Vad säger bibeln om homosexualitet? Är homosexualitet en synd?


Fråga: Vad säger bibeln om homosexualitet? Är homosexualitet en synd?

Svar:
Bibeln säger konstant att leva ut sin homosexualitet är en synd (1 Moseboken 19:1-13; 3 Moseboken 18:22; Romarbrevet 1:26-27; 1 Korintierbrevet 6:9). Romarbrevet 1:26-27 lär oss speciellt att homosexualitet är resultatet av att förneka och inte lyda Gud. När en person fortsätter i synd och leva i otro säger bibeln att Gud “lämnar dem” till mer ondskefulla och moralisk fördärvad synd för att visa dem det värdelösa och hopplösa livet skilt från Gud. 1 Korintierbrevet 6:9 uttrycker att homosexuella som lever ut sin homosexualitet inte kommer att ärva Guds rike.

Gud skapade inte en person med deras homosexuella längtar. Bibeln säger att en person bli homosexuell p.g.a synd (Romarbrevet 1:24-27), och i slutändan är det deras egna val. En person kan vara född med en större mottaglighet till homosexualitet, precis som en person är född med en större benägenhet till våld och andra synder. Om en person är född med en större känslighet till ilska/häftigt humör ger det dem ingen rätt att följa sina impulser. Självklart inte! Det samma gället sanningen om homosexualietet.

Hur som helst, bibeln förklarar inte homosexualitet som en “större” synd än någon annan. All synd är stötande för Gud. Homosexualitet är en av många saker som är listade i 1 Korintierbrevet 6:9-10 som håller borta oss från Guds kungarike. Enligt bibeln är Guds förlåtelse tillgänglig till en homosexuell precis som en äktenskapsbrytare, mördare, tjuvar etc. Gud lovar också om styrka för att vinna över synden, inklusive homosexualitet, till alla dem som tror på Jesus Kristus och deras frälsning (1 Korintierbrevet 6:11; 2 Korintierbrevet 5:17).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad säger bibeln om homosexualitet? Är homosexualitet en synd?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud