Bör kristna gå till läkare?


Fråga: Bör kristna gå till läkare?

Svar:
Det finns en del kristna som tror att söka läkarvård visar på en bristande tro på Gud. I trosrörelsen ses det som en bristande tro att fråga en läkare som faktiskt kommer att hindra Gud från att läka dig. I grupper som kristen vetenskap ses läkare ibland ses som ett hinder för att använda den andliga energi som Gud har gett oss att läka oss själva. Logiken är en bristvara i sådana idéer. Om din bil är trasig tar du den till en mekaniker eller väntar du på att Gud utför ett mirakel och helar din bil? Om vattenrören i ditt hus går sönder väntar du på att Gud ska fixa läckan eller vill du ringa en rörmokare? Gud är lika kapabel att reparera en bil eller reparera trasiga rör som han är att läka våra kroppar. Det faktum att Gud kan och utför helande mirakel betyder inte att vi alltid bör förvänta sig ett mirakel i stället för att söka hjälp av personer som besitter den kunskap och skicklighet som kan hjälpa oss.

Läkare omnämns cirka ett dussin gånger i Bibeln. Den enda vers som kan tas ur sitt sammanhang för att lära ut att man ska inte gå till läkare skulle vara 2 Krönikeboken 16:12. "I sitt trettionionde regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren, utan endast läkare." Frågan är inte om Asa besökte en läkare, men att "han inte sökte hjälp från Herren". Även när du besöker en läkare bör vår tro vara på Gud inte doktorn.

Det finns många verser som talar om att använda medicinska behandlingar som att lägga bandage (Jesaja 1:6), olja (Jakob 5:14), olja och vin (Luk 10:34), blad (Hesekiel 47:12), vin (1 Tim 5:23), och salvor, särskilt "Gileads Balsam" (Jeremia 8:22). Lukas, författaren till Apostlagärningarna och Lukasevangeliet, beskrivs av Paulus som "Vår älskade Lukas, läkaren" (Kol 4:14).

Markus 5:25-30 berättar om en kvinna som hade problem med kontinuerlig blödning, ett problem som läkarna inte kunde bota trots att hon hade besökt många av dem och hade spenderat alla sina pengar. När hon kom till Jesus tänkte hon att om hon rörde vid fållen på hans mantel, skulle hon bli helad; Hon rörde hans fåll och hon blev botad. Jesus besvarade fariséerna varför han tillbringade tid med syndare, sade Han till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka." (Matt 9:12). Från dessa verser kan man få ut följande principer:

1) Läkare är inte Gud och bör inte ses som sådana. De kan hjälpa ibland men det kommer att finnas andra tillfällen då allt de kommer att utföra är att ta dina pengar.

2) Att besöka läkare och använda "jordiska" åtgärder är inte fördömt i Skriften. I själva verket anses medicinska behandlingar vara positiva.

3) Guds ingripande i alla fysiska svårigheter bör eftersträvas (Jakob 4:2, 5:13). Han lovar inte att han kommer att svara på det sätt vi vill (Jesaja 55:8-9), men vi har en försäkran om att allt han gör kommer att ske av kärlek och är därmed i vårt intresse (Ps 145:8-9).

Så ska kristna gå till läkare? Gud skapade oss som intelligenta varelser och gav oss möjlighet att skapa läkemedel och lära sig att reparera våra kroppar. Det är inget fel med att tillämpa denna kunskap och förmåga till fysisk helande. Läkare kan ses som Guds gåva till oss, ett medel genom vilket Gud helar och återställer. Samtidigt måste vår tro och tillit vara i Gud, inte läkare eller mediciner. Som med alla svåra beslut, bör vi söka Gud som lovar att ge oss visdom när vi ber om det (Jakob 1:5).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Bör kristna gå till läkare?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud