settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om rasism, fördomar och diskriminering?

Svar


Till att börja med är det viktigt att i den här diskussionen förstå att det bara finns en ras, nämligen människosläktet. Kaukasier, afrikaner, asiater, indier, araber och judar är inte olika raser. Snarare är de olika folkslag i människosläktet. Alla människor har samma fysiska egenskaper (med vissa mindre variationer förstås). Ännu viktigare är att alla människor är skapade till Guds avbild och i Guds likhet (1 Moseboken 1:26-27). Gud älskade världen så mycket att han sände Jesus för att ge sitt liv för oss (Johannes 3:16). Ordet "världen" i den texten inkluderar uppenbarligen alla folkslag.

Gud är inte partisk och Han favoriserar inte.

• 5 Moseboken 10:17. "HERREN, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas HERRE, en stor Gud, mäktig och fruktansvärd, som inte gör skillnad på människor och som inte tar mutor, som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar främlingen och ger honom mat och kläder."
• Apostlagärningarna 10:34. "Då öppnade Petrus sin mun och sa: Nu inser jag i sanning att Gud inte gör skillnad på människor."
• Romarbrevet 2:11. "För Gud gör inte skillnad på människor."
• Efesierbrevet 6:9. "Och ni herrar, gör detsamma mot dem. Lägg bort alla hotelser, och vet att också er Herre är i himlarna och han gör inte skillnad på människor."

Därför bör inte heller vi vara partiska och favorisera.

Jakob 2:4 beskriver de som diskriminerar som "domare med onda tankar". I stället ska vi älska vår nästa som oss själva (Jakob 2:8).

I Gamla testamentet delade Gud in mänskligheten i två folkgrupper: judar och hedningar. Guds avsikt var att judarna skulle vara ett kungarike av präster som tjänade hedningarnas nationer. Istället blev judarna i bland högmodiga på grund av denna status och föraktade hedningarna. Jesus Kristus satte stopp för detta och bröt ner fientlighetens skiljemur (Efesierbrevet 2:14). Alla former av rasism, fördomar och diskriminerande är förakt för Kristi verk på korset.

Jesus befaller oss att älska varandra som han älskar oss (Johannes 13:34). Om Gud är opartisk och älskar oss med opartiskhet, då måste vi älska andra med samma höga standard. Jesus lär i Matteus 25 att allt vi gör mot de minsta av hans bröder, det gör vi mot honom. Om vi behandlar en person med förakt, skadar vi en person skapad till Guds avbild; vi sårar någon som Gud älskar och som Jesus dog för.

Rasism, i olika former och i olika grader, har varit en förbannelse för mänskligheten i tusentals år. Bröder och systrar av alla folkslag, det borde inte vara så! De som drabbats av rasism, fördomar och diskriminering måste förlåta. Efesierbrevet 4:32 säger: "Var vänliga och barmhärtiga mot varandra, och förlåt varandra, precis som Gud har förlåtit er i Kristus." Rasister kanske inte förtjänar din förlåtelse, men vi förtjänade Guds förlåtelse mycket mindre.

De som utövar rasism, fördomar och diskriminering måste omvända sig. "Överlämna inte heller era lemmar som vapen åt orättfärdigheten i syndens tjänst, utan ge er själva åt Gud, såsom de som har varit döda men nu lever, och era lemmar som rättfärdighetens vapen i Guds tjänst." (Romarbrevet 6:13). Må Galaterbrevet 3:28 förverkligas fullständigt: "Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus Jesus."

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om rasism, fördomar och diskriminering?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries