settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om hur man hittar en mening med livet?

Svar


Bibeln är mycket tydlig om vad vårt syfte i livet borde vara. Män i både Gamla och Nya testamentet sökte efter och upptäckte livets syfte. Salomo, den klokaste man som någonsin levat, upptäckte det meningslösheten i livet när det bara levs för den här världen. Han ger dessa avslutande kommentarer i boken Predikaren: "Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont," (Pred 12:13-14). Salomo säger att livet handlar om att ära Gud med våra tankar och liv och därmed hålla hans bud, för en dag kommer vi att stå inför honom och dömas. En del av vårt syfte i livet är att frukta Gud och lyda honom.

En annan del av vårt syfte är att se livet på jorden i perspektiv. Till skillnad från dem som lägger fokus på det här livet, såg kung David sin tillfredsställelse i den tid som ska komma. Han sa, "Men jag ska få se ditt ansikte i rättfärdighet, jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar," (Ps 17:15). Till David, skulle full belåtenhet komma den dag då han vaknade (i sitt nästa liv) och skådar Guds ansikte (gemenskap med honom) och liknade honom (1 Joh 3:2).

I Psalm 73 talar Asaf om hur han var frestad att avundas de onda som inte verkade ha några bekymmer och byggde sina förmögenheter på ryggarna av dem som de utnyttjade, men då betänkte han deras oåterkalleliga slut. I motsats till vad de eftertraktade, säger han i vers 25 vad som betyder något för honom: "Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden." Relationen med Gud var allt som betydde något för Asaf. Utan denna relation har livet inget verkligt syfte.

Aposteln Paulus talade om allt han hade uppnått religiöst, innan han konfronterades med den uppståndne Kristus, och drog slutsatsen att allt var som en hög av gödsel jämfört med förträfflighet i att känna Jesus Kristus. I Filipperbrevet 3:9-10, säger Paulus att han vill ingenting annat än att känna Kristus och finnas i honom och att få hans rättfärdighet och att leva med tro på honom även om det innebar att lida och dö. Paulus syfte var att känna Kristus, med en rättfärdighet som erhållits genom tro på honom och leva i gemenskap med honom, även om det ledde till lidande (2 Tim 3:12). I slutändan, såg han till den tid då han skulle vara en del av "uppståndelsen från de döda".

Vårt ursprungliga syfte i livet när Gud skapade människan är 1) förhärliga Gud och njuta av gemenskap med honom, 2) ha goda relationer med andra, 3) arbete, och 4) ha herravälde över jorden. Men med människans syndafall är gemenskapen med Gud bruten, relationer med andra ansträngda, arbetet verkar alltid vara frustrerande och man kämpar för att upprätthålla någon tillstymmelse till herravälde över naturen. Endast genom att återställa gemenskap med Gud, genom tron på Jesus Kristus, kan syftet för livet återupptäckas.

Syftet med människan är att förhärliga Gud och njuta av honom för evigt. Vi förhärligar Gud genom att frukta och lyda honom, se till vårt framtida hem i himlen och att känna honom nära oss. Vi njuter av Gud genom att följa Hans syfte för våra liv, vilket gör det möjligt för oss att uppleva verkligt och varaktigt glädjerika liv som han önskar för oss.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om hur man hittar en mening med livet?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries