settings icon
share icon
Fråga

Vad ska kristna föräldrar göra om de har en förlorad son (eller dotter)?

Svar


I berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15:11-32) finns flera principer som troende föräldrar kan använda för att reagera på och handla med barn som revolterar mot det sätt föräldrarna har uppfostrat dem. Föräldrar måste komma ihåg att när deras barn väl har nått vuxen ålder står de inte längre under deras auktoritet.

I berättelsen om den förlorade sonen tar den yngre sonen sitt arv och åker till ett fjärran land och slösar bort det. När det gäller ett barn som inte är en pånyttfödd troende, är detta handlingssätt att göra det som känns naturligt. Om det handlar om ett barn som en gång tydligt bekände sin tro på Kristus, kallar vi detta barn för ett "förlorat barn". Innebörden av detta ord är "en person som har använt sina resurser slösaktigt", en bra beskrivning av ett barn som lämnar hemmet och slösar bort det andliga arv som hans föräldrar har givit honom. Alla år av omvårdnad, undervisning, kärlek och omsorg glöms bort när detta barn gör uppror mot Gud. För allt uppror är först och främst mot Gud, även om det manifesteras i ett uppror mot föräldrar och deras auktoritet.

Lägg märke till att fadern i liknelsen inte hindrar sitt barn från att gå. Han följer inte heller efter sitt barn för att försöka skydda det. Snarare stannar den här föräldern troget hemma och ber. När det barnet "kommer till besinning" och vänder sig om och går tillbaka, väntar föräldern och spanar och springer för att hälsa det barnet medan det ännu är "långt borta".

När våra söner och döttrar går ut i livet på egen hand – förutsatt att de är myndiga att göra det – och gör val som vi vet kommer att få svåra konsekvenser, måste föräldrar släppa taget och låta dem gå. Föräldern följer inte efter, och föräldern lägger sig inte i konsekvenserna som kommer. Snarare stannar föräldern hemma, fortsätter troget att be och vaka efter tecken på omvändelse och en förändring av riktning. Tills det kommer håller föräldrarna sina råd för sig själva, stöder inte upproret och blandar sig inte (1 Petrus 4:15).

När barn väl har nått laglig vuxen ålder är de endast underkastade Guds auktoritet och myndigheternas auktoritet (Rom 13:1-7). Som föräldrar kan vi stödja våra förlorade barn med kärlek och bön och vara redo att hjälpa när de väl har gjort sitt steg tillbaka till Gud. Gud använder ofta självförvållat elände för att leda oss till vishet, och det är upp till varje individ att svara rätt. Som föräldrar kan vi inte rädda våra barn – bara Gud kan göra det. Tills den tiden kommer måste vi vaka, be och lämna saken i Guds händer. Detta kan vara en smärtsam process, men när den genomförs bibliskt ger den frid i sinne och hjärta. Det är inte vår uppgift att döma våra barn, bara Gud kan göra det. I detta finns en stor tröst: "Kommer inte hela jordens domare att göra rätt?" (1 Mosebok 18:25b).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad ska kristna föräldrar göra om de har en förlorad son (eller dotter)?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries