settings icon
share icon

நீதிமொழிகள் புத்தகம்

எழுத்தாளர்: தாவீதின் குமாரனாகிய சாலமோன் ராஜா நீதிமொழிகளின் முதன்மையான எழுத்தாளராகும். அவரது பெயர் 1:1, 10:1, மற்றும் 25:1 ஆகிய வசனங்களில் காணப்படுகிறது. சாலமோன் தன்னுடையதைத் தவிர வேறு பழமொழிகளையும் சேகரித்து திருத்தியுள்ளார் என்றும் நாம் கருதலாம், ஏனெனில் பிரசங்கி 12:9 கூறுகிறது, "மேலும், பிரசங்கி ஞானவானாயிருந்தபடியால், அவன் ஜனத்துக்கு அறிவைப்போதித்து, கவனமாய்க் கேட்டாராய்ந்து அநேகம் நீதிமொழிகளைச் சேர்த்து எழுதினான்." உண்மையில், மிஷில் ஷெலோமோ என்ற எபிரேய தலைப்பு "சாலமோனின் நீதிமொழிகள்" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

எழுதப்பட்ட காலம்: சாலமோன் பழமொழிகள் கி.மு. 900-ல் அவர் ராஜாவாக இருந்த காலத்தில், இஸ்ரேல் தேசம் ஆவிக்குரிய ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும், கலாச்சார ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் உச்சத்தை அடைந்தது. இஸ்ரவேலின் நற்பெயர் அதிகரித்தபோது, சாலமோன் ராஜாவின் புகழும் ஓங்கி வளர்ந்தது. தெரிந்த உலகின் தொலைதூரத்திலிருந்து வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள் புத்திசாலித்தனமான ஞானமுள்ள மன்னர் பேசுவதைக் கேட்க அதிக தூரம் பயணம் செய்து வந்தனர் (1 ராஜா. 4:34).

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: அறிவு என்பது மூல உண்மைகளை குவிப்பதைத் தவிர வேறில்லை, ஆனால் ஞானம் என்பது மக்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை தேவன் பார்க்கும்போது பார்க்கும் திறன் ஆகும். நீதிமொழிகள் புத்தகத்தில், சாலமோன் தேவனுடைய மனதை உயர்ந்த மற்றும் பொதுவான, சாதாரண, அன்றாட சூழ்நிலைகளிலும் வெளிப்படுத்துகிறார். சாலமோன் ராஜாவின் கவனத்தை எந்த தலைப்பும் தப்பவில்லை என்று தெரிகிறது. தனிப்பட்ட நடத்தை, பாலியல் உறவுகள், வணிகம், செல்வம், தொண்டு, லட்சியம், ஒழுக்கம், கடன், குழந்தை வளர்ப்பு, தன்மை, ஆல்கஹால், அரசியல், பழிவாங்குதல் மற்றும் தெய்வபக்தி தொடர்பான பல விஷயங்கள் இந்த மேலான ஞானமான தொகுப்பில் உள்ளடக்கப்பட்ட பல தலைப்புகளில் அடங்கும்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: நீதிமொழிகள் 1:5, “புத்திமான் இவைகளைக் கேட்டு, அறிவில் தேறுவான்; விவேகி நல்லாலோசனைகளை அடைவான்.”

நீதிமொழிகள் 1:7, “கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள்.”

நீதிமொழிகள் 4:5, “ஞானத்தைச் சம்பாதி, புத்தியையும் சம்பாதி; என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமலும் இரு.”

நீதிமொழிகள் 8:13-14, “தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம்; பெருமையையும், அகந்தையையும், தீய வழியையும், புரட்டுவாயையும் நான் வெறுக்கிறேன். ஆலோசனையும் மெய்ஞ்ஞானமும் என்னுடையவைகள்; நானே புத்தி, வல்லமை என்னுடையது.”

சுருக்கமான திரட்டு: நீதிமொழிகள் புத்தகத்தை சுருக்கமாகக் கூறுவது சற்று கடினம், ஏனென்றால் வேதாகமத்தின் பல புத்தகங்களைப் போலல்லாமல், அதன் பக்கங்களில் குறிப்பிட்ட சதி அல்லது கதைக்களம் எதுவும் இல்லை; அதேபோல், புத்தகத்தில் பிரதான கதாபாத்திரம் என்று எதுவும் இல்லை. இந்த புத்தகத்தின் மைய நிலையை எடுக்கும் ஞானம், வரலாறு, மக்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்கள் முழுவதையும் கடந்த ஒரு பிரமாண்டமான, தெய்வீக ஞானம் ஆகும். இந்த அற்புதமான கருவூலத்தின் ஒரு முழுமையான வாசிப்பு கூட, புத்திசாலித்தனமான சாலமோன் ராஜாவின் குறுகிய கூற்றுகள் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததைப் போலவே இன்றும் பொருத்தமானவை என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன.

முன்னிழல்கள்: ஞானத்தின் கருப்பொருளும் நம் வாழ்வில் அதன் அவசியமும் கிறிஸ்துவில் அதன் நிறைவைக் காண்கின்றன. ஞானத்தைத் தேடுவதற்கும், ஞானத்தைப் பெறுவதற்கும், ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் நீதிமொழிகளில் நாம் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்படுகிறோம். கர்த்தருக்குப் பயப்படுவதுதான் ஞானத்தின் ஆரம்பம் (1:7; 9:10) என்று நீதிமொழிகள் நமக்குச் சொல்லுகின்றன, அதையே மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திச் சொல்லுகின்றன. கர்த்தருடைய கோபத்தையும் நீதியையும் பற்றிய நம்முடைய அச்சமே நம்மை கிறிஸ்துவிடம் கவனம் செலுத்துகிறது, அவர் தேவனுடைய ஞானத்தின் உருவகமாக இருக்கிறார், மனிதகுலத்திற்கான மீட்பின் மகத்தான திட்டத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவில், "அவருக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்களெல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது" (கொலோசெயர் 2:3), ஞானத்தைத் தேடுவதற்கும், தேவனுக்கு நாம் பயப்படுவதற்கான தீர்வுக்கும், "அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார்" (1 கொரிந்தியர் 1:31) இதுதான் நமக்குத் தேவையாயிருக்கிறது. கிறிஸ்துவில் மட்டுமே காணப்படும் ஞானம் உலகின் முட்டாள்தனத்திற்கு முரணானது, இது நம் பார்வையில் ஞானமாக இருக்க ஊக்குவிக்கிறது. அதுபோல நீதிமொழிகள், உலகின் வழி கடவுளின் வழி அல்ல (நீதிமொழிகள் 3:7) மற்றும் உலகின் வழி மரணத்திற்கு மட்டுமே வழிவகுக்கிறது (நீதிமொழிகள் 14:12; 16:25) என்றும் கூறுகிறது.

நடைமுறை பயன்பாடு: இந்த புத்தகத்தில் மறுக்கமுடியாத நடைமுறை பயன்பாடு உள்ளது, ஏனெனில் அனைத்து வகையான சிக்கலான சிக்கல்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் ஆரோக்கியமான மற்றும் விவேகமான பதில்கள் அதன் முப்பத்தொன்று அதிகாரங்களில் காணப்படுகின்றன. நிச்சயமாக, நீதிமொழிகள் இதுவரை எழுதப்பட்ட மிகப் பெரிய "எப்படி" புத்தகம் மற்றும் சாலமோனின் படிப்பினைகளை இதயத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல நல்ல அறிவு உள்ளவர்கள் விரைவாக தேவபக்தி, செழிப்பு மற்றும் மனநிறைவு ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிப்பார்கள்.

நீதிமொழிகள் புத்தகத்தின் தொடர்ச்சியான வாக்குறுதி என்னவென்றால், ஞானத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து தேவனைப் பின்பற்றுபவர்கள் பல வழிகளில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்: நீண்ட ஆயுளுடன் (9:11); செழிப்பு (2:20-22); மகிழ்ச்சி (3: 13-18); தேவனுடைய நன்மை (12:21) போன்றவைகளை அடைவார்கள். அவரை நிராகரிப்பவர்கள், மறுபுறம், அவமானத்தையும் மரணத்தையும் அனுபவிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் (3:35; 10:21). தேவனை நிராகரிப்பது என்பது ஞானத்திற்குப் பதிலாக முட்டாள்தனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் தேவன், அவருடைய வார்த்தை, அவருடைய ஞானம் மற்றும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நம்மைப் பிரிப்பதாகும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

நீதிமொழிகள் புத்தகம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries