settings icon
share icon
Fråga

Vad är premillennialism?

Svar


Premillennialism är uppfattningen att Kristi andra ankomst kommer att inträffa före hans tusenåriga rike, och att det tusenåriga riket är en bokstavlig 1000-årig regeringstid av Kristus på jorden. För att förstå och tolka de ställen i Skriften som handlar om ändetidens händelser, krävs det två saker: Vi måste ha en korrekt metod att tolka Skrifterna, och vi måste förstå distinktionen mellan Israel (judarna) och kyrkan/församlingskroppen (alla som tror på Jesus Kristus).

För det första kräver en korrekt metod att tolka Skriften att Skriften tolkas på ett sätt som är förenligt med texternas sammanhang. Det betyder att ett textsammanhang måste tolkas på ett sätt som står i relation till publiken som den riktades till, eller är skriven om, och vem den är skriven av. Det är, med andra ord, viktigt att känna till författaren, den avsedda publiken och den historiska bakgrunden för varje textsammanhang man tolkar. Den historiska och kulturella miljön avslöjar oftast den korrekta innebörden av ett textsammanhang. Det är också viktigt att komma ihåg att Skrift tolkar Skrift. Det vill säga, ofta handlar ett sammanhang eller ämne om något som också tas upp på andra ställen i Bibeln. Det är viktigt att tolka alla dessa avsnitt konsekvent med varandra.

Slutligen, och viktigast av allt, bör texter alltid förstås i sin normala, naturliga, enkla, bokstavliga betydelse om inte styckets sammanhang visar att det är bildligt till sin natur. En bokstavlig tolkning utesluter inte möjligheten att bilder används. Det uppmanar bara att inte läsa in bildspråk i betydelsen av ett avsnitt om det inte är lämpligt för det sammanhanget. Det är avgörande att aldrig söka en "djupare, mer andlig" mening än vad som presenteras. Att förandliga ett stycke är farligt eftersom det flyttar grunden för korrekt tolkning från skriftlig objektivitet till läsarens sinne och subjektivitet. Då kan det inte finnas någon objektiv tolkningsstandard. Istället blir Skriften föremål för varje persons eget subjektiva intryck av vad den betyder. Andra Petrusbrevet 1:20-21 påminner oss om att ”ingen profetia i Skriften kommer till av någon egen utläggning. För ingen profetia har någonsin kommit till genom mänsklig vilja, utan heliga människor från Gud har talat drivna av den Helige Ande."

Om man tillämpar dessa principer för bibeltolkning, ser man att Israel (Abrahams fysiska ättlingar) och kyrkan/församlingen (alla nytestamentligt troende) är två olika grupper (jude-kristna hör till båda grupperna). Det är avgörande att inse att Israel och kyrkan/församlingen är olika, för om detta missförstås kommer Skriftens profetior att misstolkas. Särskilt benägna att misstolka är textsammanhangr som handlar om löften som givits till Israel (både uppfyllda och ouppfyllda). Sådana löften bör inte tillämpas på kyrkan/församlingen. Kom ihåg att sammanhanget för avsnittet visar vem det är riktat till och leder till den mest korrekta tolkningen.

Med dessa begrepp i åtanke kan vi titta på olika ställen i Skriften som leder till den premillenniala synen. 1 Moseboken 12:1-3: "HERREN hade sagt till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din fars hus till det land, som jag ska visa dig. Och jag ska göra dig till ett stort folk, och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig, och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade.”

Gud lovar Abraham tre saker här: Abraham skulle få många ättlingar, denna nation skulle äga och befolka ett land, och en universell välsignelse skulle bli resultatet för hela mänskligheten utanför Abrahams linje (judarna). I 1 Moseboken 15:9-17 bekräftar Gud sitt förbund med Abraham. Det sätt på vilket Gud gör detta innebär att Gud ensam tar ansvaret för förbundet på sig själv. Det vill säga, det fanns ingenting som Abraham kunde göra eller underlåta att göra som skulle omintetgöra det förbund som Gud ingick. I samma textsammanhang sätts gränserna för det land som judarna så småningom skulle befolka. För en detaljerad lista över gränserna, se 5 Moseboken 34. Andra ställen som handlar om löftet om land är 5 Moseboken 30:3-5 och Hesekiel 20:42-44.

I 2 Samuelsboken 7:10–17 finner vi det löfte som Gud gav till kung David. Gud gav specifika löften angående en av Davids söner: Gud kommer att upprätta hans rike (vers 12), vara hans far (vers 14) och aldrig låta sin nåd ska vika från honom (vers 15). Dessutom säger Gud att denna son "kommer att bygga ett hus åt mitt namn" (vers 13). Dessa löften uppfylldes i Salomo. Men en del av Guds löfte var att Davids sons tron skulle upprättas "för evigt" (vers 13). Denna del av profetian kunde inte hänvisa till Salomo, eftersom Salomo dog och inte behöll tronen för alltid. Således har vi en profetia med en dubbel uppfyllelse: den uppfylldes delvis i Salomo och helt i Jesus Kristus, även kallad Davids Son (Matteus 1:1). Salomo förebildade på vissa sätt Kristus i sitt kungadöme, med sin visdom och fridfulla regering. Naturligtvis är Jesus större än Salomo i alla avseenden (Matteus 12:42). Så, 2 Samuel 7 hänvisar till Salomos tillfälliga styre och till Kristi styre under årtusendet och för alltid. Kung Salomo kunde inte vara den slutgiltiga uppfyllelsen av det löfte som gavs till David; det är ett avtalat löfte som ännu inte har uppfyllts.

Med allt detta i åtanke, låt oss undersöka vad som står i Uppenbarelseboken 20:1–7. De tusen år som upprepade gånger nämns i detta avsnitt motsvarar Kristi bokstavliga 1000-åriga regeringstid på jorden. Premillennialismen ser denna text som en beskrivning av den framtida uppfyllelsen av löftet att Kristus kommer att sitta på Davids tron. Gud slöt ovillkorliga förbund med både Abraham och David. Dessa förbunds löften har inte uppfyllts helt eller permanent. Ett bokstavligt, fysiskt styre av Kristus är det enda sättet som förbundens löften kan uppfyllas precis som Gud lovade att de skulle göra.

Genom att tillämpa en bokstavlig tolkningsmetod på Skriften blir resultatet i att pusselbitarna faller på sina platser. Alla Gamla testamentets profetior om Jesu första ankomst uppfylldes bokstavligen. Därför bör vi förvänta oss att profetiorna om hans andra ankomst också kommer att uppfyllas bokstavligen. Premillennialism är den enda tolkning som överensstämmer med en bokstavlig tolkning av Guds förbund och ändetidsprofetior.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är premillennialism?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries