settings icon
share icon
Fråga

Vad säger bibeln om att kristna tjänstgör i det militära?

Svar


Bibeln innehåller massor av information om att tjäna i det militära. Medan många av Bibelns hänvisningar till militären är bara analogier finns det flera verser som har direkt samband med denna fråga. Bibeln anger inte uttryckligen huruvida någon ska tjänstgöra i militären. Samtidigt kan kristna vara säker på soldater är högt respekterade i hela Bibeln och anse sådan tjänst förenlig med en biblisk världsbild.

Det första exemplet på militärtjänstgöring återfinns i Gamla Testamentet (1 Mos 14), när Abrahams brorson Lot kidnappades av Kedorlaomer, kungen av Elam, och hans allierade. Abraham kom till Lots räddning genom att samla 318 utbildade män från hans hushåll och besegrade elamiterna. Här ser vi väpnade styrkor som deltar i en ädel uppgift att undsätta och skydda de oskyldiga.

Israel utvecklade sent i sin historia en stående armé. Känslan att Gud var den gudomliga krigaren och skulle skydda sitt folk oavsett deras militära styrka kan ha varit en anledning till varför Israel var långsam att utveckla en armé. Utvecklingen av en stående armé i Israel kom först efter ett starkt, centraliserat politiskt system hade utvecklats av Saul, David och Salomo. Saul var först med att bilda en permanent armé (1 Sam 13:2, 24:2, 26:2).

David fortsatte vad Saul påbörjat. Han expanderade armén och införlivade hyrda trupper från andra regioner som var lojala mot honom (2 Sam 15:19-22) och förde över den direkta ledningen av sina arméer till en överbefälhavare, Joab. Under Davids blev Israel mer aggressiv i sina offensiva militära beslut och tog över grannländer som Ammon (2 Sam 11:1; 1 Krönikeboken 20:1-3). David etablerade ett system för roterande trupper med tolv grupper av 24000 män som var i tjänst en månad av året (1 Krönikeboken 27). Även om Salomos regeringstid var fredlig expanderade han armén och la till vagnar och ryttare (1 Kung10:26). Den stående armé fortsatte (även om det delades som resten av riket efter döden av Salomo) tills 586 f.Kr., då Israel (Juda) upphörde att existera som en politisk enhet.

I Nya Testamentet, förundrade sig Jesus när en romersk centurion (en officer över hundra soldater) närmade sig honom. Centurionens svar till Jesus visade hans tydliga förståelse av makt, liksom hans tro på Jesus (Matt 8:5-13). Jesus fördömde inte hans karriär. Många centurioner omnämns i Nya testamentet och är prisade som kristna, gudfruktiga, och män med god karaktär (Matt 8:5, 27:54; Mark 15:39-45; Luk 7:2, 23:47; Apg 10:1, 21:32, 28:16).

Platserna och titlarna kan ha ändrats, men våra väpnade styrkor bör värderas likadant som centurionerna i Bibeln. Soldatens position var högt respekterat. Paulus beskriver till exempel Epafroditos, en kristen, som en "medkämpe" (Filip 2:25). Bibeln använder också militära termer för att beskriva att vara starka i Herren genom att sätta på Guds rustning (Ef 6:10-20), inklusive soldatens verktyg hjälm, sköld och svärd.

Ja, Bibeln tar upp de som tjänstgör i det militära både direkt och indirekt. De kristna män och kvinnor som tjänar sitt land med karaktär, värdighet och heder kan vara säker på att den medborgerliga plikt de utför respekteras av vår suveräna Gud. De som hedervärt tjänstgör i militären förtjänar vår respekt och tacksamhet.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger bibeln om att kristna tjänstgör i det militära?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries