settings icon
share icon

யூதாவின் நிருபம்

எழுத்தாளர்: யூதா நிருபத்தின் முதலாவது வசனம் “இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஊழியக்காரனும், யாக்கோபினுடைய சகோதரனுமாயிருக்கிற யூதா” என்று யூதா புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் யூதா, மற்றும் யாக்கோபின் சகோதரர் என்றும் அடையாளம் காட்டுகிறார். இது இயேசுவின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் யூதாவைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் இயேசுவுக்கு யாக்கோபு என்ற ஒன்றுவிட்ட ஒரு சகோதரரும் இருந்தார் (மத்தேயு 13:55) என்பதை தெளிவாக்குகிறது. யூதா தனது தாழ்மையை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டும் இயேசுவிற்கு கனத்தை வழங்கும் பொருட்டும் தன்னை அவர் இயேசுவின் சகோதரர் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொள்ளவில்லை.

எழுதப்பட்ட காலம்: யூதாவின் புத்தகம் 2 பேதுருவின் புத்தகத்துடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. எழுத்தாளர் எழுதப்பட்ட காலம் யூதா 2 பேதுருவின் உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்தினாரா, அல்லது 2 பேதுரு எழுதும் போது பேதுரு அப்போஸ்தலன் யூதாலிருந்து உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்தினாரா என்பதைப் பொறுத்தது. ஆக யூதாவின் புத்தகம் கி.பி. 60 முதல் கி.பி. 80 வரையிலுள்ள காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகும்.

எழுதப்பட்ட நோக்கம்: யூதாவின் புத்தகம் இன்று நமக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகமாகும், ஏனெனில் இது கடைசிக் காலத்திற்காக, திருச்சபை யுகத்தின் முடிவுக்கு எழுதப்பட்டுள்ளது. திருச்சபையின் யுகம் பெந்தெகொஸ்தே நாளில் தொடங்கியது. பெரும் விசுவாச துரோகத்திற்கு முழுமையாக வழங்கப்பட்ட ஒரே புத்தகம் யூதாவின் நிருபம். தீய செயல்கள் விசுவாச துரோகத்திற்கு சான்றுகள் என்று யூதா எழுதுகிறார். விசுவாசத்திற்காக போராட அவர் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார், ஏனென்றால் கோதுமையில் களைகள் இருக்கிறது. கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் திருச்சபையில் இருக்கிறார்கள், பரிசுத்தவான்கள் ஆபத்தில் உள்ளனர். யூதாவின் புத்தகம் சிறிய புத்தகம் என்பது ஒரு சிறிய ஆனால் முக்கியமான புத்தகம், இது இன்றைய கிறிஸ்தவர்களுக்காக எழுதப்பட்டுள்ளது.

திறவுகோல் வசனங்கள்: யூதா 3, “பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது.”

யூதா 17-19, “நீங்களோ பிரியமானவர்களே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலரால் முன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை நினைவுகூருங்கள். கடைசிக்காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே. இவர்கள் பிரிந்து போகிறவர்களும், ஜென்மசுபாவத்தாரும், ஆவியில்லாதவர்களுமாமே.”

யூதா 24-25, “வழுவாதபடி உங்களைக் காக்கவும், தமது மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும், தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாகிய நம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்குக் கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென்.”

சுருக்கமான திரட்டு: 3-வது வசனத்தின்படி, யூதா நம்முடைய இரட்சிப்பைப் பற்றி எழுத ஆர்வமாக இருந்தார்; இருப்பினும், விசுவாசத்திற்காக போட்டியிடுவதற்கு அவர் தலைப்புகளை மாற்றினார். இந்த விசுவாசம் கிறிஸ்துவால் கற்பிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ கோட்பாட்டின் முழுமையான நிலையைக் குறிக்கிறது, பின்னர் அப்போஸ்தலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. யூதா கள்ளப்போதகர்களைப் பற்றி எச்சரித்த பிறகு (4-16 வசனங்கள்) ஆவிக்குரிய போரில் நாம் எவ்வாறு வெற்றிபெற முடியும் என்பதைப் பற்றியும் அவர் அறிவுறுத்துகிறார் (வசனங்கள் 20-21). கடைசிக் காலத்தின் இந்த நாட்களில் நாம் செல்லும்போது ஏற்றுக்கொள்வதும் பின்பற்றுவதுமே ஞானம்.

இணைப்புகள்: யூதாவின் புத்தகம் பழைய ஏற்பாட்டைப் பற்றிய குறிப்புகளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது, இதில் யாத்திராகமம் (வச. 5); சாத்தானின் கலகம் (வச. 6); சோதோம் மற்றும் கொமோரா (வச. 7); மோசேயின் மரணம் (வச. 9); காயீன் (வச. 11); பிலேயாம் (வச. 11); கோரா (வச. 11); ஏனோக்கு (வச. 14,15); மற்றும் ஆதாம் (வச. 14) ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது. சோதோம் மற்றும் கொமோரா, காயீன், பிலேயாம் மற்றும் கோரா ஆகியோரின் நன்கு அறியப்பட்ட வரலாற்று எடுத்துக்காட்டுகளை யூதா பயன்படுத்தி யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு மெய்யான விசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படிதலின் அவசியத்தை நினைவூட்டுகிறது.

நடைமுறை பயன்பாடு: நாம் வரலாற்றில் ஒரு தனித்துவமான காலத்தில் வாழ்கிறோம், இந்த சிறிய புத்தகம் கடைசிக் காலங்களில் வாழமுடியாத சொல்லப்படாத சவால்களுக்கு நம்மை சித்தப்படுத்த உதவும். இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் தவறான கோட்பாடுகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், இது நமக்கு வார்த்தையில் நன்கு தெரியாவிட்டால் எளிதில் ஏமாற்றும். நற்செய்தியை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் - அதைப் பாதுகாக்கவும் விடுவிக்கவும் - கிறிஸ்துவின் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளவும், இது ஒரு வாழ்க்கை மாற்றத்தால் சாட்சியமளிக்கப்படுகிறது. உண்மையான விசுவாசம் எப்போதும் கிறிஸ்து போன்ற நடத்தையை பிரதிபலிக்கிறது. கிறிஸ்துவில் உள்ள நம்முடைய வாழ்க்கை சர்வவல்லமையுள்ள சிருஷ்டிகரின் மற்றும் விசுவாசத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரும் பிதாவின் அதிகாரத்தின் மீது தங்கியிருக்கும் நம்முடைய சொந்த இருதய அறிவைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும். அவருடனான அந்த தனிப்பட்ட உறவு நமக்குத் தேவை, அப்போதுதான் அவருடைய சப்தத்தை நாம் நன்கு அறிந்துகொள்வோம், வேறு எவரையும் நாம் பின்பற்றவும் மாட்டோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

யூதாவின் நிருபம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries