settings icon
share icon
Fråga

Vad lär preterismen om tidens ände?

Svar


Enligt preterismen är all profetia i Bibeln i verkligheten historia. Den preteristiska tolkningen av Skriften betraktar Uppenbarelseboken som en symbolisk bild av det första århundradets konflikter, inte en beskrivning av vad som kommer att hända i den yttersta tiden. Termen preterism kommer från latinets praeter, som betyder "förflutet". Preterism är alltså uppfattningen att de bibliska profetiorna om "ändetiden" redan har uppfyllts - i det förflutna. Preterism står i direkt motsats till futurism, som anser att ändetidsprofetiorna kommer att uppfyllas i framtiden.

Preterism förekommer i två versioner: full (eller konsekvent) preterism och partiell preterism. Den här artikeln kommer att begränsa diskussionen till fullständig preterism (eller hyperpreterism, som vissa kallar det).

Preterism förnekar det framtida profetiska innehållet av Uppenbarelseboken. Den preteristiska rörelsen lär i grund och botten att alla profetiorna om den sista tiden i Nya testamentet uppfylldes år 70 e.Kr. när romarna attackerade och förstörde Jerusalem. Preterism lär att varje händelse som normalt förknippas med den yttersta tiden – Kristi andra ankomst, vedermödan, de dödas uppståndelse, den slutliga domen – redan har inträffat. (När det gäller den slutliga domen är den pågående och på väg att uppfyllas.) Man anser att Jesu återkomst till jorden var en "andlig" återkomst, inte en fysisk.

Preterismen lär att lagen uppfylldes år 70 e.Kr. och att Guds förbund med Israel då upphörde. De "nya himlarna och den nya jorden" som talas om i Uppenbarelseboken 21:1 är, för preteristen, en beskrivning av världen under det nya förbundet. Precis som en kristen görs till en "ny skapelse" (2 Korintierbrevet 5:17), så är världen under det nya förbundet en "ny jord". Denna aspekt av preterism kan lätt leda till en tro på ersättningsteologi.

Preterister brukar peka på en passage i Jesu bergspredikan för att stärka sina argument. Efter att Jesus hade beskrivit några av yttertidens händelser, säger han: "Sannerligen säger jag er, denna generation kommer sannerligen inte att förgå förrän allt detta har hänt" (Matteus 24:34). Preterister uppfattar detta som att allt Jesus talar om i Matteus 24 måste ha inträffat inom en generation efter hans tal – förstörelsen av Jerusalem år 70 e.Kr. var därför "domens dag".

Problemen med preterism är många. Dels är Guds förbund med Israel evigt (Jeremia 31:33–36), och det kommer att ske en framtida återupprättelse av Israel (Jesaja 11:12). Aposteln Paulus varnade för dem som, likt Hymeneus och Filetus, falskeligen lär ”att uppståndelsen redan har ägt rum och att de förstör vissas tro” (2 Timoteus 2:17–18). Och Jesu ord "denna generation" bör uppfattas som den generation som är vid liv för att se början av händelserna som beskrivs i Matteus 24.

Eskatologi är ett komplext ämne, och Bibelns användning av apokalyptiska bilder i många profetior har lett till en mängd olika tolkningar av ändetidens händelser. Det finns utrymme för viss oenighet inom kristendomen angående dessa saker. Men fullständig preterism har allvarliga brister i det att den förnekar den fysiska verkligheten av Kristi andra ankomst och tonar ner den fruktansvärda naturen av vedermödan genom att begränsa den händelsen till Jerusalems fall.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad lär preterismen om tidens ände?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries