settings icon
share icon
Fråga

Vad är meningen med livet?

Svar


Vad är meningen med livet? Hur kan jag hitta något syfte, och tillfredsställelse i livet? Vill jag ha potentialen att uträtta något som värdefullt och som varar? Många människor har aldrig stannat upp och funderat över vad meningen med livet är. De ser tillbaka på åren som gått och undrar varför deras relationer har gått sönder och varför de känner sig så tomma även om de har presterat vad de har önskat. En baseboll spelare som var känd, fick frågan i en basebollhall om vad han önskade att någon sa till honom när han började spela baseboll. Han svarade, ”Jag önskar att någon hade berättat för mig att när jag når toppen, finns det inte något där.” Efter bara några år avslöjar all strävan efter mål sin tomhet.

I vårt humanistiska samhälle strävar människor efter meningar, och tror att de kommer att hitta mening i det. En del av all den strävan som finns ser vi i: affärsframgångar, förmögenhet, bra relationer, sex, underhållning, göra gott för andra, etc. Människor har vittnat om att när de når sina mål i förmögenhet, relationer, och njutning, finns där fortfarande en djup röst inuti – en känsla av ensamhet och tomheten finns kvar.

Författaren i bibelboken predikaren uttrycker den känslan när han säger, ”Meningslöshet! Meningslöshet!... ytterligare meningslöshet! Allting är meningslöst.” Den här författaren hade bortom alla gränser stor förmögenhet, visdom bortom någon mans tid, hundratals kvinnor, palats och trädgårdar i hela kungariket, den bästa maten och vinet, och alla former av underhållning som fanns tillgängligt. Och han sa en gång att allt hans hjärta vill ha, strävar han efter. Och ändå sammanfattar han, ”livet under solen (Allt som finns i livet är vad vi kan se med våra ögon och erfara med våra sinnen) är meningslöst! Varför finns detta tomrum? För att Gud skapade oss till något bortom vad vi kan erfara här och nu. Salomon sa till Gud, ”Han har också skapat en evighet i våra mäns hjärtan…” I våra hjärtan är vi medvetna om här och nu och inte allt som finns.

I 1 moseboken, första boken i bibeln, finner vi att Gud skapade mänskligheten till sin avbild (1 Moseboken 1:26). Det betyder att vi är mer som Gud än någonting annat (något annat liv). Vi finner också detta innan mänskligheten faller in i synden och förbannelsen kom till jorden, följande saker var sanna: (1) Gud skapade en social skapelse (1 mosebok 2.15); (2) Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. (1 mosebok 2:15); (3) Gud hade gemenskap med mannen (1 mosebok 3:8); och (4) Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” (1 mosebok 1:26). Vad är det som är särskilt för de här punkterna? Jag tror att Gud avsedde varje punkt för våra liv, men alla punkterna (speciellt mannens gemenskap med Gud) var påverkade motstridigt som en effekt av människans fall in i synden och resultatet blev förbannelse på jorden (1 moseboken 3).

I uppenbarelseboken, den sista boken i bibeln, slutet på många olika händelser, avslöjar Gud att Han kommer att förstöra den nuvarande jorden och himmeln som vi känner till och visar på en evighet genom att skapa en ny himmel och en ny jord. Då kommer Han att återställa kamratskapen och försona mänskligheten igen. Några av mänskligheten har blivit dömda och kastade i eldens hav (Uppenbarelseboken 20:11-15). Och förbannelsen över synden kommer att försvinna; Det kommer inte att finnas någon synd, sorg, sjukdom, död, smärta, etc. (Uppenbarelseboken 21:4). Och troende kommer att ärva allt; Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son (Uppenbarelseboken 21:7). Vi blev en del i cirkel i det som Gud skapade i gemenskap med Honom, människan syndade, bröt gemenskapen; Gud återställde gemenskapen helt i the eviga med dem som ansåg värdiga av honom. Att gå igenom livet utan att åstadkomma något och bara att dö separerad från Gud för evigt skulle vara värre än meningslöshet! Men Gud har gjort en väg möjlig inte bara möjlighet till evig lycka (Lukasevangeliet 23:43), utan också det här livet tillfredställande och meningsfullhet. Nu, hur erhåller man den här evigt lyckliga i himmel och på jorden?

MENINGEN MED LIVET ÅTERSTÅR GENOM JESUS KRISTUS

Som en vink uppifrån, en riktig mening nu och i evigheten finner vi hos en restaurerad relation med Gud som inte fanns under tiden när Adam och Eva föll i synd. Idag är relationen med Gud bara möjlig genom Hans Son, Jesus Kristus. (Apostlagärningarna 4:12; 1 johannesbrev 1:12). Ett evigt liv erhåller vi när hon/han ångrar sin synd (inte längre vill fortsätta i det men vill att Kristus ändrar dem och gör dem till en ny person) och börjar lita på Jesus Kristus som frälsare (se på frågan ”vad är planen för frälsning?” för mer info om den viktigaste frågan).

Nu, mening med livet finner man inte nödvändigtvis genom Jesus Kristus (även om det är underbart). Mening med livet finner man när man börjar följa Kristus som hans lärjunge, att lära från Honom, att spendera mer tid i Hans ord, bibeln, samtala med Honom i bön, och att gå med Honom i lydnad till Hans bud. Om jag är okristen (eller kanske nyligen blivit kristen) säger du förmodligen till dig själv, ”Det låter inte väldigt spännande och tillfredsställande för mig!” Men läs bara lite till är du snäll. Jesus sa följande:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt (Matteusevangeliet 11.28-30).” ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd (johannesevangeliet 10:10b).” Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det (Matteusevangeliet 16:24-25).” Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär (Psaltaren 37:4).”

Vilka av alla de här verserna säger att vi måste välja. Vi kan fortsätta att söka för att hitta våra egna liv (med resultatet att leva ett tomt liv) eller kan vi välja att följa Gud och Hans vilja i våra liv med hela vårt hjärta (som kommer att resultera i att ha ett liv fullt med liv, få dina önskningar mötta, och bli nöjd). Det är därför vår Skapare älskar oss och vill det bästa för oss (inte nödvändigtvis det lättaste livet, men det mest fullbordade)

Till slut, vill jag dela en analogi lånad från en pastors vän. Om jag är ett sport fan och beslutar att gå till ett proffs match, kan du kämpa dig till en plats på översta raden i stadium för några dollar eller kan du få en riktigt bra sittplats nära spelarna för några hundra dollar. Det är som ett kristet lov. Att se Gud arbeta på nära håll är inte för en söndags kristna. De har inte betalat priset. Att se Gud arbeta på nära håll är ett helhjärtat efterfölja Kristus och lägga undan hans/hennes egna begär i livet så att han/hon kan följa efter Guds mening i livet. DE har betalat priset (helt omringade av Kristus och Hans vilja); de erfar en fullhet i livet; och de kan möta dem själva, och deras skapare utan ånger! Har du betalat priset? Är du villig att göra det? Om fallet är så, kommer du aldrig att hungra efter mål eller mening igen.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är meningen med livet?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries