settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Mga tao sa Biblia

Lumang Tipan

Sino si Adan sa Bibliya?

Sino si Eba sa Bibliya?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Noe?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Job?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Abraham?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Sarah?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Isaac?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Jacob?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Jose?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Moises?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Aaron?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Josue?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Samson?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Ruth?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Samuel?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni haring Saul?

Ano ang ating matututunan mula sa buhay ni David?

Ano ang ating matututunan mula sa buhay ni haUhring Solomon?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Elias?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Eliseo?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Isaias?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Jeremias?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Daniel?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Ezekiel?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Ester?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Ezra?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Nehemias?

Bagong Tipan

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Juan Bautista?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol kay birheng Maria?

Ano ang mga pangunahing pangyayari sa buhay ni Jesu Cristo (unang bahagi)?

Ang ang mga pangunahing kaganapan sa buhay ni Cristo (ikalawang bahagi)?

Ano ang mga pangunahing kaganapan sa buhay ni Cristo (ikatlong bahagi)?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Pedro?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni apostol Juan?

Sino si Mateo sa Bibliya?

Sino si Judas Iscariote?

Ano ang ating matututnan sa buhay ni Maria ng Betanya?

Sino si Lazaro sa Bibliya?

Sino si Nicodemo sa Bibliya?

Sino si Felipe sa Bibliya?

Ano ang matututunan natin sa buhay ni Esteban?

Ano ang ating matututunan mula sa buhay ni Barnabas?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Santiago na kapatid ni Jesus?

Sino si Juan Marcos sa Bibliya?

Ano ang ating matututunan mula sa buhay ni Pablo? Sino si Pablo?

Sino si Lukas sa Bibliya?

Sino si Apolos?

Ano ang ating matututunan sa buhay ni Timoteo?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Mga tao sa Biblia
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries