settings icon
share icon
Fråga

Hur kan jag veta om något är en synd?

Svar


Det finns två frågor som berörs i denna fråga, att de saker som Bibeln uttryckligen nämner och förklarar som synd och de Bibeln inte direkt tar itu med. Bibliska listor över de olika synderna inkluderar Ordspråksboken 6:16-19, Gal 5:19-21, och 1 Kor 6:9-10. Det kan inte finnas något tvivel om att dessa passager påvisar aktiviteter som är syndiga, saker som Gud inte godkänner. Mord, äktenskapsbrott, lögn, stöld, etc. finns det ingen tvekan om att Bibeln ser sådant som synd. Den svårare frågan är att bestämma vad som är synd inom områden som Bibeln inte direkt nämner. När Bibeln inte täcker ett visst ämne har vi några allmänna principer ifrån Hans ord att vägleda oss.

För det första när det inte finns någon specifik skriftlig referens är det bra att fråga inte om en viss sak är fel, utan snarare om det är definitivt bra. Bibeln säger till exempel att vi ska "ta vara på varje tillfälle" (Kol 4:5). Våra få dagar här på jorden är så korta och dyrbara i förhållande till evigheten så vi bör aldrig slösa tid på själviska saker och istället använda det så att "Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det,"(Ef 4:29).

Ett bra prov är att bestämma om vi kan ärligt, med gott samvete, be Gud att välsigna och använda aktiviteten för Hans eget bästa syfte. "Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära," (1 Kor 10:31). Om det finns utrymme för tvivel om huruvida det behagar Gud, då är det bäst att låta bli. "Allt som inte sker av tro är synd,"(Rom 14:23). Vi måste komma ihåg att våra kroppar, liksom våra själar, har räddats och tillhör Gud. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!" (1 Kor 6:19-20). Denna stora sanning bör ha en verklig inverkan på vad vi ska göra och vart vi går.

Dessutom måste vi utvärdera våra handlingar, inte bara i förhållande till Gud, men också i förhållande till deras inverkan på vår familj, våra vänner och andra människor i allmänhet. Även om en viss sak inte kan skada oss personligen så om det skadligt påverkar eller påverkar någon annan är det en synd. "Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av...Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva," (Rom 14:21, 15:1).

Slutligen, kom ihåg att Jesus Kristus är vår Herre och Frälsare, och ingenting annat kan tillåtas att ta företräde framför vår överensstämmelse med hans vilja. Ingen vana, rekreation eller ambition kan tillåtas att ha otillbörlig kontroll över våra liv; Endast Kristus har denna myndighet. "'Allt är tillåtet för mig', men allt är inte nyttigt. 'Allt är tillåtet för mig', men jag ska inte låta något ta makten över mig,"(1 Kor 6:12).

"Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom." (Kol 3:17).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag veta om något är en synd?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries