settings icon
share icon

எஸ்தரின் புத்தகம்

எழுத்தாளர்: எஸ்தர் புத்தகம் குறிப்பாக அதன் எழுத்தாளரின் பெயரைக் குறிப்பிடவில்லை. மிகவும் பிரபலமான மரபு வழி பாரம்பரிய நம்பிக்கையானது, மொர்தெகாய் (எஸ்தர் புத்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம்), எஸ்றா மற்றும் நெகேமியா (பெர்சிய பழக்கவழக்கங்களை நன்கு அறிந்திருப்பவர்கள்) போன்றோர்களில் ஒருவர் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

எழுதப்பட்ட காலம்: எஸ்தர் புத்தகம் கி.மு. 460 முதல் கி.மு. 350 வரையிலுள்ள காலக்கட்டத்தின் இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகும்.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: எஸ்தர் புத்தகத்தின் நோக்கம் கடவுளின் உறுதிப்பாட்டைக் காண்பிப்பதாகும், குறிப்பாக அவர் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் இஸ்ரேலைப் பொறுத்தவரை. எஸ்தர் புத்தகம் பூரிம் விருந்து மற்றும் அதன் நிரந்தர கண்காணிப்பின் கடமையை பதிவு செய்கிறது. எஸ்தர் மூலமாக கடவுளால் கொண்டுவரப்பட்ட யூத தேசத்தின் பெரும் விடுதலையை நினைவுகூரும் விதமாக பூரிம் விருந்தில் எஸ்தர் புத்தகம் வாசிக்கப்பட்டது. பூரிம் காலத்தில் யூதர்கள் இன்றும் எஸ்தரைப் படிக்கிறார்கள்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: எஸ்தர் 2:15, “எஸ்தர் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிக்கிறதற்கு முறைவந்தபோது, அவள் ஸ்திரீகளைக் காவல்பண்ணுகிற ராஜாவின் பிரதானியாகிய யேகாய் நியமித்த காரியமேயல்லாமல் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை; எஸ்தருக்குத் தன்னைக் காண்கிற எல்லார் கண்களிலும் தயை கிடைத்தது.”

எஸ்தர் 4:14, “நீ இந்தக் காலத்திலே மவுனமாயிருந்தால், யூதருக்குச் சகாயமும் இரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும், அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள்; நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியாயிருக்கும்படி உனக்கு ராஜமேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே, யாருக்குத் தெரியும், என்று சொல்லச்சொன்னான்.”

எஸ்தர் 6:13, “ஆமான் தனக்கு நேரிட்ட எல்லாவற்றையும் தன் மனைவியாகிய சிரேஷுக்கும் தன் சிநேகிதர் எல்லாருக்கும் அறிவித்தபோது, அவனுடைய ஆலோசனைக்காரரும் அவன் மனைவியாகிய சிரேஷும் அவனைப் பார்த்து: மொர்தெகாய்க்கு முன்பாக நீர் தாழ்ந்துபோகத் தொடங்கினீர்; அவன் யூதகுலமானால், நீர் அவனை மேற்கொள்ளாமல் அவனுக்கு முன்பாகத் தாழ்ந்துபோவது நிச்சயம் என்றார்கள்.”

எஸ்தர் 7:3, “அப்பொழுது ராஜாத்தியாகிய எஸ்தர் பிரதியுத்தரமாக: ராஜாவே, உம்முடைய கண்களில் எனக்குக் கிருபை கிடைத்து, ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்தால் என் வேண்டுதலுக்கு என் ஜீவனும், என் மன்றாட்டுக்கு என் ஜனங்களும் எனக்குக் கட்டளையிடப்படுவதாக.”

சுருக்கமான திரட்டு: எஸ்தரின் புத்தகத்தை மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 1:1-2:18 வரையிலுள்ள அதிகாரங்கள் - எஸ்தர் வஸ்திக்கு பதிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல்; 2:19-7:10 வரையிலுள்ள அதிகாரங்கள் - மொர்தெகாய் ஆமானை வெற்றிபெறுதல்; 8:1-10:3 வரையிலுள்ள அதிகாரங்கள் - அவர்களை அழிக்க மேற்கொண்ட ஆமானின் முயற்சியில் இஸ்ரவேல் தப்பிக்கிறது. குணவதியாகிய எஸ்தர் தனது ஜனம் ஆபத்தில் இருப்பதை உணர்ந்ததால் அவள் தன் மரணத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ராஜாவின் முன்பாக செல்ல துணிவு கொண்டாள். ஒரு கொடிய சூழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடியதை அவள் விருப்பத்துடன் செய்தாள், அவளுடைய கணவனின் ராஜ்யத்தில் இரண்டாவது ஸ்தானத்தில் இருந்த ஆமானை பிடிக்க வகைதேடினாள். அவள் ஒரு புத்திசாலி மற்றும் மிகவும் தகுதியான எதிரியை நிரூபித்தார், அதே நேரத்தில் அவரது கணவர்-ராஜாவிற்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையும் மரியாதை கொண்டவளாகவும் இருந்தாள்.

ஆதியாகமம் 41:34-37-ல் உள்ள யோசேப்பின் கதையைப் போலவே, இரண்டு கதைகளும் யூதர்களின் விதியைக் கட்டுப்படுத்தும் அந்நிய ராஜாக்களை உள்ளடக்கியது ஆகும். இரு கணக்குகளும் தங்கள் ஜனங்கள் மற்றும் தேசத்தின் இரட்சிப்பின் வழிவகைகளை வழங்கும் இஸ்ரவேலர்களில் தனிநபர்களின் வீரத்தை காட்டுகின்றன. தேவனுடைய கை தெளிவாகத் தெரிகிறது, அதில் ஒரு மோசமான சூழ்நிலை தோன்றுவது உண்மையில் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, அவர் இறுதியில் ஜனங்களின் நன்மையை இதயத்தில் வைத்திருக்கிறார். இந்த கதையின் மையத்தில் யூதர்களுக்கும் அமலேக்கியர்களுக்கும் இடையிலான பிளவு உள்ளது, இது யாத்திராகமம் புத்தகத்தில் தொடங்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. யூதர்களின் முழுமையாக அழித்துப்போடும்படியான பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட இறுதி முயற்சிதான் ஆமான் மேற்கொண்ட முயற்சி. அவனது திட்டங்கள் இறுதியில் அவனது சொந்த மறைவு மற்றும் அவனது எதிரியாக தோன்றிய மொர்தெகாயை தனது சொந்த நிலைக்கு உயர்த்தியது, அத்துடன் யூதர்களின் இரட்சிப்பு ஆகியவற்றுடன் முடிவடைகிறது.

விருந்து என்பது இந்த புத்தகத்தின் முக்கிய கருப்பொருள், பதிவு செய்யப்பட்ட ஏறக்குறைய பத்து விருந்துகள் உள்ளன, மேலும் பல நிகழ்வுகள் இந்த விருந்துகளில் திட்டமிடப்பட்டன அல்லது அம்பலப்படுத்தப்பட்டன. இந்த புத்தகத்தில் தேவனுடைய பெயர் எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், சூசாவின் யூதர்கள் மூன்று நாட்கள் உண்ணாவிரதம் மற்றும் ஜெபம் செய்தபோது தேவனுடைய தலையீட்டை நாடினார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது (எஸ்தர் 4:16). அவர்களுடைய அழிவை அனுமதிக்கும் சட்டம் மேதியர்கள் மற்றும் பெர்சியர்களின் சட்டங்களின்படி எழுதப்பட்டிருந்தாலும், அதை மாற்றமுடியாததாக மாற்றியமைத்த போதிலும், அவர்களின் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்க வழி தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. ஒரு முறை ராஜாவுக்கு முன்பாக அழைக்கப்படாமல் இரண்டு முறை எஸ்தர் தன் உயிரைப் பணயம் வைத்தாள் (எஸ்தர் 4:1-2; 8:3). ஆமானின் அழிவில் அவள் திருப்தியடையவில்லை; அவள் தன் மக்களைக் காப்பாற்றுவதில் நோக்கம் கொண்டிருந்தாள். பூரிம் விருந்தின் ஆரம்பம் அனைவருக்கும் காணும்படி எழுதப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது, இன்றும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு, அவருடைய பெயரை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல் இருந்தபோதிலும், எஸ்தரின் ஞானத்தினாலும் மனத்தாழ்மையினாலும் மரணதண்டனையிலிருந்து தேவனால் காக்கப்பட்டார்கள்.

முன்னிழல்கள்: எஸ்தரில், தேவனுடைய நோக்கங்களுக்கு எதிராகவும், குறிப்பாக அவருடைய வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மேசியாவுக்கு எதிராகவும் சாத்தானின் தொடர்ச்சியான போராட்டத்தை திரைக்குப் பின்னால் பார்க்கிறோம். மனித இனத்தில் கிறிஸ்துவின் நுழைவு யூத இனம் இருப்பதைக் கணித்துள்ளது. யூதர்களை அழிப்பதற்காக ஆமான் சதி செய்ததைப் போலவே, கிறிஸ்துவுக்கும் தேவனுடைய மக்களுக்கும் எதிராக சாத்தான் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டான். மொர்தெகாயுக்காக அவர் கட்டிய தூக்கு மேடையில் ஆமான் தோற்கடிக்கப்பட்டதைப் போலவே, கிறிஸ்துவும் அவருடைய ஆவிக்குரிய சந்ததியை அழிக்க எதிரி வகுத்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்துகிறார். மேசியாவை அழிக்க சாத்தான் திட்டமிட்ட சிலுவையை பொறுத்தவரை, கிறிஸ்து “நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தைக் குலைத்து, அதை நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, சிலுவையின்மேல் ஆணியடித்து; துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்துகொண்டு, வெளியரங்கமான கோலமாக்கி, அவைகளின்மேல் சிலுவையிலே வெற்றிசிறந்தார்” (கொலோசெயர் 2:14-15). மொர்தெகாயுக்காக ஆமான் கட்டிய தூக்கு மரத்தில் ஆமான் தூக்கிடப்பட்டதைப் போலவே, கிறிஸ்துவை அழிக்க பிசாசு எழுப்பிய சிலுவையால் பிசாசே நசுக்கப்பட்டான்.

நடைமுறை பயன்பாடு: வாழ்க்கையில் நம் சூழ்நிலைகளில் தேவனுடைய கரத்தைப் பார்ப்பதற்கும், விஷயங்களை தற்செயலாகக் காண்பதற்கும் இடையில் நாம் செய்யும் தேர்வை எஸ்தர் புத்தகம் விளக்கி காண்பிக்கிறது. தேவன் பிரபஞ்சத்தின் இறையாண்மை கொண்ட ஆட்சியாளர், அவருடைய திட்டங்கள் வெறும் தீய மனிதர்களின் செயல்களால் நகர்த்தப்படாது என்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்க முடியும். அவரது பெயர் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், தனிநபர்கள் மற்றும் தேசம் ஆகிய இரு மக்களுக்கும் அவர் அளித்த அக்கறை முழுவதும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. உதாரணமாக, அகாஸ்வேரு ராஜாவுக்கு சரியான நேரத்தில் தூக்கமின்மைக்கு சர்வவல்லமையுள்ள தேவனின் செயல்பாட்டையும் செல்வாக்கையும் காண நாம் தவற முடியாது. மொர்தெகாய் மற்றும் எஸ்தரின் உதாரணம் மூலம், நம்முடைய தேவன் நேரடியாக நம்முடைய ஆவிகளுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தும் மௌனமான அன்பு மொழி இந்த புத்தகத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

எஸ்தர் ஒரு தெய்வீக மற்றும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவி இருப்பதை நிரூபித்தார், அது மிகுந்த பலத்தையும் விருப்பமான கீழ்ப்படிதலையும் காட்டியது. எஸ்தரின் மனத்தாழ்மை தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களிடமிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது, இதனால் அவர் ராணியின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டார். மரியாதைக்குரிய மற்றும் தாழ்மையுடன் இருப்பது, மனிதனால் சாத்தியமில்லாத சூழ்நிலைகளில் கூட கடினமாக இருந்தாலும், பெரும்பாலும் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லப்படாத ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக நம்மை அது அமைக்கிறது என்பதை அவர் நமக்குக் காட்டுகிறார். வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும், குறிப்பாக சோதனைகளில் அவளுடைய தெய்வீக மனப்பான்மையைப் பின்பற்றுவது நல்லது. எழுதப்பட்ட எழுத்தில் ஒரு முறைகூட புகார் அல்லது மோசமான அணுகுமுறை இல்லை. தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் "ஆதரவை" எஸ்தர் வென்றாள் என்று பல முறை படித்தோம். அத்தகைய தயவுதான் இறுதியில் அவளுடைய மக்களைக் காப்பாற்றியது. நியாயமற்ற துன்புறுத்தல்களைக் கூட ஏற்றுக்கொள்வதோடு, மனத்தாழ்மையும், தேவன் மீது சாய்வதற்கான உறுதியும் சேர்ந்து ஒரு நேர்மறையான அணுகுமுறையைப் பேணுவதற்கான எஸ்தரின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுவதால் நமக்கும் அத்தகைய உதவி வழங்கப்படலாம். இது போன்ற ஒரு காலத்திற்கு தேவன் நம்மையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வைத்திருக்கிறார் என்பது யாருக்குத் தெரியும்?

Englishமுகப்பு பக்கம்

எஸ்தரின் புத்தகம்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries