3 யோவான் புத்தகம்


கேள்வி: 3 யோவான் புத்தகம்

பதில்:
எழுத்தாளர்: 3 யோவானின் புத்தகம் அதன் எழுத்தாளரை நேரடியாக அவரது பெயரைக் குறிப்பிட்டு கூறவில்லை. திருச்சபையின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து வந்த பாரம்பரிய நம்பிக்கையானது, இந்த புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் என்று கூறுகிறது. கிறிஸ்துவின் மற்றொரு சீடரான யோவான் இந்த கடிதத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன. இருப்பினும், எல்லா ஆதாரங்களும் எழுத்தாளரை யோவானின் சுவிசேஷத்தை எழுதிய அன்பான சீஷனாகிய யோவான் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

எழுதப்பட்ட காலம்: 3 யோவானின் புத்தகம் யோவானின் மற்ற நிருபங்களான 1 மற்றும் 2 யோவான், கி.பி. 85-95 க்கு இடையில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

எழுதப்பட்டதன் நோக்கம்: இந்த மூன்றாவது நிருபத்தை எழுதுவதில் யோவானின் நோக்கம் மும்மடங்கு. முதலாவதாக, கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதற்காக ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்குச் சென்று கொண்டிருந்த பயண பிரசங்கிகளுக்கு விருந்தோம்பும் ஊழியத்தில் தனது அன்பான சக ஊழியரான காயுவைப் பாராட்டவும் ஊக்குவிக்கவும் அவர் எழுதுகிறார். இரண்டாவதாக, ஆசியா மாகாணத்தில் உள்ள திருச்சபைகளில் ஒன்றைக் கைப்பற்றிய ஒரு சர்வாதிகாரத் தலைவரான ஒரு தியோத்திரேப்பின் நடத்தையை அவர் மறைமுகமாக எச்சரிக்கிறார், கண்டிக்கிறார், அவருடைய நற்செய்தியானது அப்போஸ்தலருக்கும் அவர்கள் நிலைத்து நின்ற அனைத்திற்கும் நேரடியாக எதிர்த்து நின்றார். மூன்றாவதாக, அனைவரிடமிருந்தும் ஒரு நல்ல சாட்சியம் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட தேமேத்திரியுவின் உதாரணத்தை அவர் பாராட்டுகிறார்.

திறவுகோல் வசனங்கள்: 3 யோவான் 4, “என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை.”

3 யோவான் 11, “பிரியமானவனே, நீ தீமையானதைப் பின்பற்றாமல், நன்மையானதைப் பின்பற்று, நன்மைசெய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான்; தீமைசெய்கிறவன் தேவனைக் காணவில்லை.”

சுருக்கமான திரட்டு: எபேசுவிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு நகரத்தில் ஏதோவொரு செல்வத்தையும் வேறுபாட்டையும் கொண்ட ஒரு சாதாரண மனிதரான காயுவாகிய கிறிஸ்துவில் மிகவும் விரும்பப்படும் இந்த சகோதரருக்கு சத்தியத்தை யோவான் தனது வழக்கமான வலுவான முக்கியத்துவத்துடன் எழுதுகிறார். காயுவின் கவனிப்பையும் விருந்தோம்பலையும் அவர் மிகவும் பாராட்டுகிறார், அவருடைய தூதுவர்களுக்கு நற்செய்தியை ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதே அவர்களின் நோக்கம், அவர்கள் அவருக்குத் தெரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது அந்நியர்களாக இருந்தாலும் சரி, உபசரிப்பில் சலிப்படையாமல் செய்து வந்தார். தியோத்திரேப்புவின் உதாரணத்தைப் போலில்லாமல், தொடர்ந்து நன்மை செய்யவும், தீமையைப் பின்பற்ற வேண்டாம் என்றும் யோவான் அறிவுறுத்துகிறார். இந்த மனிதன் ஆசியாவில் ஒரு திருச்சபையின் தலைமையை எடுத்துக் கொண்டார், யோவானின் அதிகாரத்தை ஒரு அப்போஸ்தலனாக அங்கீகரிக்க மறுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அவருடைய கடிதங்களைப் பெற்று அவருடைய அறிவுறுத்தல்களுக்கு அடிபணியவும் மறுத்துவிட்டார். யோவானுக்கு எதிராக தீங்கிழைக்கும் அவதூறுகளையும், யோவான் அனுப்பிய செய்தியாளர்களுக்கு ஆதரவையும் விருந்தோம்பலையும் காட்டிய உறுப்பினர்களை வெளியேற்றினான். அவர் தனது கடிதத்தை முடிப்பதற்கு முன், தேமேத்திரியுவின் உதாரணத்தையும் பாராட்டுகிறார், அவர்களில் சிறந்த அறிக்கைகளைக் கேட்டிருக்கிறார்.

இணைப்புகள்: அந்நியர்களுக்கு விருந்தோம்பல் வழங்குவதற்கான கருத்து பழைய ஏற்பாட்டில் ஏராளமான முன்னுதாரணங்களைக் கொண்டுள்ளது. இஸ்ரவேலில் விருந்தோம்பல் செயல்களில் உணவு, உறைவிடம் மற்றும் பாதுகாப்புக்காக அந்நியர்களை வீட்டிற்கு தாழ்மையுடன் வரவேற்பது (ஆதியாகமம் 18:2-8, 19:1-8; யோபு 31:16-23, 31-32) போன்றவைகள் அடங்கும். கூடுதலாக, பழைய ஏற்பாட்டுப் போதனை இஸ்ரவேலரை தேவனுடைய விருந்தோம்பலைச் சார்ந்து இருக்கும் அந்நியப்பட்ட மனிதர்களாகவும் (சங்கீதம் 39:12) சித்தரிக்கிறது, மேலும் தேவன் அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்திசெய்து, அவர்களை எகிப்திலிருந்து மீட்டு, அவர்களுக்கு வனாந்தரத்தில் உணவளித்து ஆடை உடுத்துவித்தார் (யாத்திராகமம் 16; உபாகமம் 8:2-5).

நடைமுறை பயன்பாடு: யோவான், எப்போதும் போலவே, நற்செய்தியின் சத்தியத்தில் நடப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார். நம்முடைய சக கிறிஸ்தவர்களுக்கு விருந்தோம்பல், ஆதரவு மற்றும் ஊக்கம் ஆகியவை இயேசுவின் போதனைகளின் முக்கிய கட்டளைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் காயு இந்த ஊழியத்தின் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. நம்மால் முடிந்த போதெல்லாம் அதைச் செய்ய வேண்டும், வருகை தரும் மிஷனரிகள், பிரசங்கிகள் மற்றும் அந்நியர்கள் (அவர்கள் உண்மையான விசுவாசிகள் என்று நமக்குத் தெரிந்தவரை) நம் சபைகளுக்கு மட்டுமல்ல, நம் வீடுகளுக்கும் வரவேற்பதுடன், அவர்களுக்குத் தேவையான ஆதரவையும் ஊக்கத்தையும் அவர்களுக்கு வழங்குகிறவர்களாக இருக்கவேண்டும்.

நற்செய்திக்கு ஏற்ப சொற்களும் செயல்களும் உள்ளவர்களின் உதாரணத்தை மட்டுமே பின்பற்றுவதற்கும், தேமேத்திரியு போன்றவர்களைப் பற்றி விழிப்புடன் இருப்பதற்கு போதுமான விவேகத்துடன் இருப்பதற்கும் நாம் எப்போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இதையேதான் இயேசுவும் கற்பித்தார்.

English


முகப்பு பக்கம்
3 யோவான் புத்தகம்

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்