும்போது ஒரு நாள் திகைத்துப் போவார்கள்.

இரண்டாவதாக, கிறிஸ்தவர்களாகக் கூறப்படுவதை விட அதிக புனிதமானவர்கள் என்று பாசாங்கு செய்பவர்கள் குறித்து நாம் ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடாது என்றாலும், திருச்சபை கிட்டத்தட்ட முழுக்க முழுக்க மாயக்காரர்களால் ஆனது என்று நாம் முடிவு செய்துவிடக் கூடாது. நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட பின்னரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரைச் சொல்லும் நாம் அனைவரும் பாவிகளாகவே இருக்கிறோம் என்பதை ஒருவர் ஒப்புக் கொள்ளலாம். அதாவது, பாவங்களின் நித்திய தண்டனையிலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்பட்டாலும் (ரோமர் 5:1; 6:23), நம் வாழ்வில் பாவத்தின் சமுகத்தில் இருந்து நாம் இன்னும் இரட்சிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படவில்லை (1 யோவான் 1:8-9), மாயக்காரத்தனத்தின் பாவம் உட்பட. கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசிப்பதன் மூலம், நாம் இறுதியாக விடுவிக்கப்படும் வரை தொடர்ந்து பாவத்தின் வல்லமையை ஒவ்வொரு நாளும் மேற்கொண்டு கடக்கிறோம் (1 யோவான் 5:4-5).

எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் வேதாகமம் கற்பிக்கும் தரத்திற்கு ஏற்றவாறு வாழத் தவறிவிடுகிறார்கள். எந்தவொரு கிறிஸ்தவரும் இதுவரை கிறிஸ்துவைப் போன்றவராக இருக்கவில்லை. இருப்பினும், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை உண்மையாக வாழ முற்படும் பல கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர், மேலும் அவர்களை தண்டிக்கவும், மாற்றவும், அதிகாரம் அளிக்கவும் பரிசுத்த ஆவியானவரை மேலும் மேலும் அவர்கள் நம்பியிருக்கிறார்கள். அவதூறுகளிலிருந்து விடுபட்டு தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்களின் ஏராளமானோர் உள்ளனர். எந்த ஒரு கிறிஸ்தவரும் பரிபூரணர் அல்ல, ஆனால் ஒரு தவறு செய்து இந்த வாழ்க்கையில் முழுமையை அடையத் தவறியது ஒரு மாயக்காரனாக இருப்பதற்கு சமமானதல்ல.

English


முகப்பு பக்கம்
எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் ஏன் மாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள்?