settings icon
share icon
Fråga

Kan en kristen vara besatt av en demon?

Svar


Även fast Bibeln inte uttryckligen anger att en kristen inte kan vara besatt av en demon, så visar andra bibeltexter med tillräcklig tydlighet att kristna inte kan vara besatta av demoner. Det finns en tydlig skillnad mellan att vara besatt av en demon och att förtryckas eller påverkas av en demon. Demonbesättelse innebär att en demon har direkt och fullständig kontroll över en persons tankar och/eller handlingar (Matteus 17:14-18; Lukas 4:33-35, 8:27-33). Demonförtryck eller inflytande innebär en demon eller demoner attackerar en person andligen och/eller uppmuntrar honom/henne till syndigt beteende. Lägg märke till att i alla de passager i Nya Testamentet som handlar om andlig krigföring/strid, saknas instruktioner för utdrivande av demoner ur en troende (Efesierbrevet 6:10-18). Troende har uppdraget att motstå djävulen (Jakob 4:7; 1 Petrusbrevet 5:8-9), inte kasta ut honom.

Den helige Ande har sin boning i Kristna (Romarbrevet 8:9-11; 1 Korintierbrevet 3:16, 6:19). Den helige Ande skulle inte tillåta att en demon besätter den person han är inneboende hos. Det är otänkbart att Gud skulle tillåta ett av sina barn, som han köpt med Kristi blod (1 Petrusbrevet 1:18-19) och gjort till en ny skapelse (2 Korintierbrevet 5:17), att vara besatt av, och kontrolleras av, en demon. Ja, som troende för vi krig mot Satan och hans demoner, men inte inifrån oss själva. Aposteln Johannes förklarar: "Kära barn, ni är från Gud och har segrat över dem, för han som är i er är större än den som är i världen."(1 Johannebrevet 4:4). Vem är det som är i oss? Den Helige Ande. Vem är det som finns i världen? Satan och hans demoner. Därför har den troende övervunnit demonernas värld, och argumentet för demonbesittning av en troende kan inte göras enligt Bibeln.

Det finns starka bibliska argument för att en kristen inte kan besättas av en demon. Mot denna bakgrund använder en del bibellärare termen "demonisering" för att hänvisa till en demon som har kontroll över en kristen. Vissa hävdar att medan en kristen inte kan demonbesättas så kan en kristen demoniseras. Oftast är beskrivningen av demonisering identisk med beskrivningen av demonbesättelse. Så resultatet blir det samma. Att ändra terminologin ändrar inte det faktum att en demon inte kan vara inneboende i, eller ta full kontroll över, en kristen. Demoniskt inflytande och förtryck är, utan tvekan, en verklighet för kristna, men det är helt enkelt inte bibliskt att säga att en kristen kan vara besatt av en demon eller demoniserad.

En stor del av resonemanget bakom tanken angående demonisering är den personliga erfarenheten av att ha sett någon som "definitivt" är en kristen och dock uppvisar tecken på att styras av en demon. Det är mycket viktigt, att vi inte tillåter personliga erfarenheter påverka vår tolkning av Skriften. I stället måste vi förstå våra personliga erfarenheter genom sanningen i Skriften (2 Timoteusbrevet 3:16-17). Att se någon som vi trodde att vara en kristen uppvisa beteende som verkar demoniserat bör få oss att ifrågasätta äktheten i hans/hennes tro. Det bör inte få oss att ändra vår syn på huruvida en kristen kan vara demonbesatt/demoniserad. Personen kan kanske vara kristen men är då allvarligt demonförtryckt och/eller lider han av allvarliga psykiska problem. Men återigen, måste våra erfarenheter prövas mot Skriften, inte tvärtom.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Kan en kristen vara besatt av en demon?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries