settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om pornografi? Är det en synd att se på pornografi?

Svar


De överlägset mest sökta termerna på Internet är relaterade till pornografi. Pornografi florerar i världen i dag. Kanske mer än något annat har Satan lyckats vrida och förvränga sexualitet. Han har tagit det som är gott och rätt (kärleksfull sex mellan en man och hustru) och ersatt det med lust, pornografi, äktenskapsbrott, våldtäkt, och homosexualitet. Pornografi kan vara det första steget på en mycket hal sluttning av ständigt ökande ondska och omoral (Romarbrevet 6:19). Pornografins beroendeframkallande karaktär är väl dokumenterad. Precis som en droganvändare måste konsumera mer och mer kraftfulla droger för att uppnå samma "berusning" drar pornografi en person djupare och djupare in i extremt sexuellt missbruk och ogudaktiga begär.

Syndens tre huvudkategorier är köttets begär och ögonens begär och ett högfärdigt levnadssätt (1 Johannes 2:16). Pornografi får oss definitivt att längta efter köttets lustar, och det är onekligen en lust för ögonen. Pornografi hör definitivt inte till de saker vi ska tänka på, enligt Filipperbrevet 4:8. Pornografi är beroendeframkallande (1 Korintierbrevet 6:12; 2 Petrusbrevet 2:19) och destruktivt (Ordspråksboken 6:25-28; Hesekiel 20:30; Efesierbrevet 4:19). Att ha sinnlig begärelse till människor, vilket är avsikten med pornografi, är stötande för Gud (Matteus 5:28). När vanemässig konsumtion av pornografi kännetecknar en persons liv och han/hon fortsätter i synd utan att söka hjälp, inte gör några försök att sluta eller inte känner något behov att ändra sitt beteende, visar det att personen kanske inte blir frälst (1 Korintierbrevet 6:9-12).

Den som har fastnat i pornografi och vill bli fri kan räkna med hjälp från Gud. Om detta är din situation kan du följa dessa steg till seger över begäret:

1. Bekänn din synd för Gud (1 Johannesbrevet 1:9).
2. Be Gud att rena, förnya och förvandla ditt sinne (Romarbrevet 12:2).
3. Be Gud att fylla ditt sinne med allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt (Filipperna 4:8).
4. Lär dig att bevara din kropp i helgelse och ära (1 Tessalonikerbrevet 4:3-4).
5. Förstå den rätta innebörden av sex och lita på att endast din make/maka kan tillfredställa det behovet (1 Korintierbrevet 7:1-5).
6. Inse att om du vandrar i Anden kommer du inte att följa köttets lustar (Galaterbrevet 5:16).
7. Vidta praktiska åtgärder för att minska din exponering för grafiska bilder. Installera pornografiblockerare på din dator, begränsa TV- och videoanvändningen och hitta en annan kristen som kan be för dig och hjälpa dig att hålla dig ansvarig.

Det är betydligt lättare att fastna i vanor och begär än att ändra sin livsvandel och bli fri igen. Det kan bli en lång kamp, men vi kan räkna med hjälp från Gud. "Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna." (Jakobs brev 4:7-8) Läs gärna verserna 1 till och med 12.

Petrus skrev om dygd, kunskap, självbehärskning, uthållighet och gudsfruktan. Han skrev att Gud har gett oss "mycket stora och dyrbara löften, så att ni genom dem blir delaktiga av gudomlig natur, efter att ha flytt undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Och förutom detta ska ni med all iver söka att till er tro foga dygd, och till dygden kunskap, och till kunskapen självbehärskning, och till självbehärskningen uthållighet, och till uthålligheten gudsfruktan, och till gudsfruktan broderlig omtanke, och till broderlig omtanke kärlek." (2 Petrusbrevet 1:4-7)

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om pornografi? Är det en synd att se på pornografi?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries