settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om skapelsen kontra evolution?

Svar


Syftet med detta svar är inte att presentera ett vetenskapligt argument i debatten om skapelsen kontra evolution. För vetenskapliga argument för att skapelsen och/eller mot evolutionen, rekommenderar vi "Answers in Genesis" och "Institute for Creation Research".

Syftet med denna artikel är att förklara varför, enligt Bibeln, debatten runt skapelse kontra evolution existerar. Romarbrevet 1:25 förklarar: "De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen."

En viktig faktor i debatten är att majoriteten av forskare som tror på evolutionen är ateister eller agnostiker. Det finns några som håller till någon form av teistisk evolution och andra som tar en deistisk syn på Gud (Gud existerar men är inte inblandad i världen, och allt följer en naturlig kurs). Det finns de som ärligt tittar på data och kommer fram till slutsatsen att evolutionen passar bättre med data som finns. Men dessa utgör en obetydlig andel av de forskare som förespråkar evolution. De allra flesta av evolutionära forskare menar att liv utvecklats helt utan inblandning av ett högre väsen. Evolution är per definition en naturalistisk vetenskap.

För att ateism ska vara sant, måste det finnas en alternativ förklaring—annat än en Skapare—för hur universum och livet kom till stånd. Även om tro på någon form av evolution föregick Charles Darwin, var han den förste att utveckla en rimlig modell för evolutionsprocessen—det naturliga urvalet. Darwin identifierade sig en gång som en kristen, men som ett resultat av några tragedier som ägde rum i hans liv, avsagde han sig den kristna tron och Guds existens. Evolution uppfanns av en ateist. Darwins mål var inte att motbevisa Guds existens, men det är ett av slutresultaten av evolutionsteorin. Evolution möjliggör ateism. Evolutionära forskare skulle sannolikt inte erkänna att deras mål är att ge en alternativ förklaring till livets uppkomst, och därigenom få en grund för ateism, men enligt Bibeln, är det just därför evolutionsteorin existerar.

Bibeln säger: "Dåren säger i sitt hjärta: 'Det finns ingen Gud.'"(Ps 14:1, 53:1). Bibeln förkunnar också att människor är utan ursäkt för att inte tro på en Skapare Gud. "Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt," (Rom 1:20). Enligt Bibeln, är den som förnekar Guds existens en dåre.

Varför är då så många människor, inklusive en del kristna, så villiga att acceptera att evolutionära forskare är objektiva tolkar av vetenskaplig data? Enligt Bibeln, är de alla dårar! Dårskap innebär inte brist på intelligens. De flesta evolutionära forskare är lysande intellektuellt sett. Dårskap uppvisar en oförmåga att korrekt tillämpa kunskap. Ordspråksboken 1:7 säger: "Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren."

Evolutionära forskare hånar skapandet och/eller intelligent design som ovetenskaplig och inte värdig vetenskaplig granskning. För att något ska anses vara en "vetenskap", hävdar de, måste det kunna observeras och testas; det måste vara "naturalistisk". Skapelsen är per definition "övernaturlig". Gud och det övernaturliga kan inte observeras eller testas (enligt deras argument); därför kan skapandet och/eller intelligent design inte betraktas som vetenskap. Självklart kan inte evolution heller observeras eller testas men det verkar inte vara ett problem med evolutions anhängare. Som ett resultat av att all data filtreras genom den förutfattade, förutsatta, och redan accepterade evolutionsteorin, utan att överväga alternativa förklaringar.

Däremot kan universums uppkomst och livets ursprung inte testas eller observeras. Både skapelse och evolution är tro-baserade system i fråga om att ursprunget. Ingen kan testas eftersom vi inte kan gå tillbaka miljarder eller tusentals år för att observera universums ursprung eller liv i universum. Evolutionära forskare avvisar skapandet av skäl som logiskt skulle tvinga dem att också förkasta evolutionen som en vetenskaplig förklaring av ursprung. Evolution, åtminstone när det gäller ursprung, passar inte in i definitionen av "vetenskap" mer än skapelsen gör. Evolution är förmodligen den enda förklaring av ursprung som kan testas; därför är det den enda teori om ursprung som kan betraktas som "vetenskaplig". Detta är dårskap! Forskare som förespråkar utveckling förkastar en rimlig teori om ursprung utan att ens ärligt undersöka dess förtjänster, eftersom det inte passar deras ologiskt snäva definition av "vetenskap".

Om skapelsen är sann, då det finns en Skapare som vi är ansvariga inför. Evolution möjliggör ateism. Evolution ger ateister en grund för att förklara hur det finns liv bortsett från en Skapare och Gud. Evolution förnekar behovet av en Gud att engagera sig i universum. Evolution är "skapande teorin" för religionen ateism. Enligt Bibeln, är valet klart. Vi kan tro Ordet från vår allsmäktiga och allvetande Gud, eller så kan vi tro ologiskt partiska, "vetenskapliga" förklaringar av dårar.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om skapelsen kontra evolution?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries