settings icon
share icon
Fråga

Bör kristna gå till läkare?

Svar


Det finns faktiskt kristna som tror att att söka läkarvård visar på bristande tro på Gud. I Trosförkunnelsen (Word-of-Faith) anses konsultation med en läkare visa på en brist på tro som faktiskt kan hindra Gud från att hela dig. I den icke-kristna sekt som kallar sig Christian Science ses ibland att söka hjälp av läkare som ett hinder för att använda den andliga energi som Gud har gett oss för att läka oss själva.

Logiken i dessa synpunkter haltar i högsta grad. Om din bil är trasig, tar du den till en mekaniker eller väntar på att Gud ska utföra ett mirakel och laga din bil? Om rören i ditt hus läcker, väntar du på att Gud ska täppa till läckan, eller ringer du till en rörmokare? Gud är lika kapabel att reparera en bil eller fixa rören som han är att läka våra kroppar. Det faktum att Gud kan och gör mirakel av helande betyder inte att vi alltid ska förvänta oss ett mirakel istället för att söka hjälp av individer som besitter kunskap och skicklighet att hjälpa oss.

Läkare hänvisas till ett dussintal gånger i Bibeln. Den enda vers som skulle kunna tas ur sitt sammanhang för att lära ut att man inte bör gå till läkare är 2 Krönikeboken 16:12. "Och i sitt trettionionde regeringsår fick Asa en sjukdom i sina fötter, och sjukdomen blev övermåttan svår, men oaktat sin sjukdom sökte han icke HERREN, utan allenast läkares hjälp.” Problemet var inte att Asa rådfrågade läkare, utan att "han inte sökte hjälp från HERREN." Även när vi besöker en läkare bör vi rikta våra böner om helande till Gud och att Han leder läkaren.

Det finns många verser som talar om "medicinska behandlingar" som att lägga på bandage (Jesaja 1:6), olja (Jakob 5:14), olja och vin (Lukas 10:34), löv (Hesekiel 47:12), vin (1 Timoteus 5:23), och salvor, särskilt "Gileads balsam" (Jeremia 8:22). Lukas, författaren till Apostlagärningarna och Lukasevangeliet, hänvisas till av Paulus som "den älskade läkaren" (Kolosserna 4:14).

Markus 5:25-30 berättar historien om en kvinna som hade problem med ständiga blödningar, ett problem som läkare inte kunde bota trots att hon hade varit hos många av dem och spenderat alla sina pengar. När hon kom till Jesus, tänkte hon att om hon bara rörde hans kläder, skulle hon bli helad; hon rörde hans kläder, och hon blev botad. När Jesus svarade fariséerna på varför han tillbringade tid med syndare, sade han till dem: "De som är friska behöver inte en läkare, utan de som är sjuka" (Matt 9:12). Från dessa verser kan man dra följande slutsatser:

1) En läkare är inte Gud och bör inte ses som sådan. Läkare kan ibland hjälpa, men det kommer att finnas tillfällen då allt de kan åstadkomma är att kosta pengar.

2) Att söka läkare och använda "jordiska" botemedel fördöms inte i Skriften. Faktum är att medicinska behandlingar ses som något gott.

3) Guds ingripande i alla fysiska svårigheter bör eftersträvas (Jakob 4:2; 5:13). Han lovar inte att han kommer att svara som vi alltid vill (Jesaja 55:8-9), men vi har försäkran om att allt han gör kommer att ske i kärlek och därmed vara till vårt bästa (Psaltaren 145:8-9) ).

Så, bör då kristna gå till läkare? Gud skapade oss som intelligenta varelser och gav oss förmågan att finna mediciner och lära oss att behandla våra kroppar. Det är inget fel med att tillämpa denna kunskap och förmåga till helande. Läkare kan ses som Guds gåva till oss, ett sätt genom vilket Gud ger helande och tillfriskning. Detta hindrar oss inte att lita mer på Gud än på läkare och medicin. Som med alla svåra beslut bör vi söka Guds ledning. Han lovar att ge oss visdom när vi ber om det (Jakob 1:5).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Bör kristna gå till läkare?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries