Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging MagulangMga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang

Ano ang itinuturo ng Bibliya patungkol sa pagiging mabuting mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga Kristiyanong ama?

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging isang Kristyanong ina?

Paano ba dapat dinidisiplina ng mga Kristiano ang kanilang mga anak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagpigil sa pagbubuntis o family planning?

Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyanong magulang kung sila ay may alibughang anak?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapaampon ng anak?

Ano ba dapat ang tamang kaayusan ng pagpapahalaga sa ating mga pamilya?

Ano ang ibig sabihin ng utos na igalang ang ama at ina?

Paano haharapin ng isang Kristiyano ang isyu ng pagiging baog o kawalan ng kakayahang magkaanak?

Ano ang dapat gawin sa rebeldeng anak ayon sa Bibliya?

Ano ang papel ng asawang lalaki at asawang babae sa pamilya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagaalaga sa ating mga magulang na matatanda na?

Lagi bang ang mga anak ay pagpapalang mula sa Diyos?

Mahalaga ba na magkaroon ang isang bata ng edukasyong Kristiyano?

Paano haharapin ng mga magulang na Kristiyano ang kamatayan ng isang batang anak?

Ano ang pananaw ng Bibliya sa karahasan sa tahanan?

Paano natin igagalang ang ating mga mapangabusong magulang?

Ano ang Biblikal na paraan upang akayin ang isang bata kay Kristo?

Paano babalansehin ang ‘pagiwan’ at ‘pakikipisan sa asawa’ sa ‘paggalang sa mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagka-agas ng sanggol?

Pakikitungo sa biyenan…?

Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga dalagang ina?

Paano haharapin ng mga Kristiyanong magulang ang pagdadalang tao ng kanilang menor de edad na anak?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang