Är det rätt för en kristen att dejta eller gifta sig med en icke-kristen?


Fråga: Är det rätt för en kristen att dejta eller gifta sig med en icke-kristen?

Svar:
För en kristen, är det oklokt att dejta en icke-kristen och att gifta sig med en är inte ett alternativ. Andra Korinthierbrevet 6:14 säger till oss att inte "gå i omaka par" med en som inte tror. Bildspråket är två oförenliga oxar som delar samma ok. I stället för att arbeta tillsammans för att dra lasten, skulle de arbeta mot varandra. Även om detta stycke inte specifikt nämner äktenskap, har det definitivt konsekvenser för äktenskap. Passagen fortsätter med att säga att det inte finns någon harmoni mellan Kristus och Belial (Satan). Det kan inte finnas någon andlig harmoni i ett äktenskap mellan en kristen och en icke kristen. Paulus fortsätter med att påminna troende att de är en boning för den Helige Ande, som lever i deras frälsta hjärtan (2 Kor 6:15-17). På grund av detta, de ska vara skild från världen i världen, men inte av den världs och ingenstans är detta viktigare än i livets mest intima relation-äktenskap.

Bibeln säger också: "Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor," (1 Kor 15:33). Att ha någon form av intim relation med en icke troende kan snabbt förvandlas till något som är ett hinder för din vandring med Kristus. Vi är kallade att evangelisera för de förlorade, inte vara intima med dem. Det finns inget fel med att bygga stark vänskap med icke troende, men det är också så långt som det borde gå. Om du dejtar en icke troende, vad kommer att vara din prioritet, romantik eller vinna en själ för Kristus? Om du var gift med en icke troende, hur skulle ni två odla en andlig intimitet i ditt äktenskap? Hur kan ett starkt äktenskap byggas och underhållas om ni inte är överens om den mest avgörande frågan i universum—Herren Jesus Kristus?

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Är det rätt för en kristen att dejta eller gifta sig med en icke-kristen?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud