settings icon
share icon
Tanong

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kapitalismo?

Sagot


Ayon sa diksyunaryo, ang ibig sabihin ng kapitalismo ay “isang sistema sa ekonomiya kung saan ang mga pribado o korporasyon ang nagmamay-ari ng mga produkto sa pamamagitan ng pamumuhunan na pribadong pinagpapasyahan at ang presyo, produksyon at pamamahagi ng mga produkto ay nadedetermina sa isang malayang merkado.” Habang hindi binabanggit sa Bibliya ang salitang kapitalismo, marami itong sinasabi tungkol sa isyu ng ekonomiya. Halimbawa, ang mga talata sa buong Aklat ng Kawikaan at marami sa mga talinghaga ni Hesus ay may kinalaman sa mga bagay-bagay tungkol sa ekonomiya. Dahil dito, matututunan natin kung ano ang dapat nating maging saloobin patungkol sa kayamanan at kung paano pamamahalaan ng Kristiyano ang kanyang pananalapi. Nagbibigay din ang Bibliya ng paglalarawan sa kalikasan ng tao na tutulong sa atin upang timbangin ang posibleng tagumpay at kabiguan ng isang sistema ng ekonomiya sa isang sosyedad.

Dahil ang ekonomiya ay isang aspeto ng sosyedad kung saan nagaganap ang ating pang araw-araw na buhay, dapat natin itong timbangin mula sa pananaw ng Kasulatan. Kung gagamitin natin ang Bibliya bilang batayan, makakapagtatag tayo ng modelo para sa isang pamahalaan at isang ekonomiya na nagpapalaya sa kakayahan ng tao at nililimitahan ang pagiging makasalanan ng tao. Sa Genesis 1:28, sinabi ng Diyos na dapat nating lupigin ang mundo at magkaroon ng kapamahalaan sa mga nilalang na narito. Ang isang aspeto nito ay maaring magkaroon ng sariling pagaari ang mga tao at mayroon silang kapamahalaan sa kanilang pagaari. Dahil mayroon tayo ng sariling pagpapasya at pribadong karapatan ng pagmamay-ari, maipagpapalagay natin na dapat tayong magkaroon ng kalayaan na ipagpalit ang pribadong kalayaan ng pagmamay-ari sa isang malayang merkado kung saan nangyayari ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo.

Gayunman dahil sa pagkakasala ng sangkatauhan, maraming bahagi ng mundo ang naging mga lugar ng kabulukan at kasalatan. At bagama’t binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos sa Kanyang mga nilikha, dapat tayong maging mabuting katiwala ng lahat ng bagay na ating pinakikinabangan. Sa kasaysayan, ang malayang kalakalan ang nagbigay ng pinakamalaking kalayaan at pinaka epektibong paraan sa pagtatagumpay ng anumang ekonomiya na itinatag ng tao. Sa esensya, ang pansariling interes ay pumapabor sa isang malayang sistema ng kapitalismo. Ngunit maging ang Ebanghelyo ay umaapela para sa ating pansariling sariling interes na tanggapin si Hesu Kristo na ating Tagapagligtas upang makatiyak tayo sa ating patutunguhan sa walang hanggan.

Mula sa perspektibo ng Kristiyano, ang basehan ng pribadong pagmamay-ari ay nakasalalay sa paglikha sa atin sa wangis ng Diyos. Maaari tayong gumawa ng desisyon sa ating mga ari arian na maaari nating maipagpalit sa isang sistema ng malayang merkado. Ngunit minsan ang kagustuhan na magkaroon ng pribadong pagaari ay nagreresulta sa ating pagiging makasalanan. Dahil sa ating makasalanang kalikasan, nagresulta ito sa katamaran at kapabayaan. Ang katotohanan ay makakamit lamang ang hustisya sa ekonomiya kung ang bawat isa ay nananagot sa kanyang pagiging produktibo.

Sa kasaysayan, may ilang kapakinabangan ang tao sa kapitalismo. Pinalawak nito ang potensyal sa ekonomiya. Ipinagkaloob din nito ang pundasyon ng kalayaan sa pulitika at sa ekonomiya. Kung hindi kinokontrol ng gobyerno ang merkado, may kalayaan sa ekonomiya sa maraming aspeto ng aktibidad sa pagnenegosyo. Ang kapitalismo din ang naging daan sa kalayaan sa pulitika dahil nililimitahan nito ang papel ng gobyerno sa ekonomiya at dahil dito ay nililimitahan ang sakop ng gobyerno sa maraming aspeto ng sosyedad. Hindi aksidente na ang karamihan ng mga bansa na may malayang pulitika ay mayroon ding malayang ekonomiya.

Gayunman, hindi maaari at hindi dapat na iendorso ng mga Kristiyano ang bawat aspeto ng kapitalismo. Halimbawa, maraming sumusuporta sa kapitalismo ang nanghahawak sa paniniwala ng utilitarianismo na sumasalungat sa pananaw ng Bibliya sa hangganan ng mga bagay. Dapat na tinatanggihan natin ang pilosopiya ng utilitarianismo. Gayundin, may mga isyu sa moralidad at ekonomiya na dapat na isaalang-alang. Bagamat may may balidong kritisismo sa kapitalismo tulad ng monopolya at isyu ng polusyon, maaari itong mapigilan ng limitadong pagkontrol ng gobyerno. At kung makokontrol ang kapitalismo sa matalinong paraan, magdudulot ito ng kasaganaan at kalayaan sa mga tao.

Ang isa sa pangunahing argumentong moral laban sa kapitalismo ay ang pagiging gahaman, na siyang dahilan kung bakit nagdududa ang mga Kristiyano sa sistema ng malayang pagnenegosyo. Sinasabi ng mga kritiko ng kapitalismo na ang sistemang ito ang nagiging dahilan ng pagiging gahaman ng tao. Ngunit dapat ding isaalang-alang ang katanungan na ang sistema nga ba ng kapitalismo ang dahilan ng pagiging gahaman ng tao o talagang may mga gahamang tao na ginagamit ang kalaayan sa ekonomiya upang makamit ang kanilang pansariling interes? Sa liwanag ng paglalarawan ng Bibliya tungkol sa kalikasan ng tao (Jeremias 17:9), ang huling argumento ang mas nakikitang dahilan. Dahil likas na makasalanan at makasarili ang tao, may ilan na gagamitin ang sistema ng kapitalismo upang bigyang kasiyahan ang kanilang sarili. Ngunit hindi ito talaga kritisismo laban sa kapitalismo kundi sa realidad ng kalikasan ng tao. Ang kapitalismo ay isang sistema hindi upang baguhin ang masasamang tao kundi upang protektahan tayo laban sa kanila. Ang kapitalismo ay isang sistema kung saan mas kakaunting problema ang maaaring idulot ng masasamang tao at nagbibigay kalayaan ito sa mabubuting tao na gumawa ng mabuti. Ngunit nagagamit din ng makasarili at gahaman ang kapitalismo para sa kanilang makasariling hangarin.

Mahalagang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng pansariling interes at pagiging makasarili. Ang lahat ng tao ay may pansariling interes na maaaring hindi makasarili. Halimbawa, interes natin na magkaroon ng trabaho at kumita ng pera para masuportahan ang ating pamilya. Magagawa natin ito sa paraan na hindi tayo magiging makasarili. Sa isang banda. Ang ibang sistema ng eknomiya gaya ng sosyalismo ay tinatanggihan ang biblikal na kahulugan ng kalikasan ng tao. Bilang resulta pinapayagan nila na ang kontrol sa ekonomiya ay mapasakamay ng iilang gahamang tao. Ang mga nagrereklamo sa impluwensya ng malalaking korporasyon sa ating buhay ay dapat na ikunsidera ang sosyalistang pamamaraan ng pagkontrol sa ekonomiya na iilang burukrata sa gobyerno ang kokontrol sa bawat aspeto ng ating buhay.

Bagamat makikitang malinaw minsan ang pagkagahaman sa sistemang kapitalista, dapat nating tandaan na hindi sistema ang dahilan – kundi ang pagiging gahaman ay bahagi na ng makasalanang kalikasan ng tao. Ang solusyon ay hindi sa pagbabago ng sistema sa ekonomiya kundi sa pagbabago ng puso ng tao na mangyayari lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Hesu Kristo.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kapitalismo?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries