Mga katanungan patungkol sa Biblia ayon sa Paksa 

Mga katanungan patungkol sa Biblia ayon sa Paksa

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa aborsyon o pagpapalaglag?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa parusang kamatayan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Depresyon? Paano ba malalabanan ng Kristiyano ang depresyon?

Ano ang ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghawak ng pera?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kagalingan sa sakit? Ang kagalingang pisikal ba ay kasama sa pagtubos ni Kristo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa giyera o digmaan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kahalagahan ng pananagutan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkagalit?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa takot?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkain na dapat nating kainin (Kosher)? May mga pagkain ba na dapat na iwasan ang mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa multo / pagpaparamdam?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa tsismis?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagseselos?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa katamaran?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa katiyagaan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagmamataas?

Ano ang tamang pananaw ng Kristiyano sa pagpapahalaga sa sarili?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagaalala?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa AIDS/HIV? Ang AIDS/HIV ba ay hatol na mula sa Diyos?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astrolohiya o sa Zodiac? Ang astrolohiya ba ay isang bagay na dapat pagaralan ng mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kanser?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa edukasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananampalataya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkamuhi o pagkapoot, matinding galit?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagugnayan sa mga patay?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa masasamang panaginip/bangungot?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sakit?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa karahasan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa trabaho?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtawag ng kaluluwa ng tao?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsasayaw? Dapat bang magsayaw ang mga Kristiyano?

Ano ang tamang pananaw ng Kristiyano sa pagbabago ng klima (climate change)?

Ano ang pag-ibig na sekswal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpuputol ng sumpa sa salit-saling lahi?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilegal na imigrasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapatong ng kamay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya sa paglalakbay ng kaluluwa sa labas ng katawan/astral projection?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pedophilia?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga pamahiin?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga bampira?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtupad sa iyong sumpa?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Biblia ayon sa Paksa