settings icon
share icon
Fråga

Hur kan jag övervinna synden i mitt kristna liv?

Svar


Bibeln talar om följande tillgångar vi har för att övervinna vår syndfulla natur:

(1) Den Heliga Anden – Den Helige Anden är en gåva som Gud har gett oss (Hans kyrka) för att segra i det kristna livet. Gud sätter sig emot handlingar i köttet och frukten i Anden Galaterbrevet 5:16-25. Från detta stycke är vi kallade till att gå i Anden. Alla troende är fyllda av den Heliga Anden, men det här stycket berättat för oss att vi alla behöver gå i Anden, och lämna kontrollen till Honom. Det betyder att vi väljer att ta på oss ”andra skor” och följer den Helige Anden istället för att följa köttet.

Skillnaden som den Heliga Anden kan göra i en troendes liv är demonstrerat i Petrus liv, han som förnekade Jesus tre gånger, och detta efter att han hade sagt han skulle följa Kristus in i döden. Efter att ha blivit fylld av Helig Ande, pratade han öppet till judarna om frälsaren vid pingsten.

En vandring med Anden som man inte försöker täppa utan istället söker efter att bli fylld av är ett andefyllt liv (efesierbrevet 5:18-21) Hur är någon som är fylld med Helig Ande? Först av allt, är det Gud som väljer precis som det var på Gamla testamentets tid. Han valde individuella och speciella situationer och personer att bli uppfyllda av den Helig Ande som kunde tjäna Honom i ett arbete som Han ville ha gjort (1 mosebok 41:38; 2 mosebok 31:3; 4 mosebok 24:2; 1 Samuelsboken 10:10; etc.). Jag tror att det finns som bevis i Efesierbrevet 5:18-21 och i Kolosserbrevet 3:16 att Gud väljer att fylla de som fyller sig själva med Guds ord. Detta leder oss till vår nästa tillgång som vi kan ha användning av.

(2) Guds ord, bibeln – I 2 Timoteosbrevet står det att Gud har gett oss Hans ord för att utrusta oss för ett gott arbete. Den lär oss hur vi ska leva och vad vi ska tro, den leder oss när vi har valt fel stig att gå. Den hjälper oss att komma tillbaka till den rätta stigen, och hjälper oss att stanna på stigen. Som Hebreerbrevet 4:12 säger, Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. I psalm 119:9,11,105 och andra verser står det att det är livsförändrande kraft. Joshua fick det berättat att nyckeln till hans framgång finns i att övervinna hans fiender (en analogi till vår andliga kamp). Han hade mediterat över ordet som en tillgång och mediterade natt och dag för att märka någon skillnad. De som han gjorde, och även när Gud kommenderade honom fungerar inte rent militäriskt, och det var nyckeln till hans seger i Hans kamp om det lovade landet.

Tillgången till guds ord är vanligtvis något som vi sällan använder oss av. Guds ord använder vi oftast bara när vi tar med oss våra biblar till kyrkan eller genom att läsa dagligen ett kapitel om dagen, men vi misslyckas att memorera det, meditera över, se efter något vi kan ta till oss i våra liv, bekänna våra synder, lovsjunga Gud för de gåvor som Han har gett oss. Vi är ofta anorektiska eller bulimiska när det kommer till bibeln. Antingen läser vi precis så det håller oss levande andligt genom att äta av ordet när vi går i kyrkan (men är inte tillräckligt intresserade att må bra som levande kristna) eller äter vi ofta men mediterar aldrig över ordet tillräckligt länge för att få något andligt från det.

Det är viktigt att om du inte har gjort att ta det till en vana att studera Guds ord dagligen på ett meningsfullt sätt, och memorera ordet när du får något ord som den Heliga Anden har lagt på ditt hjärta. Jag förslår också att du börjar skriva en dagbok (antingen på datorn om du skriver snabbt eller för hand) eller att du har en anteckningsbok etc. Gör det till en vana att aldrig lämna Guds ord innan du har skrivit ner något. Jag spelar ofta in böner till Gud när jag ber om hjälp att forma mig i olika områden som Han har pekat på. Bibeln är ett verktyg som Anden använder i våra liv och i andras liv (Efesierbrevet 6:17), en väsentlig och stor del av vapnet som Gud gett oss för att kämpa i den andliga kampen (Efesierbrevet 6:12-18)!

(3) Bön – Det är en annan tillgång som Gud gett oss. Det är en tillgång som kristna ofta inte använder. Vi ber på möten, olika bönetillfällen, etc., men som vi inte använder som den första kyrkan ger oss exempel på (Apostlagärningar 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3, etc.). Paulus påminner oss ofta hur han bad för de som han mötte. Vi använder inte heller denna fantastiska tillgång som är möjlig för oss när vi är själva. Men Gud har gett oss underbara löften om böner (Matteusevangeliet 7:7-11, Lukasevangeliet 18:1-8; Johannesevangeliet 5:14-15, etc.). Och igen, inkluderar Paulus det i hans brev för att förbereda oss i den andliga kampen (Efesierbrevet 6:18)!

Hur viktigt är det? När du ser på Petrus har du Kristus ord till honom i Getsemane innan Petrus förnekar Jesus. När Jesus ber, sover Petrus. Jesus väcker honom och säger, “Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag” (Matteusevangeliet 26:41). Du, precis som Petrus vill göra vad som är rätt men har inte styrkan. Vi behöver följa guds förmaning att fortsätta att söka, fortsätta knacka, försätta fråga… och Han kommer att ge oss den styrka vi behöver (Matteusevangeliet 7:7f.). Men vi behöver anstränga oss lite för denna tillgången.

Jag säger inte att bön är magiskt. Det är den inte. Gud är fantastisk. Bön är enkelt ett erkännande på våra begränsningar om Guds oändliga kraft och att vända om till Honom för styrka och göra det Han vill att vi ska göra (inte vad VI vill göra) (1 Johannesbrev 5:14-15).

(4) Kyrkan – Den sista tillgången är igen något som vi lätt ignorerar. När Jesus sände ut sina lärjungar, sände Han dem två och två (Matteusevangeliet 10:1). När vi läser om de missionsresorna i apostlagärningarna, ser vi att det aldrig var en och en, men ibland större grupper än två. ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matteusevangeliet 18:20).

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer när ni ser att dagen närmar sig (Herbreerbrevet 10:24-25). Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan (Jakobbrev 5:16) I visdoms litteratur i gamla testamentet står det, Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa. (ordspråksboken 27:17) ”Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister inte så snart.” Där är en styrka i antal (Predikaren 4:11-12).

Några som jag känner har funnit bröder i Kristus eller systrar i Kristus som samtalar över telefon eller träffas som delar hur deras vandring med Kristus är, vad de kämpar med, ber för varandra och tar till sig Guds ord i deras relation, etc.

Ibland kommer förändring snabbt. Ibland, i vissa områden kommer det mer sakta. Men Gud har lovat oss att vi får del av hans tillgångar, Han KOMMER att komma med förändring i våra liv. Han är trogen till sina löften!

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag övervinna synden i mitt kristna liv?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries