settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om stämningar?

Svar


Aposteln Paulus instruerade de troende i Korint att inte ta varandra till domstol (1 Kor 6:1-8). För kristna att inte förlåter varandra och inte kan förenas är ett andligt nederlag. Varför skulle någon vilja bli en kristen om kristna har lika många problem och är lika oförmögna att lösa dem? Det finns dock vissa fall då en stämningsansökan kan vara ett korrekt tillvägagångssätt. Om det bibliska mönstret för försoning har följts (Matt 18:15-17) och den felande parten fortfarande har fel är i vissa fall en rättegång motiverad. Detta bör endast ske efter mycket bön om vishet (Jakob 1:5) och samråd med andligt ledarskap.

Sammanhanget i 1 Kor 6:1-6 behandlar tvister i kyrkan men Paulus refererar till domstolsväsendet när han talar om domar om saker som rör det här livet. Paulus menar att domstolssystemet finns i frågor av detta liv som inte rör kyrkan. Kyrkans problem bör bedömas i kyrkan inte i domstolsväsendet.

Apostlagärningarna kapitel 21-22 nämner att Paulus arresteras och blir felaktigt anklagad för ett brott han inte begått. Romarna arresterade honom och "befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När de hade sträckt ut honom för piskan, sade Paulus till officeren som stod där: 'Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något?'" Paulus använde den romerska lagen och sitt medborgarskap för att skydda sig själv. Det finns inget fel med att använda domstolsväsendet så länge det sker med en rätt motiv och ett rent hjärta.

Paulus förklarar vidare: "Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust?" (1 Kor 6:7). Saken Paulus diskuterar här är vittnesbörden av troende. Det skulle vara mycket bättre för oss att vara utnyttjade till och med kränkas än det skulle vara att driva en person ännu längre bort från Kristus genom att ta honom/henne till domstol. Vilket är viktigast en rättslig strid eller kampen för en människas eviga själ?

Sammanfattningsvis bör kristna ta varandra till domstol i kyrkliga frågor? Absolut inte! Ska kristna ta varandra till domstol i civilrättsliga ärenden? Nej, inte om det kan på något sätt undvikas. Ska kristna ta icke-kristna till domstol i civilrättsliga ärenden? Återigen nej om det inte kan undvikas. Men i vissa fall som till exempel att skydda våra egna rättigheter (som i exemplet med aposteln Paulus), kan det vara lämpligt att söka en juridisk lösning.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om stämningar?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries