Kan en kristen vara besatt av en demon?


Fråga: Kan en kristen vara besatt av en demon?

Svar:
Även om Bibeln inte uttryckligen anger om en kristen kan vara besatt av en demon, så visar andra bibliska sanningar det helt klart att kristna inte kan bli besatta av en demon. Det finns en tydlig skillnad mellan att vara besatt av en demon och förtryckas eller påverkas av en demon. Demon besättning innebär att en demon har direkt och fullständig kontroll över de tankar och eller handlingar en person utför (Matteus 17:14-18; Luk 4:33-35, 8:27-33). Demon förtryck eller inflytande innebär en demon eller demoner attackerar en person andligt och/eller uppmuntrar honom/henne i syndigt beteende. Lägg märke till att i alla passager i Nya Testamentet som handlar om andlig krigföring, finns det inga instruktioner för att driva ut en demon ur en troende (Ef 6:10-18). Troende instrueras att motstå djävulen (Jakob 4:7; 1 Petr 5:8-9), inte kasta ut honom.

Den heliga Ande har sin boning i Kristna (Rom 8:9-11; 1 Kor 3:16, 6:19). Den helige Ande skulle inte tillåta att en demon besatte samma person han är inneboende hos. Det är otänkbart att Gud skulle tillåta ett av sina barn, som han köpt med Kristi blod (1 Petr 1:18-19) och gjort till en ny skapelse (2 Kor 5:17), att vara besatt och kontrolleras av en demon. Ja, som troende, för vi krig mot Satan och hans demoner, men inte inifrån oss själva. Aposteln Johannes förklarar: "Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen,"(1 Joh 4:4). Vem är det som är i oss? Den Helige Ande. Vem är det som finns i världen? Satan och hans demoner. Därför har den troende övervunnit världen av demoner, och fallet för demon besättning av en troende kan inte göras enligt Bibeln.

Med de starka bibliska bevis för att en kristen inte kan besättas av en demon i åtanke, använder en del bibel lärare termen "demonisering" för att hänvisa till en demon som har kontroll över en kristen. Vissa hävdar att medan en kristen inte kan demonbesättas så kan en kristen demoniseras. Oftast är beskrivningen av demonisering identisk med beskrivningen av demon innehav. Så resultatet blir det samma. Att ändra terminologin ändrar inte det faktum att en demon inte kan bebo eller ta full kontroll över en kristen. Demoniskt inflytande och förtryck är verklighet för kristna, utan tvekan, men det är helt enkelt inte bibliskt att säga att en kristen kan vara besatt av en demon eller demoniserad.

En stor del av resonemanget bakom demonisering konceptet är den personliga erfarenheten av att ha sett någon som "definitivt" var en kristen som uppvisar tecken på att styras av en demon. Det är av avgörande betydelse, att vi inte tillåter personliga erfarenheter påverka vår tolkning av Skriften. I stället måste vi filtrera våra personliga erfarenheter genom sanningen i Skriften (2 Tim 3:16-17). Att se någon som vi trodde att vara en kristen uppvisa beteende som verkar demoniserad bör få oss att ifrågasätta äktheten i hans/hennes tro. Det bör inte få oss att ändra vår syn på huruvida en kristen kan vara demonbesatt/demoniserad. Personen kan verkligen vara kristen men är allvarligt demon förtryckt och/eller lider av allvarliga psykiska problem. Men återigen, måste våra erfarenheter testas mot Skriften, inte tvärtom.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Kan en kristen vara besatt av en demon?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud