settings icon
share icon
Fråga

Vad är meningen med livet?

Svar


Vad är meningen med livet? Hur kan man hitta mål, mening och tillfredsställelse i livet? Hur kan man göra något som har bestående värde? Många människor funderar på dessa viktiga frågor hela livet. De ser tillbaka på åren som gått och undrar varför deras relationer har skadats och varför de känner sig så tomma, även om de kan ha uppnått det de hade för avsikt att åstadkomma. Predikarens bok påpekar att många måls tomhet visar sig först efter att år har slösats bort på att sträva efter dem (Predikaren 1–2).

I vår humanistiska kultur tappar människor lätt meningen med livet ur sikte. De strävar efter många saker och tror att de kommer att finna mening och tillfredställelse i dem. Man strävar efter att lyckas i affärsliv och karriär, äga rikedomar, ha bra relationer, njuta av sex, underhållning och att göra gott mot andra. Människor har vittnat om att fastän de uppnådde sina mål om rikedom, relationer och njutning, fanns det fortfarande ett djupt tomrum inuti, en känsla av tomhet som ingenting kunde fylla.

Författaren till bibelboken Predikaren uttrycker den känslan när han säger, ”Fåfängligheters fåfänglighet, säger Predikaren, fåfängligheters fåfänglighet. Allt är förgängligt.” (Predikaren 1:2). Kung Salomo, Predikarens författare, hade rikedomar i övermått, visdom större än någon annan i hans eller vår tid, hundratals kvinnor, palats och trädgårdar i hela kungariket, den bästa maten och vinet, och alla former av underhållning som fanns tillgängligt. Han sa vid ett tillfälle att allt som hans hjärta ville ha, strävade han efter (Predikaren 2:10). Ändå sammanfattade han livet "under solen" som meningslöst. (Allt som finns i livet är vad vi kan se med våra ögon och erfara med våra sinnen)

Varför finns detta tomrum? För att Gud skapade oss till något bortom vad vi kan erfara här och nu. Salomo sa till Gud, ”Allt har han gjort skönt för sin tid. Han har även lagt evigheten i deras hjärtan, utan att människan kan fatta det verk som Gud har gjort från början till slut.” (Predikaren 3:11) I våra hjärtan är vi medvetna om att det vi upplever här och nu inte är allt som finns.

I Första Moseboken finner vi en ledtråd till meningen med livet i att Gud skapade mänskligheten i sin likhet "Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss." (1 Moseboken 1:26). Det betyder att vi är mer lika Gud än någonting annat i skapelsen. Vi skapades målmedvetet av Gud, och det ger oss ett personligt människovärde; ingenting vi gör eller har kan bidra till att ge oss större värde. Vi är skapade för att återspegla Hans bild, vår mening och vårt mål är att förhärliga Gud; ingenting kan ge oss större tillfredsställelse.

Innan mänskligheten föll och syndens förbannelse kom över jorden var följande saker sanna:

1. Gud gjorde människan till en social varelse. En varelse med behov av gemenskap med andra. (1 Moseboken 2:18–25)
2. Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda skapelsen. (1 Moseboken 2:15)
3. Gud hade gemenskap med människan (1 Moseboken 3:8)
4. Gud gav människan makt att förvalta jorden. "De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” (1 Moseboken 1:26).

Detta handlar om meningen med livet. Guds avsikt var att mänskor skulle få tillfredställelse i livet, men vårt tillstånd (särskilt när det gäller vår gemenskap med Gud) påverkas negativt av syndafallet och den resulterande förbannelsen av jorden (1 Mosebok 3).

Uppenbarelseboken visar att Gud är mån om att återställa meningen med livet för oss. Gud kommer att förinta den nuvarande skapelsen och skapa en ny himmel och en ny jord. Då kommer Han att återupprätta full gemenskap med den återlösta mänskligheten, medan de oförlösta kommer att dömas och kastats i eldsjön (Uppenbarelseboken 20:11–15). Syndens förbannelse kommer att avskaffas; det kommer inte att finnas mer synd, sorg, sjukdom, död eller smärta (Uppenbarelseboken 21:4). Gud kommer att bo hos människorna, och de ska vara hans barn (Uppenbarelseboken 21:7).

Gud skapade oss för att ha gemenskap med Honom; människan syndade och bröt denna gemenskap; Gud återställer denna gemenskap i det eviga livet.

Att leva våra liv och uppnå allt vi företar oss, bara för att sedan dö och vara skilda från Gud i evighet är otänkbart tragiskt! Men Gud har gjort en väg till evig glädje möjlig (Lukasevangeliet 23:43), och inte bara i evigheten utan även göra livet här tillfredställande och meningsfullt.

Hur finner man denna eviga glädje både i himlen och på jorden?

MENINGEN MED LIVET ÅTERSTÄLLD GENOM JESUS KRISTUS

Den verkliga meningen med livet, både nu och i evigheten, finns i återupprättandet av vår relation med Gud. Denna återställelse är endast möjlig genom Guds Son, Jesus Kristus, som försonar oss med Gud (Romarbrevet 5:10; Apostlagärningarna 4:12; Johannes 1:12; 14:6). Frälsning och evigt liv är Guds gåva om vi ångrar vår synd, inte längre vill fortsätta att synda, och börjar lita på Jesus Kristus som Frälsare. När frälsningen väl har tagits emot av nåd genom tro, gör Kristus oss till nya skapelser, och vi börjar vår vandring att lära känna Honom och lära oss att ha förtroende för Honom och vara Honom trogna.

Gud vill att vi ska känna till meningen med livet. Jesus sa: "Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd." (Johannes 10:10). Mening med livet finner man när man börjar följa Kristus som hans lärjunge, att lära från Honom, att spendera mer tid att studera Hans ord, Bibeln, samtala med Honom i bön, och att vandra med Honom i lydnad till Hans bud.

Någon som inte ännu är kristen (eller kanske nyligen har blivit kristen) tänker kanske: ”Det låter inte så värst spännande och tillfredsställande för mig!” Men läs bara lite till är du snäll.

Jesus sa följande: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Matteus 11.28-30). ”Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd." (Johannes 10:10b). Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det. (Matteus 16:24-25). "Ha din glädje i HERREN och han ska ge dig vad ditt hjärta önskar." (Psaltaren 37:4).

Ett "fullt" liv är ett som är meningsfullt, inte en planlös vandring. De citerade verserna säger att vi måste välja. Vi kan fortsätta att söka för att forma våra egna liv (resultatet blir ett tomt liv) eller så kan vi välja att lita på Gud och följa Hans vilja i våra liv med hela vårt hjärta (vilket kommer att resultera i ett liv där vi får våra önskningar mötta, och blir nöjda). Vår Skapare älskar oss och vill det bästa för oss (inte nödvändigtvis det lättaste livet, men det mest meningsfyllda och tillfredställande).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är meningen med livet?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries