settings icon
share icon
Fråga

Vad undervisar bibeln om treenigheten?

Svar


Den svåraste delen i ett kristets koncept av treenighet är att det inte finns något sätt att helt och fullt förklara den. Treenigheten är ett koncept som är omöjligt för en människa att fullt förstå och ensam förklara. Gud är oändligt mycket större än vi är, därför ska vi inte förvänta oss att helt och fullt förstå Honom. Bibeln undervisar oss att Fadern är Gud, att Jesus är Gud, och att den Heliga Anden är Gud. Bibeln lär oss också att det bara finns en Gud. Vi kan förstå en del fakta om relationen mellan de olika personerna i treenigheten, men den ultimata bilden, den är ofattbar för människan. Det betyder inte att det är sant eller inte baserat på bibeln.

Ordet ”treenighet” används inte i bibeln och ha det i bakhuvudet när du studerar detta ämne. Det är en term som använda för att försöka beskriva den tre sidiga Guden, det faktum att det finns 3 existerande och eviga personer som utgör Gud. Förstå att detta INTE på något sätt en antydan på att det finns 3 gudar. Treenigheten är 1 Gud i 3 personer. Det är inget fel med att använda termen ”treeninghet” även om ordet inte finns i bibeln. Det är ett kortare sätt att säga ordet ”treenighet” än att säga 3 sammanexisterande, eviga personerna. Om detta leder till ett problem för dig, beakta det här: Ordet morfar eller farfar används inte i bibeln heller. Ändå vet vi att det fanns mor och farföräldrar i bibeln. Abraham var farfar till Jakob. Så häng inte upp dig på själva termen ”treenighet”. Vad som har riktig betydelse är att konceptet är REPRESENTERAT genom ordet ”treenighet” som finns i bibeln. Med denna introduktion ur vägen kommer bibelns verser ge en diskussion om treenigheten.

1) Det finns en Gud: 4 Moseboken 6:4; 1 Korintierbrevet 8:4; Galaterbrevet 3:20; 1 Timothoesbrev 2:5.

2) Treenigheten består av tre personer: 1 Moseboken 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Jesaja 6:8; 48:16; 61:1; Matteusevangeliet 3:16-17; 2 Korintierbrevet 13:14. I verserna i Gamla Testamentet är kunskap från Hebreerbrevet hjälpsamt. I 1 moseboken 1:1 används egennamnet ”Elohim.” i 1 Moseboken 1:26; 3:22; 11:7 och Jesaja 6:8 är egennamnet för oss använt istället. ”Elohim” och ”oss” tyder definitivt att det är fler än två. På Engelska har de bara två former för singular och plural. I hebreiskan är allt som är i par som ögon, öron, händer använt istället. Ordet ”elohim” och pronomen för ”oss” står i plural form – definitivt mer än två – och måste alltså vara tre eller mer (Fader, Son, Helig ande).

I Jesaja 48:16 och 61:1 talar Sonen men refererar till Fadern och den Helige Anden. Jämför Jesaja 61:1 med Lukasevangeliet 4:4-19 för att se att det är Sonen som talar. Matteusevangeliet 3:16-17 beskriver händelsen Jesu dop. Se att det är Gud den Helige Anden som stiger ner till Gud Sonen när Gud Fadern som visar Hans välbehag i Sonen. Matteusevangeliet 28:19 och 2 korintierbrevet 13:14 är två exempel på 3 distinkta personer i treenigheten.

3) Medlemmarna av treenigheten är en särskiljning av varandra i diverse verser: I Gamla Testamentet är ”HERRE” en särskiljning från ”herren” (1 Mosebok 19:24; Hosea 1:4). ”HERREN” har en ”son” (Psaltaren 2:7, 12; Ordspråksboken 30:2-4). Anden är särskiljd från ”HERREN” (Predikaren 27:18) och från ”Gud” (Psaltaren 51.10-12). Gud Sonen är särskiljd från Gud Fadern (Psaltaren 45.6-7, Hebreerbrevet 1:8-9). I Nya Testamentet är Johannesevangeliet 14:16-17 där Jesus talar till Fadern om att sända en Hjälpare, den Helige Anden. Detta visar att Jesus inte såg sig själv att vara Fader eller den Helige Anden. Beakta också alla de andra gångerna i evangeliet där Jesus talar till Fadern. Var det som att tala till sig själv? Nej. Han talade till en annan person i treenigheten – Fadern.

4) Varje medlem i treenigheten är Gud. Fadern är Gud: Johannesevangeliet 6:27; Romarbrevet 1:7; 1 Petrusbrev 1.2. Sonen är Gud: Johannesevangeliet 1:1, 14; Romarbrevet 9:5; Kolosserbrevet 2:9; Hebreerbrevet 1:8; 1 Johannesbrev 5:20. Den Helige Anden är Gud: Apostlagärningarna 5.3-4; 1 Korintierbrevet 3:16 (Den som bor i oss är den Helige Anden – Romarbrevet 8:9; Johannesevangeliet 14:16-17; Apostlagärningarna 2:1-4).

5) Underordnanden i treenigheten: Skriften visar att den Helige Anden är underordnar sig till Fadern och Sonen, och Sonen underordnar sig Fadern. Det är en inre relation, och som inte förnekar det gudomliga av någon av personerna i treenigheten. Det är enkelt sätt ett område där vår mänskliga begränsning gör att vi inte kan förstå den ofantliga Guden. Angående Sonen läs: Lukasevangeliet 22:42; Johannesevangeliet 5:36; Johannesevangeliet 20:21; 1 Johannesbrev 4:14. Angående den Helige Anden läs: Johannesevangeliet 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 och speciellt Johannesevangeliet 16:13-14.

6) Uppgiften om de individuella medlemmarna i treenigheten: Fadern är den slutgiltiga källan eller grund till: 1) universum (1 Korintierbrevet 8:6; Uppenbarelseboken 4.11); 2) fantastisk uppenbarelse (Uppenbarelseboken 1:1); 3) räddning (Johannesevangeliet 3:16-17); och 4) Jesu mänskliga verk (Johannesevangeliet 5.17; 14:10). Fadern tog INTIATIVET till alla dessa ting.

Sonen är ombud genom Fadern som gör följande verk: 1) Skapelsen och försörjning av universum (1 Korintierbrevet 8:6; Johannesevangeliet 1:3, Kolosserbrevet 1:16-17); 2) fantastisk uppenbarelse (Johannesevangeliet 1:1; Matteusevangeliet 11:27; Johannesevangeliet 16:12-15; Uppenbarelseboken 1:1) och 3) räddningen (2 Korintierbrevet 5:19; Matteusevangeliet 1:21, Johannesevangeliet 4:42). Fadern gör alla de här olika tingen genom Sonen, som fungerar som Hans ombud.

Den Helige Anden är vägen som Fadern gör följande verk genom: 1) Skapelsen och försörjning av universum (1 Moseboken 1:2; Job 26:13; Psaltaren 104:30); 2) fantastisk uppenbarelse (Johannesevangeliet 16:12-15; Efesierbrevet 3:5; 2 Petrusbrev 1:21); 3 räddning (Johannesevangeliet 3.6; Titus 3:5; 1 Petrusbrev 1:2); 4) Jesu verk (Jesaja 61:1; Apostlagärningarna 10:38). Fadern gör alla de här olika tingen genom kraften från den Helige Anden.

Ingen av de populära illustrationerna är helt exakt beskrivning på treenigheten. Ägget (eller äpplet) innehållet ett skal, vitan och gulan och alla delarna är ägget, inte ägget i sig själv. Fadern, Sonen och den Helige Anden är inte delar av Gud, var och en är Gud. Vattnets illustration är något bättre men misslyckas ändå att helt beskriva treenigheten. Flytande, ånga och is är de tre formerna för vatten. Fadern, Sonen och den Helige Anden är inte en form av Gud, var och en av dem är Gud. Så, undertiden de här bilderna kanske ger oss en bild av treenigheten, är bilden inte helt sann. Den Oändlige Guden kan inte fullt beskrivas av en begränsad illustration. Istället för att fokusera på treenigheten, försök att fokusera på det faktum att Guds storhet och oändlig stora natur än på vår egen. ”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare?” (Romarbrevet 11:33-34)

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad undervisar bibeln om treenigheten?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries