settings icon
share icon
Fråga

Vad är det Intelligent design?

Svar


Argumentet för Intelligent Design säger att intelligenta orsaker är nödvändiga för att förklara biologins komplexa, informationsrika strukturer och att dessa orsaker kan detekteras empiriskt. Väsentliga biologiska egenskaper trotsar den vanliga darwinistiska slumpmässiga förklaringen, eftersom de verkar ha utformats målmedvetet. Eftersom design logiskt sett kräver en intelligent designer, anses designens utseende vara bevis för att det finns en designer. Det finns tre primära argument för Intelligent Design:

1. irreducibel komplexitet,
2. specificerad komplexitet och
3. den antropiska principen.

Ett av argumenten för Intelligent Design, irreducibel komplexitet, beskrivs som "ett enda system som är sammansatt av flera väl anpassade samverkande delar som bidrar till den grundläggande funktionen, där systemet totalt upphör att fungera om någon av delarna tas bort.” Enkelt uttryckt består livet av sammanflätade delar som förlitar sig på varandra för att vara användbara. Slumpmässig mutation kan förklara utvecklingen av en ny del, men den kan inte förklara den samtidiga utvecklingen av flera delar som är nödvändiga för ett fungerande system. Till exempel det mänskliga ögat är uppenbarligen ett mycket användbart organ. Utan ögongloben, synnerven och synbarken skulle ett slumpmässigt muterat ofullständigt öga faktiskt vara kontraproduktivt för en arts överlevnad och skulle därför elimineras genom processen med naturligt urval. Ett öga är inte ett användbart organ om inte alla dess delar är närvarande och fungerar korrekt tillsammans samtidigt.

Ett annat argument för Intelligent Design, specificerad komplexitet, är konceptet att eftersom specificerade komplexa mönster kan hittas i organismer måste någon form av styrning ha orsakat deras ursprung. Det specificerade komplexitetsargumentet säger att det är omöjligt för komplexa mönster att utvecklas genom slumpmässiga processer. Till exempel kan ett rum fyllt med 100 apor och 100 datorer så småningom producera några ord, eller kanske till och med en mening, men en av Shakespeares pjäser skulle aldrig produceras där. Det biologiska livet är mycket mer komplext än en sådan pjäs?

Den antropiska principen för Intelligent Design säger att världen och universum är "finjusterade" för att möjliggöra liv på jorden. Om förhållandet mellan grundämnen i jordens atmosfär ändrades något, skulle många arter snabbt upphöra att existera. Om jorden vore betydligt närmare eller längre bort från solen skulle många arter upphöra att existera. Förekomsten och utvecklingen av liv på jorden kräver att så många variabler är perfekt samstämmiga att det skulle vara omöjligt för alla variabler att bli till genom slumpmässiga, händelser som inte medvetet samordnas.

Trots att den intelligenta designteorin inte avser att identifiera källan till intelligens (oavsett om det är Gud eller UFOs eller något annat), är den stora majoriteten av teoretiker för intelligent design teister. De ser den design som återfinns överallt i den biologiska världen som bevis för Guds existens. Det finns dock några ateister som inte kan förneka de starka bevisen för design men som inte är villiga att erkänna en Skapargud. De tenderar att tolka uppgifterna som bevis för att jorden startades (såddes) av någon sorts högt utvecklad ras av utomjordiska varelser (utomjordingar). Naturligtvis tar deras tolkning inte heller upp utomjordingarnas ursprung, så deras cirkelbevis för tillbaka till det ursprungliga argumentet utan något trovärdigt svar.

Intelligent designteori är inte på alla punkter identisk med biblisk kreationism. Det finns olika tolkningar av vad Intelligent Design syftar på. Bibliska kreationister drar slutsatsen att skapelseberättelsen i Första Moseboken är tillförlitlig och korrekt, och därför designades livet på jorden av en intelligent varelse: Gud. De ser aspekterna av Intelligent Design som bevis från den naturliga sfären som stöder denna slutsats. Andra Intelligent Design-teoretiker börjar med den naturliga sfären och når slutsatsen att livet på jorden designades av en eller flera intelligenta varelser, utan att specificera vilka dessa kan vara.

I och för sig specificerar inte Intelligent Design vem skaparen/formgivaren eller formgivarna faktiskt är. Som sådan är Intelligent Design kompatibel med biblisk kreationism, men utan förutfattat religiöst inslag.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är det Intelligent design?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries