settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang

Ano ang itinuturo ng Bibliya patungkol sa pagiging mabuting mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga Kristiyanong ama?

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging isang Kristyanong ina?

Paano ba dapat dinidisiplina ng mga Kristiano ang kanilang mga anak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagpigil sa pagbubuntis o family planning?

Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyanong magulang kung sila ay may alibughang anak?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapaampon ng anak?

Ano ba dapat ang tamang kaayusan ng pagpapahalaga sa ating mga pamilya?

Ano ang ibig sabihin ng utos na igalang ang ama at ina?

Paano haharapin ng isang Kristiyano ang isyu ng pagiging baog o kawalan ng kakayahang magkaanak?

Ano ang dapat gawin sa rebeldeng anak ayon sa Bibliya?

Ano ang papel ng asawang lalaki at asawang babae sa pamilya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagaalaga sa ating mga magulang na matatanda na?

Lagi bang ang mga anak ay pagpapalang mula sa Diyos?

Mahalaga ba na magkaroon ang isang bata ng edukasyong Kristiyano?

Paano haharapin ng mga magulang na Kristiyano ang kamatayan ng isang batang anak?

Ano ang pananaw ng Bibliya sa karahasan sa tahanan?

Paano natin igagalang ang ating mga mapangabusong magulang?

Ano ang Biblikal na paraan upang akayin ang isang bata kay Kristo?

Paano babalansehin ang ‘pagiwan’ at ‘pakikipisan sa asawa’ sa ‘paggalang sa mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagka-agas ng sanggol?

Pakikitungo sa biyenan…?

Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga dalagang ina?

Paano haharapin ng mga Kristiyanong magulang ang pagdadalang tao ng kanilang menor de edad na anak?

Ano ang ibig sabhin ng Diyos ng Kanyang sabihin kay Adan at Eba na magpakarami at punuin ang digdig?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa magkahalong pamilya ng mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangaabuso sa mga bata?

Paano inilalarawan ng Bibliya ang isang huwarang pamilyang Kristiyano?

Paano magkakaroon ng kaaliwan ang isang mananampalatayang namatayan ng magulang?

Gusto kong magkaanak ngunit ayaw ng aking asawa, ano ang aking gagawin?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa suwail na anak?

Mahalaga ba ang pagdedebosyon ng pamilya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagpaplano ng pamilya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa problema sa pamilya?

Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang ama ng mga ulila?

Ipinangako ba ng Bibliya na ang pagpapalaki sa mga anak ayon sa katuruan ng Diyos ay laging magbubunga sa makadiyos na mga anak (Kawikaan 22:6)?

Inaasahan ba ng Diyos ang lahat ng tao na magkaanak?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagiiwan ng mana ng magulang sa kanilang mga anak?

Isa akong magulang; paano ko papayagan ang aking anak na nasa hustong gulang na tumayo sa sariling paa?

Ano ang sinasabi ng Biliya tungkol sa pagsunod sa mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga pamamaraan na permanenteng pumipigil sa pagkakaroon ng anak gaya ng ligation o pagpapatali o vasectomy?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbubuntis?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapalaki ng mga anak?

Ano ang dapat na maging saloobin ng mga Kristiyano sa edukasyong sekswal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kumpetisyon ng magkapatid?

Dapat bang manatili ang mga ina sa loob ng tahanan?

Paano ako tatagal sa pagpapalaki sa aking anak na tinedyer?

Ano ang ibig sabihin ng mga salitang "ituro sa bata ang daang dapat lakaran?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries