settings icon
share icon
Fråga

Vad säger Bibeln om kristna fäder?

Svar


Det största budet i Skriften är detta: "Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft" (5 Mosboken 6:5). I verserna 2 och 3, läser vi: "så att du fruktar HERREN, din Gud, att du håller alla hans stadgar och bud, som jag befaller dig, du och dina barn och dina barnbarn, i hela ditt liv, för att du ska få ett långt liv." I verserna 5, 6 och 7 läser vi: "Dessa ord, som jag i dag befaller dig, ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem i dina barn, och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp."

Hos Israeliterna skulle fadern vara flitig i att instruera sina barn om Herrens vägar, för deras egen andliga utveckling och välbefinnande. Den fader som själv lyder skriftens bud gör just det. Detta leder oss till Ordspråksboken 22:6, "Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal." Att "vänja" innebär att en far och en mor själva praktiserar det de vill undervisa sina om. Detta är barnets tidiga utbildning. Utbildningen förbereder barnet för det levnadssätt de är avsedda för. Att påbörja ett barns tidiga utbildning på detta sätt är av stor betydelse.

Efesierbrevet 6:4 sammanfattar instruktionerna till fadern, i både ett negativt och ett positivt bud: "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Den negativa delen av denna vers ger fäder budet att inte främja negativitet i sina barn genom svårigheter, orättvisor, partiskhet eller orimlig myndighetsutövning. Orimligt strängt beteende mot ett barn kommer bara att få ondskan att växa i hjärtat. Ordet "reta" betyder "att irritera, provocera, eller hetsa". Detta görs genom att ha en felaktig attityd och använda fel metoder som orimlig stränghet, hårdhet, grymma krav, onödiga begränsningar, och själviskt insisterande på diktatorisk auktoritet. En sådan provokation kommer att skapa motsatta resultat och ta bort barns tillgivenhet, vilket minskar deras längtan efter helighet och får dem att känna att de omöjligen kan tillfredsställa sina föräldrar. En klok förälder gör lydnad önskvärd, och det uppnås genom kärlek och mildhet.

Den positiva delen av Efesierbrevet 6:4 är omfattande: utbilda dem, uppfostra dem, utveckla deras uppförande i vardagslivet genom Herrens undervisning och förmaning. Detta är hela processen för utbildning och disciplin. Ordet "förmaning" innebär att påminna barnet om fel (konstruktivt) och skyldigheter (ansvar) samt ge vägledning, mod och tröst.

En kristen fader är ett instrument i Guds hand. Hela processen med undervisning och disciplin måste vara den som Gud befaller och erbjudas så att Guds auktoritet bringas i konstant och omedelbar kontakt med barnets sinne, hjärta och samvete. Den mänskliga fadern bör aldrig presentera sig själv som den yttersta auktoriteten att avgöra sanning och plikt. Det är bara genom att peka på Gud som den verklige läraren och domaren vars auktoritet ska gälla, som målen för utbildningen bäst kan uppnås.

Martin Luther sa: "Håll ett äpple bredvid spöet för att ge barnet när det sköter sig." Disciplin måste utövas med vaksamhet, omsorg och ständig träning med mycket bön. Tuktan, disciplin och råd av Guds Ord, vilket ger både tillrättavisning och uppmuntran, är kärnan i "förmaning".

Undervisningen utgår från Herren, lärs i "den kristna erfarenhetens skola". Den administreras av föräldrarna – i första hand fadern, men också i gemensamt handlande med modern. Kristen disciplin behövs för att barn ska kunna växa upp med vördnad för Gud, respekt för föräldrarnas auktoritet, kunskap om kristna normer och vanor av självkontroll.

"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk." (2 Timoteus 3:16-17).

Det är en fars ansvar är att göra sina barn bekanta med Skriften. De medel och metoder som fäder kan använda för att lära ut Guds sanningar kan variera. När fadern är trogen som förebild, kommer barnen att lära känna Gud vilket ger dem en bra grund för hela livet, oavsett vad de kommer göra eller vart de går.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger Bibeln om kristna fäder?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries