settings icon
share icon
Fråga

Vad säger bibeln om homosexualitet? Är homosexualitet en synd?

Svar


Vissa människor anser att homosexualitet är lika mycket bortom egen kontroll som hudfärg och kroppslängd. Å andra sidan förklarar Bibeln tydligt och konsekvent att homosexuell aktivitet är en synd (1 Moseboken 19:1-13; 3 Moseboken 18:22; 20:13; Romarbrevet 1:26-27; 1 Korintierbrevet 6:9; 1 Timoteusbrevet 1:10). Denna åsiktsskillnad leder till mycket kontrovers, debatt och till och med fientlighet.

När man undersöker vad Bibeln säger om homosexualitet är det viktigt att skilja mellan homosexuellt beteende och homosexuella böjelser eller attraktioner. Det handlar om skillnaden mellan aktiv synd och det passiva tillståndet att bli frestad. Homosexuellt beteende är syndigt, men Bibeln säger aldrig att det är synd att bli frestad. Enkelt uttryckt kan en kamp mot frestelser leda till synd, men själva kampen är inte en synd.

Romarbrevet 1:26–27 lär att homosexualitet är ett resultat av att förneka och vara olydig mot Gud. När människor fortsätter i synd och otro, "överlämnar Gud dem" till ännu mer ond och fördärvande synd för att visa dem meningslösheten och hopplösheten ett liv utan Gud. En av frukterna av upproret mot Gud är homosexualitet. Första Korintierbrevet 6:9 förkunnar att de som utövar homosexualitet, och därför överträder Guds skapade ordning, ”inte ska ärva Guds rike”.

En person kan födas, och växa upp med en större mottaglighet för homosexualitet, precis som vissa människor föds med en tendens till våld och andra synder. Det ursäktar inte personens val att synda genom att ge efter för sina syndiga begär. Bara för att en person föds med en större benägenhet till raserianfall, gör det inte det rätt för honom att ge efter för dessa känslor och explodera vid varje provokation. Detsamma gäller med en böjelse för homosexualitet.

Oavsett våra böjelser eller attraktioner får vi inte fortsätta att definiera oss själva utifrån de synder som Jesus korsfästes för – och samtidigt anta att vår relation med Gud är rätt. Paulus listar många av de synder som korintierna en gång utövade (homosexualitet finns på listan). Men i 1 Korintierbrevet 6:11 påminner han dem: "Och sådana var en del bland er. Men ni är rentvådda och ni är helgade och ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn och genom vår Guds Ande.” (min kursivering). Med andra ord levde några av korintierna, innan de blev frälsta, en homosexuell livsstil; men ingen synd är för stor för Jesu renande kraft. När vi väl är renade är vi inte längre behärskade av synd.

Problemet med homosexuell attraktion är att det är en attraktion till något Gud har förbjudit, och varje önskan efter något syndigt har sina rötter i synd. Syndens genomgripande natur får oss att se världen och våra egna handlingar i ett skevt perspektiv. Alla våra tankar, önskningar och sinnen påverkas. Homosexuell attraktion resulterar inte alltid i aktiv, avsiktlig synd – det kanske inte finns ett medvetet val att synda – men det härrör från den syndiga naturen. Attraktion till samma kön är alltid, i grunden, ett uttryck för den fallna naturen.

Vi syndiga människor som lever i en syndig värld (Romarbrevet 3:23), är behäftade med svagheter, frestelser och benägenhet till synd. Vår värld är fylld av lockelser och snaror, inklusive lockelsen att utöva homosexualitet.

Frestelsen att engagera sig i homosexuellt beteende är mycket verklig för många. De som kämpar med homosexuell attraktion rapporterar ofta att de lidit i åratal och har önskat att saker vore annorlunda. Människor kanske inte alltid kan kontrollera hur eller vad de känner, men de kan välja vad de gör med dessa känslor (1 Petrusbrevet 1:5–8). Vi har alla ansvaret att motstå frestelser (Efesierbrevet 6:13). Vi måste alla förvandlas genom att förnyas i våra sinnen (Romarbrevet 12:2). Vi måste alla "vandra i Anden" för att inte "tillfredsställa köttets begär" (Galaterbrevet 5:16).

Slutligen, Bibeln beskriver inte homosexualitet som en "större" synd än någon annan. All synd är anstötlig för Gud. Utan Kristus är vi förlorade, oavsett vilken typ av synd vi har trasslat in oss i. Enligt Bibeln är Guds förlåtelse tillgänglig för homosexuella precis som den är för äktenskapsbrytaren, avgudadyrkaren, mördaren och tjuven. Gud lovar styrka till seger över synd, inklusive homosexualitet, till alla dem som kommer att tro på Jesus Kristus för sin frälsning (1 Korintierbrevet 6:11; 2 Kor 5:17; Filipperbrevet 4:13).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad säger bibeln om homosexualitet? Är homosexualitet en synd?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries