Vad är definitionen av en kult?


Fråga: Vad är definitionen av en kult?

Svar:
När folk hör ordet kult, tänker de ofta på en grupp som dyrkar Satan, offrar djur, eller deltar i onda, bisarra och hedniska ritualer. Men i verkligheten innebär kulter sällan sådana saker.

I själva verket är en kult, i ordets vidaste bemärkelse, helt enkelt ett religiöst system med särskilda riter och seder.

Vanligtvis är dock en kult mer snävt definierad och ordet avser en oortodox sekt vars medlemmar snedvrider de ursprungliga lärorna i religionen. I en kristen kontext är definitionen av en kult närmare bestämt "en religiös grupp som förnekar en eller flera av de grundläggande principerna biblisk sanning". En kult är en grupp som lär ut doktriner som kommer att orsaka en person att förbli ofrälst. En kult anser sig att vara en del av en religion, men de förnekar grundläggande sanning(ar) i samma religion. Därför kommer en kristen sekt kunna förneka en eller flera av de grundläggande sanningarna i kristendomen och samtidigt påstår sig vara kristna.

De två vanligaste lärorna inom kristna sekter är att Jesus inte var Gud och att frälsning inte är genom tron allena. Ett förnekande av Kristi gudom resulterar i uppfattningen att Jesu död var otillräcklig för att betala för våra synder. Ett förnekande av frälsning genom tron allena resulterar i läran att frälsning uppnås genom våra egna gärningar. Apostlarna behandlas kulter under de första åren av kyrkan, Johannes ger till exempel undervisningen av gnosticism i 1 Joh 4:1-3. Johannes lackmustest för den gudfruktiga läran var "Jesus Kristus har kommit i köttet" (vers 2) -en direkt motsättning till den gnostiska kätteriet (jfr 2 Joh 1:7).

De två mest kända exemplen på kulter i dag är Jehovas vittnen och mormonerna. Båda grupperna anspråk på att vara kristna men båda förnekar Kristi gudom och frälsning genom tron allena. Jehovas vittnen och mormonerna tror att många saker som är i överensstämmelse med eller liknar vad Bibeln lär. Det faktum att de förnekar Kristi gudom och predikar en frälsning genom gärningar kvalificerar dem som kulter. Många Jehovas vittnen, mormoner, och medlemmar av andra sekter är moraliska människor som verkligen tror att de håller sanningen. Som kristna måste vår förhoppning och bön vara att många människor involverade i kulter kommer att se igenom lögnerna och kommer att dras till sanningen om frälsning genom tron på Jesus Kristus allena.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är definitionen av en kult?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud